Co je Diamantová voda
Kontakty k získání
Původ Diamantové vody
Návod na množení
Rezonancí bez ředění
Další využití
Splněná přání
Výsledky DV
Hledejme další využití
Souhrn textů
Další informace
Odpovědi na dotazy
Léčitelství, strava a DV
Odprogramovávání
Odprogramování
Co ukazují sny
Jak DV pomohla
Texty články letáky
Kniha vzkazů
Jiné stránky o DV
Co vyšlo v našem tisku
Hlavní stránka serveru

Diamantová voda

Bezpečné množení nepřímo - pomocí rezonance

Často padají otázky ohledně možného nebezpečí kontaminace DV, šíření nežádoucích informací...

Jaké se navrhuje tedy řešení?

Izolované množení pomocí rezonance – pomocí pole aury Diamantové vody!

Je možné snadno provádět, kdo tedy chce, izolované namnožení získané "zdravotně nejisté" Diamantové vody, do třeba schválené prodávané pitné balené „Dobré vody“, kterou si koupíte, a to pouze pomocí rezonance, o níž se autor v přeloženém textu zmiňuje.

A sice, postavíte získanou lahev Diamantové vody vedle lahve „Dobré vody“, které věříte, má přece schválení k prodeji. Žádné klasické vlití Diamantové do nové „Dobré vody“. Informace se pomocí pole, aury vody, postupně přenesou i z lahve do vedle postavené lahve. Ne tedy ředěním, vody jsou fyzicky stále izolovány a nevejdou spolu do styku!

Autor přeci také v textu radí, pokud chceme mít olejíček třeba k masáži, navibrovaný jako Diamantovou vodu, máme jej ponořit v uzavřené lahvičce do mísy s Diamantovou vodou a nechat působit tuším přes noc. A naopak, mísa vody třeba té koupené pitné „Dobré vody“, jíž důvěřujeme, vylité do mísy, by přijala postupně vibrace vzorku Diamantové vody přes sklo lahvičky.

Nyní tímto jednoznačně odpadá problém chybějící atestace pro naši šířenou Diamantovou vodu! Protože ji není nutno použít k přímému naředění.

Snad to pomůže z hlediska hygieny, atp. překonat dosavadní problém s vystavením a šířením Diamantové vody viditelně v soukromých prodejnách, centrech zdraví a podobných místech, široké veřejnosti. Nešíříme nic, co je nutno požívat, žádné potraviny. Navíc doporučujeme, aby si každý po namnožení vodu převařil. Její vložené kódy to nezmění, ale zahubí to všechnu případnou havěť a bakterie, jež nejsou hygienicky a zdravotně žádoucí. Někdo ji i zmrazuje (aby vyloučil nečistoty z potrubí a usazeniny - známý doporučovaný postup).

Takto by celý problém mohl být konečně vyřešen. Kdo bude chtít polemizovat, zase se zeptá, zda se nepřenese kontaminace do nové Dobré vody přes sklo a auru energetickým polem...

Nicméně tento nápad k bezpečnému šíření Diamantové vody bychom mohli připojovat k návodu a povídání, který s Diamantovou vodou šíříme.

Zkrátka, zájemce získá lahvičku Diamantové vody. Ve vlastním zájmu ji neotevře a stále uzavřenou ponoří do většího množství jiné vody, třeba mísy nové své vody, které důvěřuje a přes noc má navibrovánu onu plnou mísu vody a tu si může dál šířit již známým ředěním do další své vody, jíž důvěřuje. A kdo ji přecejen dolévá ředěním, ať si ji pak převaří.

Původní lahvička získaného vzorku Diamantové vody zůstává stále neotevřena a lze si ji schovat, kdyby se stalo to, že nám vodu z mísy či odněkud někdo omylem vylije, nebo si ji zapomeneme namnožit... A pokud nedůvěřuje těsnosti lahvičky s vodou získané, může ji otevřít a vylít do své lepší a těsnější lahvičky, aby se voda s vodou skutečně nesetkala fyzicky přímo. I po získání můžete kdykoli, nebo stále, svoji Diamantovou vodu šířit takto izolovaně pomocí rezonance – aury vody, záleží na každém.

Začínám uvažovat, že bych si vytvořil pevně uzavřený nějak zatavený vzorek DV k šíření, má to i výhody v tom, že si všechnu vodu omylem při spotřebovávání a odlévání nevylijeme, v nádobě a nebo odloženou vedle, máme stále onu původní lahvičku se získanou DV…

Asi by nebyla marná myšlenka takto se pojistit, když vodu odesíláme a rozdáváme, že bychom nějak Diamantovou vodu před odesláním zatavili, aby byla nádobka pro příjemce neotevíratelná a skutečně si vodu příjemce namnožil pro sebe pouze pomocí rezonance přes stěnu nádobky, jen zatím nevím, jak to levně uvést do praxe. Spíše zůstane na každém, zda bude cítit potřebu, Diamantovou vodu si alespoň v první fázi namnožit takto zcela bezpečným způsobem, nebo pouze převařit.


S tímto se mi vyřešil výborně i jiný nápad ohledně jejího množení, aniž bychom museli hlídat čas namnožení a nebo potřebný nevylitý zbyteček:

Napadla mne před časem myšlenka, že by se DV mohla rychleji šířit na Zemi i pomocí splachovačů. Sice do kanalizace, no ale i to má přece význam, alespoň by ji to také čistilo, vteče to do čističky, odkud putuje voda opět ke spotřebitelům a mohli by popíjet již v podstatě onu Diamantově navibrovanou (jsem si vědom nejistoty a řídkosti namnožení a ztrát při cestě už samotnou kanalizací).

Měl jsem původně nedořešenou představu vložené připevněné skleněné misky do nádržky splachovače, v níž by trocha vody po spláchnutí v nádržce stále zůstala, a za spočítatelnou dobu dovibrovala naředěním nově napuštěnou čerstvou vodu.

Problém nastává, kdyby někdo přišel a zase spláchl dřív než se nádržka celá naplno navibruje. Zase by se dopustila čerstvá a takto by se možná voda již příliš naředila a musela by se třeba na noc vždy dolít „jistá“ DV z vnějšku z jiné zásoby.

Celé by se to daleko lépe vyřešilo tím, kdyby se do nádržky jednoduše ponořila nádoba zatavená s DV, od které by se stále nějak okolní čerstvá voda dovibrovávala. Když někdo spláchne dřív, tak holt vypustí vodu ne zcela dovibrovanou (základní poměr je navibrování 10 litrů z jednoho litru Diamantové za hodinu a půl, že?), ale to nevadí, základní zatavený vzorek je v nádržce stále, ten se nemůže ředit, a tak klidně zase dovibrovává pomocí aury a vlastní rezonance vodu v okolí – v nádržce nově napuštěnou.

diamantová voda

Jistě by to šlo aplikovat takto do jakékoliv nádržky doma a kdekoliv, do fontánky a zvlhčovačů, ve městě do kašny, prostě tam ponořit zatavenou lahev s Diamantovkou a potom nic nevadí, že se nádrž vypouští a dopouští. Naopak je to dobře, protože každým vypuštěním se vlastně rozšíří, odteče, velké množství Diamantové vody, namnožené takto díky rezonanci.


Myslím, že je to jasné, nebo se mne ptejte.

Uvítáme různé tipy na zatavení a jiné způsoby pevného uzavření lahviček, nádobek s Diamantovou vodou k takovému bezpečnému množení.

Problém kontaminace šířením a podobně, tím považujeme za zažehnán, Diamantovou vodu si každý může takto zcela bezpečně namnožit nepřímo, bez nutného ředění do své vody, které důvěřuje!

Po získání vlastního vzorku vody - tipy a upřesnění:

Často jsou dotazy ohledně hygieny a šíření bakterií. Doporučujeme všem, aby si samozřejmě získanou vodu PŘEVAŘILI. Společnost Agartha neručí za nikoho, kdo a jakou vodu komu šíří (viz smutný případ prodeje jakože "Diamantové vody" v Ostravské nemocnici, uveden zde na webu). Každý je zodpovědný sám za sebe, jakou vodu šíří, a každý kdo ji používá je rovněž sám zodpovědný, že tak činí. Společnost Agartha radí a doporučuje, jak jednat, aby každý mohl užívat sterilně čistou Diamantovou vodu. Viz stránka "Bezpečné množení" atd.


Na těchto stránkách je vysvětleno vše, co se nám zatím podařilo získat a přeložit. Pro další hlubší otázky, na něž skutečně nenaleznete odpověď na těchto stránkách, kontaktujte přímo paní, zastupující tvůrce Diamantové vody - Joëla Ducatillona:
Fax: +32 2 646 0658
e-mail : isabelle2004@free.fr


Váš Kamil