Co je Diamantová voda
Kontakty k získání
Původ Diamantové vody
Návod na množení
Rezonancí bez ředění
Další využití
Splněná přání
Výsledky DV
Hledejme další využití
Souhrn textů
Další informace
Odpovědi na dotazy
Léčitelství, strava a DV
Odprogramovávání
Odprogramování
Co ukazují sny
Jak DV pomohla
Texty články letáky
Kniha vzkazů
Jiné stránky o DV
Co vyšlo v našem tisku
Hlavní stránka serveru

Diamantová voda

Sny a schémata

Poslední část překladu pana Straky z autorovy knihy
(knihu jsme měli staženu z internetu v italštině)

Joël Ducatillon:

Povím vám teď něco o symbolice snů. Zajímá vás to?

Otázka: Co jsou to výstražné sny?

Jsou to sny, kdy se člověk dostává do časoprostoru a tam zachytí události. Ale jestliže je zachytíš, vždycky to znamená, že mají vztah ke schématům, která v sobě nosíš. Zdá-li se ti o leteckých katastrofách, mají vztah k tobě, protože jsi možná zažil letecké katastrofy v Atlantidě...

Udělejme si takovou malou inventuru. Nebude příliš důkladná, ale uděláte si tak trochu představu. Kromě snů s Vyšším Já, které vám poskytují přehled vašeho vývoje - ale to se nestane ihned, dochází k tomu poté, co jste odkódovali určitý počet paměťových záznamů - všechny sny hovoří o vašich schématech -, že člověka, který se nazývá Jakub či Ondřej nebo Michaela, musíte přijmout, pochopit a vzít na vědomí, protože jsou součástí vás samých, součástí, kterou neznáte a kterou jste snad ani nezahlédli u osob ve vašem prostředí. Duše tedy naléhá a pošle vám sen: „Pohleď tady na toho.“

Každý člověk, o kterém se vám zdá, představuje nějaké schéma, ať už jde o tatínka, o maminku, o souseda či dokonce o někoho, koho jste nikdy neviděli. Když má člověk sen, nikdy to není o druhých. Vždycky je to sen o nás samých a můžete si říci, že v „reálném“ životě je to stále tentýž sen, který pokračuje. Ve skutečnosti sníme neustále, stále jsme ve snu, kromě toho, že ve snu existují zvláštnosti, které nikdy nevidíme v pozemském životě, věci absurdní, které by nemohly v běžném životě existovat, ale to je jediný rozdíl. Protože ve snu neexistuje už tíha, čas, a to umožňuje dělat piruety.

Když se vám zdá o nějakém člověku, kterého moc neznáte, např. o starším kolegovi ze zaměstnání, snažte se zjistit, jaký je váš první dojem, který z něho máte. Když spatříte někoho na cestě, koho neznáte, máte dojem: je sympatický nebo není sympatický, je takový či makový. A tento první dojem poukazuje na schema, které nosíte v sobě. Je lakomý, zlý, drsný. To vám ukazují, jací jste. Jde-li o osoby, které znáte, žádá se po vás, abyste šli více do hloubky. Může to být některá teta, nebo bratranec Jakub, kteří udělali to či ono, nebo se zachovali nějakým způsobem. Vaše duše vám ukazuje, že ve vás existuje tento druh paměťových záznamů o chování a že přišel čas pochopit, že jestliže tato osoba je vaším bratránkem, bylo to nutné, byla to vaše volba.

Existují další symboly, například dopravní prostředky. Jestliže se vám zdá, že řídíte auto, znamená to způsob, jak řídíte svou inkarnaci. Pokud se vám zdá, že jste pasažér a někdo jiný auto řídí, znamená to, že tu existuje paměťový záznam, který vás automaticky vede k chování, jež není vaše. Může to být otec, kdo vás vede, nebo maminka, nebo někdo příbuzný. Existuje-li někdo, kdo vás řídí, znamená to, že tu existuje schéma, které přivádí člověka k chování, které sám nemůže ovládat, protože není u volantu.

Jestli někdo vykrádá auto, znamená to, že v nás existuje určitá část, která sabotuje naše chování ve vtělení, že tu existuje paměťový záznam, který sabotuje. Nevíme-li, který je to, je možné žádat o správné pochopení této energie, aby si to člověk upřesnil. V tom případě zmlknu, dovolím, aby to vstoupilo, a vyjasnění se dostaví.

Otázka: A jestli se z automobilu náhle stane vozítko s šlapátky?

Ach ano, to je proto, aby se vám ukázalo, že ve vaší inkarnaci možná existuje vzpomínka, s níž je spojena námaha. Existují v nás takové paměťové záznamy, v nichž se rádi mnoho namáháme a v takovém případě se nám připisuje zásluha.

Když se vám zdá, že na zadním sedadle někdo sedí, nějací cestující, ti představují důležité paměťové záznamy ve vašem podvědomí. Např. před 15 lety jsem měl sen, v němž jsem se nacházel v automobilu, kde v zadu seděli moji rodiče. Jel jsem do svahu, ale zpátečkou. Navzdory tomu jsem jel kupředu, ale nebyl to příliš snadný způsob. Tím mi bylo ukázáno, že v mé mysli je nějaká složitost, kterou musím odbourat.

Dvoustopé vozidlo, to je jedna strana duše. Vojenský nebo policejní motocyklista je kovboj. Je to člověk, který chce hrát roli konkvistádora Johna Wayna. Jsou to panovačné energie, které nosíme v sobě, ve své mysli. Skútr poněkud, ale méně, a kolo je drobné schéma, které přijde a odejde, velmi malé, jen kousíček.

Letadla často znamenají intelektuální a mentální neukotvené energie, které vás ponoukají k neznámým mentálním scénářům, jež nemají nic společného s realitou, kterou máte prožívat. Míval jsem sny toho druhu a setkávám se s nimi u osob, které jdou touto badatelskou cestou, ale jsou příliš ponořené do emotivní mystiky, do stránky divů. Opravdu nejsou na zemi a jejich sny jsou často sny vzdušnými. Jejich mysl je vede k tomu, aby se tam nahoře vznášeli a jestli letadlo vybuchne nebo se zřítí, sen ukazuje, že toto nevědomé jednání vede k drobným haváriím, pokud už k nim nedošlo. Diamantová voda má sklon ukotvit, zakořenit a to přispívá k vyrovnanosti.

A pokud člověk létá bez letadla?

Záleží na tom. Může jít o cvičení se v astrálním cestování, jak jsem je už podnikl, a také to může být příprava na pozdější dobu, že jednou něco takového podnikneš. Často to bývá právě toto, ale existují i jiné výklady.

A když se zdá o spisech v sanskrtu?

Je tomu tak proto, že jsi prožíval své životy v Indii a v mysli se ti to vrací. Duše ti to ukazuje, aby tvá mysl otevřela bránu možnostem, které jsi měl v životech v Indii.

Ale já nestačím číst, probíhá to příliš rychle.

To nevadí. Někdy vám vaše duše předvádí sen o egyptských spisech a vy se zeptáte proč. Je to proto, aby si člověk uvědomil, že žil v Egyptě. Skutečnost, že to člověk přijme, pohne těmito věcmi v neuronech a v bunečné mysli. Pak sem mohou vstoupit jiné paměťové záznamy. Nejprve je potřeba to přijmout, jinak se brána zavře.

Autobusy představují kolektivní vědomí. Nejsme to my, kdo řídí a jsme nuceni následovat cestu všech. Jako vlak, ale vlak je ještě tužší, méně poddajný pokud jde o řízení. Tím se chce říci, že jsou v nás chování odpovídající kolektivnímu vědomí, která nás vedou jít cestou, po niž kráčejí všichni, a že na tom v nás participují naše části, které z toho nejsou s to odejít. V den, kdy se vám zdá, že v autobusu je pouze jedna osoba, znamená to, že jste to už dali pěkně do pořádku. To platí i pro vlak. Vlaky představují chování odpovídající kolektivnímu vědomí, proto jistá schemata se chovají jako kolektivní vědomí, ale na kolejnicích a tedy mnohem ztrnuleji.

Velké lodě představují totéž, je to kolektivní vědomí těch, kteří si vytvořili chování, jež má zakrýt jejich emotivitu.

A když loď se vznáší?

Zatraceně, to je složité! V tomto případě je to opravdu mysl, která se vznáší nad emotivitou a nechce ji vidět.

Voda představuje emotivní stránku. Často, když jde o mořskou vodu, může představovat matku či matku zemi, čili náš vztah k matce. Je-li tato voda zamrzlá, ať jde o led či o sníh, znamená to, že během řady životů a možná i v tomto jsme vlivem mysli zchladili svou emotivitu, nevyjadřovali jsme ji, není tekutá, ztuhla.

Zpočátku, před 15 lety, jsem chodíval sněhem a myslel jsem si, že je to chůze ve světle, protože všechno bylo bílé. Ale je to jinak. Byl jsem plný emocí, které jsem neprojevoval: trápení, zlosti, o nichž jsem ani nevěděl, že je mám. Tím chci říci, že někdy své emoce ani nevnímáme. A kdyby nám někdo řekl: „Tohle nosíš v sobě“, řekli bychom: „Ne, to není pravda,“ protože už to necítíme, je to zamrzlé. Takže je potřeba žádat, aby v nás tyto věci rozmrzly.

Supermarket znamená způsob, jímž se krmí kolektivní vědomí lidí. A víte, že o této potravě se Ježíš vyjádřil, že je to to, co vychází z našich úst, všechno, na co myslíme, a jak jednáme. Dám vám příklad paní, které se často zdává o sněhu, po němž kráčí, protože značně potlačila své city, ale má zároveň velkou touhu kráčet po cestě vývoje. Vysvětlím vám sen, který měla. Jela autem do kopce. Tak tohle znamená Cestu. V jistou chvíli auto už nemohlo, svah byl příliš příkrý, byla donucena dát tam zpátečku a zastavit se na parkovišti supermarketu, kde chvíli zůstala. Pak se znovu vydala na cestu, ale v opačném směru a dole nalezne rybník plný rozbláceného sněhu. Zde sen končí. Ukazuje se jí, že mentálně má zájem se vyvíjet, ale nedělá to se srdcem, a snadno a rychle pozbývá odvahu. Automaticky se dá na ústup a zastaví se na parkovišti kolektivního vědomí - u supermarketu - což znamená, že rok či dva nic nebude. Možná si bude trošku číst, ale přestane odstraňovat staré záznamy a nepůjde kupředu. A je to dobře, je třeba, aby znovu mohla sestoupit do svých rozblácených emocí, které byly moc dlouho skryté. Než začne znovu stoupat, musí nejprve zapracovat na těch emocích a když to bude mít za sebou, půjde to nahoru samo, aniž by to chtěla.

Záplava může být částí emocí, které byly potlačeny, které se dostanou na povrch a vyvolají citovou krizi.

Záplava po zemětřesení?

Zemětřesení je malý šok v genetice, který vyvolá emoce. Takto se ti to oznamuje. To se ti zdálo dnes v noci? Dobrá. Zemětřesní je opravdu šok, který se odehrává v genetice. Dejme tomu, že vám vyhoří dům a že z toho budete po 3 měsíce zničení. Je to zemětřesení.

Když se člověku zdá, že má sen, je to možná poselství, které ti má říci: Pozor, ve tvém životě existují momenty, které si moc neuvědomuješ.

Zdálo se mi, že jsem byl na kraji potůčku, který měl určitý sklon, voda zurčela, velmi pěkná a přede mnou byla lodička, ale kolmo převrácená. byla krásná, žlutá, člověk by řekl jako slunce.

Ten sen byl tak krátký? Protože často jsou tu souvislosti. Je to dávno, co jsi měl tento sen?

Asi dva tři měsíce.

To je docela nedávno, ale řekl bych, že ve snu něco schází. Ona krásná žlutá lodička, barva mysli, velmi zářivá a pěkná ... Ne, neumím ti říci nic, protože jako by zde chyběla souvislost. Někdy se to stává, že zachytíme jen útržky snu, protože některé části si nezapamatujeme a pak přetrvávají pochybnosti.

Zvířata:

Kočka představuje smyslnost a sex, spíše ženský. Takže zdá-li se vám o kočce, že vás škrábne nebo provede něco nepěkného, znamená to, že část vaší sexuality a smyslnosti byla zcela tutlaná, znevážená, odmítaná a že tato energie začíná být zlá.

Kůň obvykle představuje ego, vůli sloužit - je to pracovní zvíře. Jde o nevědomou vůli sloužit a být otrokem systému. Je-li čistokrevný, je tu jakási aristokratická stránka, čili jde o službu jménu, bohatství atd. Např. před časem jsem hrával na piáno a pravidelně se mi zdávalo, že provozuji muziku. Ve snu pak skutečnost, že hraji dobře nebo špatně ukazuje, jak prožívám svůj život. Kdybych byl žokej, ukazovalo by se mi, zda koně ovládám či ne. V každém případě kůň vždy znamená vůli ega.

Orel je živočich, který představuje průzračnost, jasnozření a často, v Bibli, značí moudrost, protože jde o živočicha, který z velké výšky může vidět myš, může vidět daleko. Sen s orlem tedy poukazuje na moudrost, která je v nás, na onu energii orla, a stačí ji přijmout, vědět, že ji máme.

Pes často znamená vlastnění: nedotýkej se mé kosti! V minulosti se mi často zdávalo o psech. Byly mě ukazovány na úrovni mých vztahů k druhým mé vlastnické sklony.

Had může symbolizovat kundalini, idu a pingalu a pohlavní energie. Např. je-li rozříznut na tři díly, znamená to, že tři těla, hmotné, emocionální a mentální, nespojila tuto sexualitu. Není spojená až nahoru a byla rozdělena, oddělena.

A jde-li o hemžení hadů?

Jde-li o hemžení hadů, znamená to. že jsi prošel životy, kde se to hemžilo sexem. Když se had stočí, znamená to, že máme strach z této kosmické sexuality v nás v důsledku toho, co rozpoutává. Člověk se tím může popálit.

Znám jednu 30 letou ženu, která k pomilování nepotřebuje muže - Marii se to už jednou stalo - totiž její vnitřní muž a vnitřní žena se spolu milují a ona se dostane do orgasmu. Právě k tomu se máme propracovat, jak muži, tak ženy.

Opice, nevím. Nikdy se mi nezdálo o opicích, ale může to znamenat způsob, jak se chovat v životě, poněkud čtverácký způsob.

Padání do prázdna znamená skutečně propadání se do prázdnoty, čili riskuješ, že to, co ti bylo oznámeno před nějakým měsícem či dokonce dvěma roky, že skončí v prázdnu. Jinými slovy, existují mentální kriteria, kterých ses při řízení svého života chopil, a ta se rozletí na kusy a ty zůstaneš v prázdnu.

Také když se člověk potápí do vody, a cítí, že nadechuje vodu, znamená to, že v určitou chvíli bude prožívat obtížné období na emocionální úrovni, že se bude muset ponořit do emocí, aby viděl, co se děje, a to někdy nahání strach.

Výtah znamená změnu úrovní vědomí. Poschodí v domech mohou být různé úrovně čaker, první, druhé, třetí atd. Jste-li ve výtahu a sjedete až dolů, je to jako by vám bylo řečeno: jeď se podívat, co je ve sklepě, ve tvé genetice, v základech.

Když člověk žádá někoho o pomoc, je to proto, že paměťové záznamy, které se mají prohlédnout, mají k té osobě nějaký vztah. Neboť právě schémata osoby, kterou jsme požádali o pomoc, nám pomohou je poznat a zjistit je v nás samých.

Otázka: Zdálo se mi, že se stěhuji a že jsem zapomněl nějaké věci ve starém obydlí.

Znamená to, žes zapomněl nahlédnout na věci, které se vztahují k nějakému schématu, které je ve starém zrcadle.

Domy obecně značí vaši bytost. Zdá-li se vám o domu rodičů, říká se vám: pozor, musíš se vrátí domů, abys spatřil, co v tobě ještě přetrvává ze starých schémat rodičů.

Obecně sýpka představuje duchovní část. Pokoje jsou části, v nichž se ještě spí. Spatříte-li tam svého manžela, že se miluje s jiným mužem, znamená to, že ve vašem vnitřním muži je ještě kus homosexuality, která ve vás dřímá a o které ještě nevíte. Odehrává-li se v pokoji nějaká událost nebo nějaký rozhovor, jde o něco, co dříme velmi hluboko ve vás a co jste ještě nepostřehli a nyní je na čase, abyste si to uvědomili.

Když se vám zdá o koupelně, jedná se o místo, kde člověk provádí očistu, kde se očišťuje. Někdy se stává, že ve snu je v koupelně až 15 osob, čili je tam plno schémat, která se tlačí k očistě, a nemohou se ani hnout. Vana je někdy ucpána. Je potřeba si položit otázku, co toto ucpání znamená.

Záchodky: jsou místem, kde se člověk zbavuje emocí a odpadu, čili toho, co je přebytečné. I zde je tomu stejně. Mohou být ucpány nebo člověk stojí v řadě a ta nepostupuje.

Chodby znamenají mentální komplikace při přechodu z jedné místnosti do druhé, čili z jednoho stavu vědomí do druhého. Někdy člověk hledá příliš daleko a nenalézá. Děj těchto schémat netřeba hledat. Je potřeba jednoduše položit otázku a očekávat odpověď.

Vchod, je místo, kde přijímáte druhé. Je to místo, kde je vidět vás a kde přijímáte osoby. Ve snech se mohou také přihodit různé věci.

Jídelna je místem, kde jíme. Čili čím se krmím? Krmím se čistými myšlenkami, plnými lásky, čistých emocí? Pozorujete-li, že na vašem talíři jsou velmi chutné pokrmy, je potřeba zjistit, co to je.

Kuchyně je místem, kde připravujete své myšlenky a své city. Je místem, kde probíhají reakce mysli a pak jíme v jídelně pokrmy automaticky připravené v kuchyni z našich reakcí.

Sklepení představuje spodní energie, energii sexuální. Může se někomu zdát, že jsou ve sklepě pavouci, že sklep je špinavý atd. Např. jednou se jedné paní zdálo, že sestupuje do studny, čili do země; to značí genetiku. Voda je emotivita, vzduch odpovídá mysli. Ta paní sestupovala do jeskyně a v té jeskyni byl nějaký kněz na kole. Ten kněz jí dal náhrdelník a náramky s čárkovým kódem. To znamená, že byla řízena tajemnými silami, oním známým zařízením, o němž jsme se trochu zmínili včera. Když vystoupila, zjistila, že znehybněla a setkala se s indiánskou energií, která ji osvobodila. Co to všechno znamená? Znamená to, že v dávných nábožných životech byla ovládána manipulátory, kteří nežili ve světle, kteří do její DNA vložili informační virus. V důsledku toho po řadě životů, ačkoli nastoupila Cestu, je stále v zajetí opozičních sil. Ale jednoho dne, díky úsilí, které po mnoha životů vyvíjela, znovu nabude tuto indiánskou energii a ta ji osvobodí. Je pravda, že v její rodině je plno kněží, seminaristů či jiných a má jednoho bratrance, který pracuje v jednom pornografickém lokálu. Vidíte ty kontrasty! Ale věci jdou pospolu. A jestliže dnes večer o tom mluvím je tomu tak proto, že v této krajině je dvojí energie: náboženská asketická střídmost, která přikazuje strohou čistotu, která způsobuje - jako plus a mínus, o němž jsme mluvili - vznik nevázanosti pohlavní, nevázanosti v jídle, či jiné.

Dotaz: V mých snech chybí stále stránka domu. Mohu se nacházet v nádherné krajině, na dovolené, v hotelu, to je jedno, ale hledám bezpečí, cítím úzkost.

Zde se ti ukazuje, že ve tvém vnitřním domě panují obavy, že se dostaneš do nejistot. Při takovém snu bych vložil do diamantové vody úmysl, prožívat plnou důvěru, ať jsem kde jsem, cítit se věčný, božský, neobávající se ničeho.

Neutrální zařízení se projevuje tam, kde opačné vzpomínky jsou doplňkem k třetímu prvku, který je neutralizuje. Jestliže by neutrální zařízení (třetí element) prudce zasáhlo do vašich opačných schémat, aby je rozpustilo, nesnesli byste to. Takže žádáte-li o neutrální zařízení, mechanismus se dá do pohybu, ale je potřeba dávat pozor. Cítím to tak, že nikdy nebude existovat nějaký systém, který provede práci za vás. Existuje plno archandělů a andělů; na zemi existuje mnoho mistrů, existují diamanty, existuje neutrální zařízení, existuje Kryeon ... Už nejsme v systému tablet duchovního aspirínu, to už neexistuje. Léky katolického typu už v našem vědomí neexistují. Nemůžeme se k nim uchylovat. Je třeba vzít na vědomí všechno, co máme v sobě, přijmout to, smířit se s tím, milovat to. Jsme jako skládačka puzzle, je třeba se poohlížet, co je každý tento kousek skládačky. Ale máte-li úmysl zjistit, kdo jste, z čeho sestáváte, a přeměnit to všechno, k přeměně vašeho života postačí tento úmysl.

Když se člověk příliš prudce probudí ze snu, aura nemá čas se spojit s tělem, nebo paměť mozku je méně pružná a nestačí sen zaznamenat. Když se člověk probouzí, je lépe pozdržet se u snu, podržet ho v paměti, pak vstát a hned si ho poznačit, než ho člověk zapomene. Jinak člověk vstane, jde do koupelny a je konec. O sen jsme přišli. Je potřeba ho uchovat, ale někdy se probudíme nervózně a v takovém případě sen ihned mizí. Stává se to i mně.

Vypadá to, že jde o nedostatek vitamínu B6

Možná. Často je to závislé spíše na tělesných podmínkách než na podmínkách energetických či duchovních.

Když vezmu Bachovy květy, vždycky si lépe sny zapamatuji.

Takže olejíček Bachových květů. Existují lidé, kteří si do hlavy postele dávají lahvičku s diamantovou vodou a říkají, že si lépe sny zapamatují a že i lépe spí. Já takovou u postele mám a je pravda, že mozek se lépe dobíjí.


Závěrečná část knihy

Joël Ducatillon

...Někteří mě žádají, abych pohovořil o onom zařízení či oněch zařízeních, která údajně zmanipulovala v době Atlantidy naše tělo.

Zdá se, že v Lemurii, čili před třemi nebo čtyřmi tisíci lety, existovala škola sublimace pohlavnosti, která činila lidi nesmrtelnými. Když se Lemurie potopila, existovalo několik stovek nesmrtelných, kteří přešli obydlet Atlantidu, z druhé strany amerického kontinentu, jež se nijak nepodobal tomu, jak vypadá dnes. Tam pokračovali ve vzdělávání iniciovaných a v dosahování nesmrtelnosti transcendencí pohlaví. Takže možné to bylo. Měli zcela neuvěřitelnou techniku, z níž se zná sotva pár drobných detailů. Byl to počátek tantrismu.

Vypadá to, že jiní lidé, došlí z jiné planety, velmi pokročilé tehnologicky ale nikoli v oblasti lásky, se usídli na jihu Atlantidy, v oblasti Bermud. A Atlantovci, což jsme s jistotou byli my, připustili, aby se tento lid v oněch končinách usadil. Ale postupně tito noví lidé, což vlastně byli Marťané, začali svádět Atlantovce nápadem změnit tělesnou DNA a namluvili jim, že to zlepší život. V současnosti můžeme slyšet tatáž slova pod pláštíkem pokroku. Někteří požadují, aby se prováděl výzkum na buňkách embryí, že to pomůže léčit Alzheimerovu chorobu atd. Jde o týž jazyk, ale potají se dějí mnohem důležitější věci.

Tehdy se stalo, že atlantští vědci spolu s lidmi a pod záminkou, že poslouží lidstvu, začali implantovat sexualitu do hara (výraz „hara“ není italský, neumím přeložit! pozn. překl.) (hara je výraz pro třetí čakru, tedy v oblasti pupku, pozn.webmastra). Bylo to zařízení, které bylo vloženo do zárodků duše, aby se zablokovala ženská sexualita. Ale Atlantovci to nevěděli. Ve skutečnosti si hráli na čarodějnické začátečníky a blokovali ženskou sexualitu proto, aby naše pohlavnost zůstala na úrovni savců, na úrovni zvířat. A dosud tam stále je.

Protože přejde-li se k oboupohlavnosti a tato sexuální energie se získá, člověk už není manipulovatelný a je schopen dělat věci, které Ježíš dělal před 2000 lety a jež dělali mnozí učitelé v Tibetu a v jiných částech světa, jako je materializace věcí, přenos na dálku, atd. Hmota neklade odpor, jestliže kosmický oheň ji transformuje.

Takže vložili do zařízení virus a někteří z nás spolupracovali na oné karmě, kromě jiných i já, jinak bych nebyl vytvořil diamantovou vodu, aby se škoda napravila. Spolupracovali jsme tedy na pádu a ztratili jsme 25.000 roků! Po pravdě řečeno, nic jsme neztratili, protože čas neexistuje, ale v každém případě bychom byli šťastní už před 25.000 lety. A uvažujeme-li v pojmech času a prostoru, jistě to není málo. Zdá se, že toto zařízení není transformovatelné. Povím vám sen, který jsem měl a který se týká existence tohoto zařízení. Pochází z 11. vesmíru. Zdá se, že je jich 12 a že my se nacházíme ve dvanáctém.

Před třemi lety se mi zdálo o jedenácti nádobách a do každé z nich jsem vložil velký bob či velký fazol. Prvních deset nádob byly orchideje, lilie, velmi vysoké a velmi pěkné. Z jedenácté nádoby vyšla hlava prasete - čili živočišná stránka. Vzal jsem tu hlavu, upadla na zem a stal se z ní malý čertík, s drobnými růžky a rozdvojeným ocasem. Tento malý čert se šel usadit právě do mého hara (třetí čakry, pozn.). Řekl jsem mu: „Miluji tě, posílám ti lásku a světlo“. Čím více jsem mu to říkal, tím více se mi posmíval. V tu chvíli jsem pochopil, že je nezměnitelný. Na konci snu jsem na něho ukázal prstem a řekl jsem mu: „Jsem nyní Kristus,tak zhyň“, a on se rozlétl jako třísky, jako se roztříští přední sklo automobilu.

Je to tedy něco, co je třeba rozbít. Nedá se to přeměnit. Tento čert není ani tolik zařízením Atlantidy, o níž jsem mluvil, jako zařízením Lucifera, z onoho jedenáctého vesmíru, zdá se, že bylo implantováno do všech duší, aby člověk poznal svobodné rozhodnutí. Protože jak bychom mohli znát svobodné rozhodnutí, kdyby tu nebyli dobrovolníci, kteří se chtěli postavit proti Bohu, abychom si mohli vybrat?

Rozhodli se být proti Bohu, aby vytvořili dvanáctý vesmír. Promlémem je, že někteří se včas nevrátili ke světlu. Zůstali zablokovaní. Nejsou ani černí ani bílí, jsou šedí. Ti jsou určeni ke druhé smrti v gehenně. Jsou to ti, kterým říkáme ďáblové. Ale pravá opozice, čili zlo, to je levice Boží. Tu není třeba zapírat, je potřeba ji milovat a připojit k bílému, aby vznikla třetí síla: bytí. Šedý je jiný. Je to někdo, v němž zkameněl kousek černého a kousek bílého, stal se jejich robotem a naprosto pozbyl svou individualitu.

Bílá rasa zmizí?

Dojde ke změně. Bylo nám řečeno, že v nové době se všechno promění, dokonce i naše zuby, protože už nebudeme jíst jako dosud. Kulinářské umění pomine. Můj profesor přírodní léčby říkával: „Bůh stvořil pokrm a ďábel kuchyni.“ Bylo nutné prožít i toto stadium, ale už se nebudou jíst vařené a pečené věci. To skončilo. Nebude možné požívat smrt ve světě, který žije. To už nepůjde.

Co musíme udělat s tímto zařízením?

Jako na konci mého snu: dáš mu příkaz, ať zemře. Ale už 50 krát jsem se snažil. Nefunguje to. Je třeba, abych vyčkal správné chvíle. Dokud se budu nacházet v této neschopnosti, nebude to fungovat. Není snadné pochopit, jak se chovat, protože člověk stále cítí toto jádro, které pokračuje v zápasu. Je to pravá bitva o Grál ...


voda