Chraňte se před elektromagnetickým polem!

Následující informace platí nejenom pro zacházení s Diamantovou vodou, ale pro veškeré tekutiny a živé organismy obsahující vodu.

Neumisťujte vodu ani živé organismy, květiny atd. do blízkosti zásuvek, šňůr, kabelů, vodičů, vypínačů, jističů, lampiček, radiobudíků... Živé organismy obsahují vodu. A voda má svoji strukturu. Na strukturu každé vody působí silné elektromagnetické pole. Dokazují to fotografie Dr. Masaru Emoto, a práce vědce Dr. Kubeše, který pozoroval a natáčel videozáznamy z mikroskopu. Zdrojem silného el. pole jsou výše jmenované zásuvky a rozvody, všechny vodiče a kabely, do zásuvek připojené.

Konkrétně: Mnozí jsou zvyklí položit džbán nebo nádobu s vodou na kuchyňskou linku - do blízkosti rychlovarné konve, zásuvek ve zdi, blízko světla které je pod horními skříňkami kuchyňské linky. To je však problém pro udržení kvality (struktury) vody.

Je potřeba dbát na vzdálenost alespoň půl metru, a nejlépe metr, od všech živých vodičů, které jsou "pod napětím", tedy kde je "živá" fáze. Střídavý charakter napětí vytváří silné elektromagnetické pole, které bohužel mění původní strukturu vody. Pokud umístíte Diamantovou a jakoukoli vodu do blízkosti střídavého elektrického napětí (vodičů, zásuvek), okamžitě dochází k destrukci původního seskupení molekul a tedy poškození "paměti a funkce" vody!

A pokud dále množíte Diamantovou vodu se strukturou poničenou elmag. polem, je otázka, jestli se pak již voda nemnoží s takto poničenými strukturami (deformovanou pamětí a instrukcemi) a její funkce není oslabena atd. Logicky by se to dalo předpokládat, protože pohled pod mikroskop mluví za vše - poničené nejenom klastry vody, ale i jemnější molekulární uskupení.

V případě živých organismů vytrhává silné elektromagnetické pole (v blízkosti vodičů a zásuvek 230V) jednotlivé částice jako vápník, železo a dalších 15 hlavních stavebních prvků živého organismu. Ty pak chaoticky putují nebo plují skrze organismus, usazují se a shlukují na nežádoucích místech. Např. vápník je vytržen ze struktury kostí, dochází tedy k jejich odvápnění, a pluje dále tělem, usazuje se blízko mozku (trápení s migrénami), v kloubech (bolestivé artrózy a nepohyblivost kloubů skrze vápníkové výrůstky a usazeniny v kloubních jamkách), atd.

Jsem autorem a webmaster těchto stránek a leží mi na srdci, aby jste se vyhýbali blízkosti silných elektromagnetických polí, v zájmu vlastního zdraví. To se velmi týká i místa, kde spíme, tj trávíme pravidelně denně 6 - 8 hodin. Pokud máte blízko polštáře lampičku, radiobudík, vede k nim napájecí kabel, je samozřejmé, že tento kabel (vodiče pod střídavým napětím) neustále vytváří silné elektromagnetické pole - i když lampička je zhaslá, protože napětí ve vodičích je pulzující (50Hz) a nejde ani o to, že okruh je rozpojený (lampička zhasnutá).

Zabývám se již mnoho let také přesným měřením těchto polí a elektrosmogu. Pokud chcete mít skutečně jistotu, že nespíte v silném elektromagnetickém poli, že nevedou silné vodiče schované ve zdi, nebo u sousedů, a že místo kam ukládáte Diamantovou vodu, je bezpečné z hlediska struktury vody, objednejte si mé měření u Vás doma.

Více informací na mých stránkách: elektrosmog-zony.cz

Nebo mi rovnou zavolejte: 608 400 550 Kamil Pokorný

POKRAČUJTE DÁLE NA STRÁNKÁCH O DIAMANTOVÉ VODĚ:

. . .Kontaktní adresy . . . . Aktuality a akce . . . . Množení vody . . . . Joël Ducatillon