Co je Diamantová voda
Kontakty k získání
Původ Diamantové vody
Návod na množení
Rezonancí bez ředění
Další využití
Splněná přání
Výsledky DV
Hledejme další využití
Souhrn textů
Další informace
Odpovědi na dotazy
Léčitelství, strava a DV
Odprogramovávání
Odprogramování
Co ukazují sny
Jak DV pomohla
Texty články letáky
Kniha vzkazů
Jiné stránky o DV
Co vyšlo v našem tisku
Hlavní stránka serveru

Diamantová voda

Z překladu informace o vkládání úmyslů při používání vody:

A doplnění o formulování chtění a přání a stavu již přítomného, protože je zrcadlena energie myšlenky a chtění nám přivolá jen další chtění jako realitu. (níže pod tímto překladem)

voda

Slovně vyjádřený záměr dosáhnout úlevy, zdraví či řešení obtížných situací se zaznamená do diamantové vody.

Když se diamantová voda pije, spojí slovně vyjádřený úmysl přímo s odpovídající pamětí opačné polarity, která existuje v podvědomí (v buňkách těla).

Účinek diamantové vody zároveň umocňuje oba opačné póly, dokud nevibrují na vyšší frekvenci. To indukuje energii, která neutralizuje, přeměňuje a vyřeší střet protiv.

voda

Diamantová voda je čistá (nedotčená, panenská) čili není nositelem žádného záznamu.

Pouze když slovně vyjadřujeme své úmysly přes srdce (které je očišťuje), silně se otiskují v tomto prostředku, a ten na ně reaguje.

Výsledky závisí přímo na tom, kdo je do diamantové vody vtiskuje a na stupni vyvolaného emocionálního náboje.

Vždy můžeš připojit prostý úmysl: např.: „Doufám, že snadno strávím tento pokrm“.

Lze připojit úmysl i k vodě, kterou použijeme pro vaření: např. „Vyjadřuji slovy svůj úmysl, aby tento pokrm si zachoval svou přirozenou chuť a naplnil výživnými hodnotami toho, kdo jí“. Výsledky mohou být překvapující.

voda

Vodu lze použít do odpařovačů. Vkládáme je s úmyslem, aby se v obydlí zvýšila vibrační úroveň.

Použití je prosté. Uživatel vezme do ruky skleničku s diamantovou vodou, jasně formuluje příslušný úmysl pochopit a vyřešit určitou situaci a říká to jasně z hloubi srdce.

Jasnovidci pozorovali, že uživatelé diamantové vody vysílají z čakry solárního plexu řadu frekvencí, které diamantová voda přijímá, a ve vodě se ukazuje řada malých světelných a barevných bublinek. Představují úmysly uživatele jako čistou energii.

Podle toho jak tomu rozumím jsou úmysly přenášeny do diamantové vody a ukládají se v ní v podobě kódů. Takže uživatel pije vodu. Myslím, že voda přenese tyto úmysly do řetězců DNA uživatele, až do „intronické oblasti“.

Po intenzivní aplikaci této metody na sobě samém a na druhých lidech nám zkušenost umožnila rychleji řešit problémy vyvolané bloky v naší vnitřní buněčné paměti. Když se tyto problémy vědomě zavedou do diamantové vody se záměrem řešit je, mechanismus řešení se nachází v pohybu na úroveň, na níž do řešení nemůže být zasaženo.

Když jsme vědomě požádali diamantovou vodu, aby urychleně vymazala podvědomé paměti, které vyvolávají určité problémy, tyto skryté mechanismy, jež překážejí v našich vztazích a ve všech druzích situací, byly skutečně vymazány.

voda

Pro ty, kteří do ní vloží úmysly, postačí soustředit se a nahlas je vyslovit. Nemělo by jich být mnoho a měly by se dobře vyslovovat, aby se jednoduchostí zabránilo mentálním komplikacím. Všechno naráz, při držení pohárku s diamantovou vodou v ruce. Tyto úmysly mohou být do diamantové vody vkládány kdykoli ji bereme i po řadu dní nebo i několika týdnů, a to podle závažnosti a doby trvaní řešeného problému. Můžeme přidat přesný úmysl, který má přinést úlevu v určité emoci, k uklidnění hněvu, k vyčistění čaker. Je potřeba vědět, že fyzické problémy jsou důsledkem disharmonie v myšlenkách a citech, ve stravování, způsobované výstřednostmi, stresem. Takže než dojde k citelnému zlepšení, je potřeba si to uvědomit. Pokud některé záležitosti nepochopíte a zmatek i pochybnosti pokračují, požádejte diamantovou vodu a o osvětlení a pochopení: odpověď přijde ve snu nebo z úst přítele či pocítíte nezlomnou vnitřní jistotu.

Vkládejte úmysly, abyste poznali a konkretizovali schopnosti duše, abyste harmonizovali nějaký vztah či prostě abyste nalezli práci či dům.

Vždy s sebou noste kapátko.Když jste na cestách, můžete si dát pár kapek do různých nápojů s tichým úmyslem, abyste dobře trávili a likvidovali škodlivé účinky pokrmů a chemických nápojů.

Ve skutečnosti všechno, co není přirozené, zmírá pod vlivem diamantové vody.

Je zbytečné vkládat velké množství úmyslů. Dopustila jsem se té chyby a nefunguje to, či spíše funguje to, ale komplikuje se to. Je to jako by se měly ozdravit všechny zavařeniny naskládané do pyramidy v obchodním domě. Nejdříve je potřeba ozdravit jednu, pak ty, co jsou pod ní, pak další, etapu za etapou, s vědomím, že výsledek postupně dosažený u jedné zavařeniny ovlivní ty, které jsou vedle ní.

Například, trpíte-li astmatem, vložte požadavek typu: „Žádám, aby se mé astma vyléčilo, aby mé plíce se uzdravily“. Udělejte to, jak to v tu chvíli cítíte. A jestliže si mezitím uvědomíte nějaké roztrpčení či malou zášť kvůli nějakému vztahu, který neklape, dobrá, můžete také připojit požadavek, aby se tento vztah zlepšil, požadavek, abyste přišli na to, co překáží tomuto vztahu, nebo co překáží vaším finančním příjmům, vaše přání přestěhovat se nebo změnit zaměstnání.

Můžete to tedy po tři čtyři dni vkládat po každé když pijete jako úmysl: „Přeji si změnit svou domýšlivost ve větší skromnost, moudrost, prostotu“. V důsledku toho budete mít sny, které vám symbolicky vysvětlí (jistě, je potřeba umět si je vyložit!), co z vás vychází, co se proměňuje.

    - tolik překlad.

voda

(…Neptejte se nás na detaily, jak to, že je diamantová voda čistá a zároveň obsahuje mnoho informačních kódů, které tam přístrojem pan Ducatillon vložil. Musíme se takové detaily pokusit zjistit. Může to být chybou překladu. Nicméně, diamantová voda ve všech ohledech funguje. Přímo úžasně…)

Důležitý dodatek k ohledně vkládání úmyslů, věc, která mi vyplynula po čtení knihy Hovory s Bohem:

Možná je vhodnější při pití diamantové vody být zaměřen NE na myšlenku typu CHTĚL BYCH to a to, ale formulovat to jako již přicházející a vznikající skutečnost! Protože vesmír myšlenku pouze zrcadlí a násobí. Znásobí tedy pouze naše CHTĚNÍ zdraví, CHTĚNÍ lásky, CHTĚNÍ peněz, ale stále budeme jen prožívat a budeme se stále nacházet ve stavu onoho CHTĚNÍ!!!

Asi je tedy vhodnější, a mě to přijde velice logické a moudré, formulovat vše jako JIŽ PŘICHÁZEJÍCÍ REALITU a právě toto když vesmír znásobí, dosáhneme vytouženého výsledku! Takže vytvářejme raději formulace typu „JSEM STÁLE ZDRAVĚJŠÍ, MÉ TĚLO JE OČIŠTĚNO A ZBAVENO VŠEHO NEŽÁDOUCÍHO, MÉ ČAKRY JSOU POSÍLENY, MÉ BLOKY ROZPUŠTĚNY, MÉ VZTAHY SE LEPŠÍ, PŘICHÁZÍ STÁLE VÍCE ZAKÁZEK, INTUICE, ZAJÍMAVÝCH MOŽNOSTÍ, FINANCÍ…“ samozřejmě jedno po druhém…

Bylo by hloupé dělat formulace typu JSEM TOTÁLNĚ ZDRAVÝ A ŠŤASTNĚ ŽENATÝ BOHÁČ, když toto nejsme. To by asi podvědomí špatně přijímalo. Proto je rozumný a přijatelnější kompromis, jako že to již přichází – už je to ve fázi přítomného stavu, jež bude znásoben, stane se ještě více realitou, případně ono PŘICHÁZENÍ lásky, zdraví, financí, což je vlastně již v pořádku, na rozdíl od pouhého stavu CHTĚNÍ.

Nebo máte jiný názor?

Uveďte názory a postřehy do diskuze.

voda


Po získání vlastního vzorku vody - tipy a upřesnění:

Často jsou dotazy ohledně hygieny a šíření bakterií. Doporučujeme všem, aby si samozřejmě získanou vodu PŘEVAŘILI. Společnost Agartha neručí za nikoho, kdo a jakou vodu komu šíří (viz smutný případ prodeje jakože "Diamantové vody" v Ostravské nemocnici, uveden zde na tomto webu). Každý je zodpovědný sám za sebe, jakou vodu šíří, a každý kdo ji používá je rovněž sám zodpovědný, že tak činí. Společnost Agartha radí a doporučuje, jak jednat, aby každý mohl užívat sterilně čistou Diamantovou vodu. Viz stránka "Bezpečné množení" atd.