Co je Diamantová voda
Kontakty k získání
Původ Diamantové vody
Návod na množení
Rezonancí bez ředění
Další využití
Splněná přání
Výsledky DV
Hledejme další využití
Souhrn textů
Další informace
Odpovědi na dotazy
Léčitelství, strava a DV
Odprogramovávání
Odprogramování
Co ukazují sny
Jak DV pomohla
Texty články letáky
Kniha vzkazů
Jiné stránky o DV
Co vyšlo v našem tisku
Hlavní stránka serveru

Diamantová voda

Odpovědi Joëla Ducatillona na dotazy lidí na přednáškách

(Laskavě přeložil pan Straka, srpen 2004, Brno)

Otázka drobného výrobce piva, který zhotovuje pivo z diamantové vody.

Diamantovou vodu lze pít bez úmyslu. Máte-li např. doma diamantovou vodu a napijí se jí vaši hosté, nevzniká žádný problém. K ničemu je to nezavazuje, pijí tu vodu jako by pili třeba Dobrou vodu nebo Mattoni. Jsou-li otevření, lze jim říci, že je to trochu rozdílná voda, mající jisté energie. Ale chce-li výrobce piva dělat pivo z diamantové vody, proč ne. V takovém případě rozhoduje vaše vědomí, nikoli moje, nuže co děláte, jistě je podle vás dobré. Pokud jde o mě, vím že bych to udělal, ale je to otázka vědomí. V každém případě za 15 let bude mít veškerá hmota, rostliny a tekutiny na této zemi frekvenci diamantové vody, ba ještě vyšší.

Jestliže nějaký host se jí napije u vás doma jednou za 3 měsíce během jídla, nestane se nic. Ale pokud někdo, kdo se nezabývá duchovním životem, k vám chodí každý den a vypije vždy půl litru vody – může jít o dítě, které k vám chodí na návštěvu, nebo o souseda – uvidíte během tří až šesti měsíců drobné změny v jeho chování. On si to ani neuvědomí, ale poví vám to. Řekne vám např. „Víš, potkal jsem přítele z dětství, kterého jsem neviděl už 20 let.“ A vy budete vědět, že tuto příhodu vyvolala postupně diamantová voda. Nebo se rozhodne, že se přestane zabývat záležitostí soudního sporu kolem dědictví, které věnoval celé roky. Uvidíte, že se poněkud rozvinul. Anebo se mu dostane do ruky nějaká kniha ... Uvidíte, budou se dít věci.

Uvědomujte si, že osoba, která pravidelně k vám chodí pít vodu, je částí vás a o tom promluvím na tomto kurzu zítra. Jestliže se vzdáte v sobě toho, co vám tato osoba ukazuje, chtě nechtě se tato osoba změní. Je to otázka sítě, o níž jsem před chvílí hovořil, a odezvy v ní.

Zásah osoby, která říká, že při poskytování diamantové vody druhým do ní vkládala úmysl, aby jim voda co nejvíc posloužila, a osvědčilo se to.

Jistě, a právě v této věci neexistují žádná pravidla. Něco vám říkám, ale není to správné, přihodí-li se to, o čem se zmiňuje tento zásah. Sděluji věci, které se opírají o zkušenosti, o nichž se doslechnu. Protože když jsem tuto vodu vyrobil, nevěděl jsem, k čemu poslouží. Nevěděl jsem nic. Takže je možné, že léčitelé, nebo osoby, které se zabývají druhými, mají zvláštní nadání. Je to určitě případ oné osoby, a navíc vložila do vody velmi povšechný úmysl, v němž nebyla žádná moc. Právě proto to zapůsobilo. Poskytla vodu s láskou, aby pak tyto osoby do vody vložily své osobní úmysly, budou-li chtít. Ale její záměr byl povšechný, takže automaticky se něco stalo. Avšak, jak ona osoba říká, nedala vodu komukoli, ale osobám, které už mají v srdci jistý potenciál.

Například ve Vosgách, směrem na Metz, Thionville, žije paní mající 83 let, které její dcera darovala diamantovou vodu. Tato paní měla v důsledku artrózy zkřivené prsty a velice jí to vadilo, protože často pletla a vyšívala. Ale už rok to nemohla provádět. Začala pít půl litru diamantové vody denně a za tři měsíce se jí prsty narovnaly. Zeptal jsem se její dcery, jakým typem člověka její matka je, a ona mi odpověděla: „Je to žena, která žasla nad každým kvítkem, kotětem či malým děckem, žena, která měla úžasnou víru.“ Řekl jsem jí: „To kvůli tomu zapůsobilo. Vidíte, s touto vodou se člověk musí spřátelit. Je třeba mít pro ni cit“.

V tomtéž kraji žije dítě nemocné leukémií. Má čtyři či pět roků a když mu jeho maminka přinesla vodu, řekla mu: „Víš, miláčku, tato voda je tak trochu zvláštní, možná ti ve tvé nemoci pomůže“. Dítě na vodu pohlédlo a odpovědělo: „Ale víš, mami, já tu vodu znám. To je voda Ježíšova“. Je velmi dojemné to slyšet. Je vidět, že děti a zvířata tu vodu cítí. Někteří lidé necítí nic. Jiní, když ji dostanou, naběhne jim po celém těle husí kůže. Myslím, že jde o rodiny duší, které ji potřebují. A jak, paní, správně říkáte, ne všichni ji chtějí mít. Máte-li dvě děti, jedno může říci: “Já ji nechci“ a druhé: „Ano,chci ji hned.“ Proč tomu tak je? Protože ta voda směřuje k určité skupině duší, jež nejsou vyšší než ty druhé, ale mají zbarvení. Možná jsou to duše z pouště Negev, o nichž jsem se před chvílí zmínil.

Vystoupení osoby, která se zmiňuje o schopnostech vody rozvíjet lásku a naplnit určité stránky člověka.

Možná jsi měl potřebu rozvíjet svou ženskou stránku a voda ti to poskytuje. Jiným dodá více pochopení, poznání. Potkal jsem osoby, které mi řekly: „Dříve jsem potřeboval spoustu času, abych přišel na to, co mám dělat, nyní to má spád, rychle pochopím, že je potřeba koupit si tu či onu knihu, nebo abych šel nakoupit, či abych koupil ten či onen dům; rychleji jsou mi věci jasnější.

U jiných osob je tomu jinak. Např. Mariina dcera, která má 19 roků, opustila školu v polovině ročníku. Už nechtěla studovat. A přece milovala své studium správné výslovnosti. Pracovala velmi dobře, všechno jí šlo, asi půl druhého měsíce pila vodu a najednou už nechtěla pokračovat ve studiu, ani dokončit ročník až do prázdnin. Zcela změnila obor. Nechci tím říci, že by se to bylo předtím nestalo. U své dcery, která má nyní 17 let, pozoruji, že diamantovou vodu používá, a když má nějaký problém, dokonce se svým přítelíčkem, snaží se to sama rozluštit, odbourat a automaticky v diskusi, kterou s ním zavede, se problémem zabývají, oba ho pochopí a všechno je v pořádku: jejich vztah bude ještě pokračovat. A to je báječné.

Otázka na účinky vody.

Účinky, ať už pozitivní nebo negativní, jsou vždycky to, co se jeví na venek. Nemoc, reakce jsou projevem samoléčby vašeho těla. Jsi-li mladý a silný, reakce bude prudší. Např. dáváte-li diamantovou vodu dítěti, kterému se usazuje tuk, možná po čtrnácti dnech dostane pěknou horečku. Nedávejte mu antibiotika, dělejte to jako psi a kočky. Všimli jste si co dělají psi a kočky, když onemocní? Přestanou žrát. Pijí jen trochu vody a požvýkají nějaké stéblo trávy, aby si vyčistili střeva. Dělejte to s vašimi dětmi také tak. Malé pročistění, trochu projímavého velmi lehkého čaje a dva dny jim uložte jablkovou dietu a nedávejte jim nic kromě vody, diamantové, podle potřeby, a všechno samo přejde. Tělo se uzdraví samo, protože je v něm Bůh.

Někteří se zmiňují o drobných problémech, když pijí vodu. Pokud jste mívali po zahájení pití diamantové vody migrény a nebo něco podobného, bylo to tím, že ve vašem mozku vykrystalizovaly toxiny, jako vápenec ve vodovodním potrubí. Nyní se začínají rozpouštět. Když se rozpustí, krev se v místě stane kyselá jak ocet a to způsobuje bolest hlavy. Postupně je třeba, aby tyto toxiny odešly a když jich odhází mnoho, projeví se silná angína, ale už nebudete mít problémy s mozkem a zlepší se váš zrak. Nebudete potřebovat brýle.

Otázka: Jak zavlažovat 1 či 2 hektary pozemků diamantovou vodou?

Není snadné odpovědět! Zde vidíte vegetační diamantovou vodu. Je jí 33 cl. Dejte ji do kbelíku se 2 či 3 litry normální vody, ponechejte 2 či 3 hodiny a stane se z ní vegetační diamantová voda. Z těchto 3 litrů můžete pak udělat 25, 30, 40 a třeba i více. Říkám dávat alespoň 10 % diamantové vody, ale nemusíte být úzkostliví při dávkování, protože znáte příklad, co udělal litr a půl vody v nádrži na 400.000 litrů! Doporučuji uchovávat si vždy 10 %, abychom měli jistotu, že vždy za dvě hodiny máme ve sklenici diamantovou vodu. Nuže, i když dáte vaše 3 litry do bečky na 100 litrů vody, během odpoledne budete mít 100 litrů diamantové vegetační vody.

Nevím, jak se to v zemědělství praktikuje, zda máte bečku s dírami či tryskami. V každém případě, pokud jde o malé sady a zahrady, není potřeba stále zalévat, protože deštěm se diamantová voda množí. Zavlažte tedy občas, když máte chuť to udělat, když máte pocit, že ve vaší zahradě nebo na vašem poli jsou poněkud slabší zóny, kde luštěniny nebo kukuřice se zdají slabší, méně živé. Dělejte to citem. V každém případě, budete-li pracovat s diamantovou vodu, ona vás přivolá, to ucítíte.

Víte, Maria a já máme malý rozprašovač, v němž je diamantová voda. Lze si s ní opláchnout obličej, když máte v noci 12 hodin řídit auto a člověk by to nevydržel. Místo kávy si svlažte obličej. Stimuluje to všechny nervy jež vedou do mozku a budete ve formě. To je jeden příklad. Můžete si ji dát do svého vína, aby alkohol méně škodil. Já jsem mlsný, mám rád víno, jím maso, dokonce kouřím cigarety, ale požívám i ovoce, biologickou stravu a postím se. Pravda je, že všechno je to poněkud paradoxní. Mohu vás ujistit, že dáte-li si trošku diamantové vody do vína, do kávy, do jídla (je pravda, že lidé na nás hledí jaksi podivně, ale není to zlé!), vede to ke zlepšení, k desintoxikaci (detoxikaci?), člověk nějak lépe tráví a netrpí ani průjmem ani zácpou, což se mi často stávalo, dokud jsem jídával příliš často konzervovaná jídla či jídla upravovaná v mikrovlnné troubě. Můžete tedy vodu používat takto.

Otázka: Může se voda zkazit, zůstane-li dlouho v nějaké nádobě, zvláště v nádobě z plastu, vystavené sluníčku jako dnes?

Trochu snad, i když napadne nádobu a přemění toxiny, které se z plastu uvolňují. Ve východní Francii existují lidé, které si ji dali do svého bazénu a večer jej zakrývají plastikovou přikrývkou, aby si voda podržela denní teplotu. Během 4 či 5 měsíců plastiková přikrývky celá proděravěla. Proč? Protože diamantová voda ničí plasty. Ale na zavlažování vašich rostlin vegetační vodou můžete používat pětilitrové plastové kanystry, protože než by voda takový kanystr rozložila, trvalo by to rok či dva.

Jde-li však o vodu na pití, měli byste každý týden či čtrnáct dnů vyměnit plastové láhve, které pravidelně používáte a nedávat je přímo na slunce. Žádné problémy nebudete mít s láhvemi ze skla. Můžete si vyzkoušet dát skleněnou láhev na slunce a požádat, aby diamantová voda nabrala ze slunce prvky, které potřebujete. Také ji můžete vystavit působení Mozartovy hudby nebo pěkné meditační hudby či zvukům tibetských hrnců, aby vstřebala tyto frekvence, protože je velmi citlivá na hudbu. Ta voda z hudby vznikla. Můžete ji postavit vedle malby, můžete dělat pokusy. V Quebecku existují malíři, kteří zhotovují akvarely a používají při tom k ředění barev diamantovou vodu. Zjišťují, že namalují věci, které u nich nejsou obvyklé. Použijí občas barev, které běžně nemají rádi. A když člověk přejede obraz rukou, cítí energie.

Přistupujte k věci zábavně. Vodu můžete použít pro vnější účely, do mastí na ekzémy, spáleniny, vyvrtnutí – vymknuté oteklé části mnohem rychleji splasknou, než po nějaké pilulce. Jedna osteopatka z Paříže, která pracuje v oboru energií a praktikuje kinesiologii a reiki, mě informovala o případu jednoho pacienta, který byl 5 či 6 krát na osteopatickém sezení, i u jiných léčitelů, protože nebyla schopna jeho problém vyřešit. Řekla mi: „Najednou jsem dostala geniální nápad“. Protože měla hermetické náplasti, které občas používala pro homeopatické léky, řekla této mladé dvaatřicetileté ženě, která měla velmi bolestivě blokovanou spodní část páteře: „Poslyš, já už pro tebe nemohu nic udělat, nevím, co se s tebou děje, nikdo tě nemůže uzdravit. Tuto malou náplast jsem dala do zvláštní vody. Připevni si ji na hruď“. Po 24 hodinách bylo všechno pryč. Byla naprosto vyléčená, odblokovaná. Osteopatka to nechápala. Znovu provedla vyšetření a zjistila, že všechno se vrátilo energeticky do pořádku, jak pokud jde o kosti, tak pokud jde o svalová napětí.

Vidíte. Je to velmi podivné. Máte-li někdy problém se zdravím nebo nějaký závažný psychologický či jiný problém, tato voda vás uzdraví. Může to být tak, že vás dovede ke správnému léčiteli, který bude umět problém zjistit, nebo vás přivede ke knize či příteli, který vám dá odpověď. Tedy povede vás. Nemůže dělat vše, ale pomůže vám.

Otázka: Lze vodu dát do lednice nebo vařit?

Ano, můžete ji dát do ledničky bez problému. A můžete ji také použít k vaření a dokonce do ní vkládat úmysly před kastrolkem na plotně. Funguje to.

Otázka: Lze diamantovou vodu rozprašovat v místnosti léčitele?

Ano, doporučuji vám to. Například ve městě nemáme, bohužel, tak čistý vzduch jako zde. Dříve bylo občas potřeba vyvětrat. Nyní mám takový malý přístrojek na rozprašování vody. Dám do něj diamantovou vodu, někdy přidám kapku vonného oleje pro navonění s úmyslem, aby vzduch byl okysličen a vyčištěn. Není potřeba větrat. Vzduch je lehčí, jemnější a skutečně jiný. Jednoho dne jsme dokonce několik minut meditovali se záměrem pozměnit pohyb gravitonů, což jsou ony molekuly, ony částice, jež způsobují tíhu. Ujišťuji vás, že během meditace, která trvala jen chvilenku, zatím co se odpařovala tato voda s úmyslem, který se rozpínal v ovzduší, ve vlhkosti vzduchu, pociťovali jsme, že části našich energetických těl se začínaly oddělovat a ztrácet tělesnost. Nuže, voda je živá. Můžete k ní promlouvat jako ke své kočce, nebo ke svému dítěti či ke svému andělu. Je živoucí. A dokonce velmi mateřská.

Odpověď na jeden dotaz:

Pokud se u osob rozvíjí na slunci rakovina kůže, je tomu tak proto, že už ji měly v sobě. A slunce způsobí, že vyjde na povrch a že se projeví. Všechno, co se projevuje jako nemoc, zločinnost, války, genocidy a prznění jsou vředy, které se provalí, aby vyčistily hnilobu lidstva a převedly ho na jinou dimenzi. Všechno je proto báječné.

Otázka na osvobození: „V neviditelném světě neexistuje oprávnění vlastnit lidské bytosti. Dotknul jste se této otázky. Můžete ji vysvětlit lépe?

Jedná se o osvobození, které lidé hledají u jistých avatarů, jako u zdroje. Existují totiž osoby, do nichž mohly vniknout entity, bytosti ze záhrobí, které nemají dostatečně rozvinuté vědomí a podléhají dosud materiální chtivosti nebo prospěchu, prostě chtějí vlastnit. Aby se živily, procházejí tedy lidským tělem. Víte dobře jako já, že alkoholici a drogově závislí mají spoustu parazitů. Tito paraziti si nemohou dát dobrou whisky, a tak použijí lidské tělo, aby prožívali radosti opilosti a tak se vrhají na lidi jako pijavice či jako upíři. Měl jsem možnost dlouho se tím zabývat v době, kdy jsem měl energii, která dovolovala je vyhánět. Avšak nyní mé současné vědomí chápe, proč je přitáhlo. Je to tak trochu záměrem diamantové vody, aby lidé dospěli k úrovni vědomí nebo pochopení, kde člověk vidí, že to, co ho potkává je přesně projekcí vzpomínek a frekvencí podvědomí, které jím procházejí, aniž by to věděl. A z toho důvodu není člověk svobodný.

Uvedu příklad. Je-li nějaká osoba neustále okrádána, jednou je to zavazadlo na nádraží, pak peněženka, jindy auto, znamená to, že v sobě nosí vzpomínky energií krádeží, jež vyzařují a vyvolávají reakci prostředí v těch, kteří je chtějí vyjádřit. Kdo chce vyjádřit tyto energie byl nicméně živen podvědomím oné osoby. To ona tyto energie živila. Dá-li se nějaká dívka znásilnit na rohu ulice, je to totéž: Není zde ani viník ani oběť. To se nám předkládalo k věření. Ostatně, bylo nutné tomu věřit, protože v živočišném stavu, v němž jsme se nacházeli, bylo právě zapotřebí, aby existovali provinilci a oběti, spasitelé a trýznitelé.

Nyní je třeba se z toho dostat ven, protože klíčem ke štěstí je tohle: nebýt ani obětmi ani trýzniteli, ani spasiteli. Chováme však spoustu vzpomínek, protože jsme v tomto druhu filmu žili velmi dlouho. Je potřeba se nyní snažit postupně se z toho dostat ven. Nedá se to provést ze dne na den.

V případech existence bytostí, které se jiných zmocňují, diamantová voda opravdu pomáhá. Dá se to provádět s osobou, která se v takové situaci nachází, souhlasí-li s tím a přijme-li to ... Zůstane-li při vědomí dobra a zla a řekne si: tato bytost je zlá, ďábelská, černá, atd., živí takovou bytost. Tím, že ji živí negativitou svého soudu, ještě více ji podporuje. V tom případě diamantová voda nezabere. Je-li ona bytost velmi silná, taková osoba nebude schopna pít diamantovou vodu. Zde je potřeba jednat jako za inkvizice, vzít trychtýř a nalít jí 5 litrů do hrdla! Vyčkat vhodnou chvíli a té osobě říci: mám vodu, která ti může pomoci, ale nejdříve musíš provést pokus. Musíš se snažit pochopit a pokorně přijmout, že jsi, možná v jiném životě, někomu šlapal na kuří oka, místo abys šel svou cestou. Může jít o tohle. Už jsem se setkal s takovými případy. Není-li to jisté, jde-li pouze o domněnku – protože člověk není dostatečně mediem, aby viděl přesně co se děje – už sám fakt, že ta osoba se s jistou pokorou v srdci svěří, pomůže diamantová voda zbavit se oné entity a navíc se taková entita ještě rozvine.

Ve většině případů posedlosti nejde o zlobu. Jen v některých případech. Jedná se o bytosti ze záhrobí, které jsou naprosto bezradné, nemají trvalý pobyt, snaží se vyžebrat si energii a nevědí, kam jít. Pak tedy spatří někoho, kdo na tom není zle, jehož frekvence odpovídá, a rozhodnou se vrhnout se na takovou osobu, aby se cítili lépe, jako malé dítě, které hledá svou maminku. A neuvědomí si ani, že zároveň z této osoby sají energii. Je-li taková bytost postižená rakovinou, i ten druhý během 14 či 15 nebo 21 let ji dostane, protože tato bytost vysílá auru svých dosud nezdravých jemnějších těl na toho, koho vlastní.

Avšak jestliže nějaká osoba přitáhne takovou entitu, znamená to, že ona má s tou záležitostí co do činění. Znamená to, že na počátku jsou tytéž karmické energie. Každý případ je odlišný. Je však pravda, že diamantová voda může mnoho pomoci. Za to ručím. Udělejte pokus. Zvláštním způsobem Maria pomohla své mrtvé matce, jejíž přítomnost cítila několik týdnů po úmrtí, a která ji požádala o pomoc. A tak po 9 dnů každé ráno si Maria nalila do pohárku diamantovou vodu s úmyslem, aby její energie uzdravily maminku a pomohly jí opustit co nejdříve astrál. Jednalo se tedy o uzdravení maminky jejím prostřednictvím a diamantová voda ten proces urychlila. Téhož dne už ji nebylo cítit. Od té doby je vše v pořádku a vím, že opustila úroveň bez trvalého pobytu. Odešla jinam.

Dělejte pokusy, doporučuji vám to, potěší vás to. Na tuto vodu nemyslete jako na nějakou metodu. Měla by se stát hrou. Můžete ji pít s pomerančovou šťávou, s citronem, můžete ji nalít do WC ... Dělejte, co chcete. Je to cosi radostného a dětsky prostého.

Odpověď na otázku:

Ano, pijete-li diamantovou vodu. ty kódy zůstávají v moči. Docela.

Odpověď na otázku:

Někteří lidé říkají, že v dopravních prostředcích voda pozbývá svůj účinek. Např. ve vlaku, v letadle, v automobilu. Ve skutečnosti však, jestliže se rozmnožuje jako Ježíšovy chleby, znamená to, že je v tom opravdu něco jiného. Časem možná budeme mít informace, protože, jak se zdá, Drunvalo Melchisedek, když přijel v květnu 2001 do Paříže, si ji vzal a dal provést v laboratoři u „přístupných“ vědců analýzy. Výsledky ještě nemáme.

Hlas jednoho účastníka: Bylo by zapotřebí provést rozbor Kirlianovým přístrojem.

Ano, Ale ve skutečnosti bude vidět osobu, která fotografuje, nikoli snímek vody. Je tomu jako s Lecherovou anténou. I když se vyfotografují krystaly diamantové vody, je jisté, že bude vidět vědomí toho, kdo fotografii pořizuje, protože s touto vodou se nacházíme v páté dimenzi. Je to jiné.

Otázka: Je potřeba ji dělat z minerální vody nebo lze použít vody z kohoutku?

Pro ty, kdo jsou zvyklí pít vodu z vodovodu, protože je dobrá, neexistuje žádný problém. I dešťovka je docela vhodná.Nezáleží na druhu vody. Doporučoval-li jsem někdy vodu minerální, bylo to proto, že v severní Francii a v Belgii obsahuje voda často mnoho vápence. Diamantová voda snižuje ve vodě obsah chlóru – po rozboru v ní už není chlór. I v bazénu nebo ve vaně, přidáte-li trochu diamantové vody, po čtvrt hodině už necítíte pach chlóru, protože tato voda okysličuje a ničí chlór, ale nemá čas změkčit vodu do té míry, aby odstranila vápenec a inkrustace. Takže pijeme-li příliš často vodu obsahující vápenec, děje se v našich vnitřnostech, v ledvinách, v žilách, atd. totéž co v potrubí.

Existují kraje, jako je Quebec, kde lidé zřídka pijí láhvovanou vodu. Berou vodu z kohoutku, ale všichni mají pod umyvadlem velké filtry s dřevěným uhlím, aby vody změkčili. Obsahuje však mnoho vápence, a ani tak ji nepovažuji za dobrou. Ale oni jsou tak zvyklí.

Jsou lidé, kteří ode mne získali kodifikátory, ale není to nutné, protože voda se dá množit. Kdo tuto vodu má, měl by mít ve skříni malou zásobu, protože když jednoho dne přijdou k vašemu synovi na návštěvu všichni jeho kamarádi a vyprázdní všechny vaše láhve, nemáte pak možnosti si vodu znovu připravit. Jistě najdete sousedy nebo přátele, kteří ji mají a dají vám, ale kdyby to nebylo možné, byla by to pěkná otrava. Proto vám doporučuji naplnit si malou skleněnou lahvičku, i třeba jen 100 ml, to stačí, a ve skle ji můžete uchovat snadno i celý rok. Dejte ji do koutku ve skříni, kde máte jistotu, že ji nikdo nevezme.

Když mě někteří přátelé o vodu žádají, dám ji do malých čtvrtlitrových lahviček Vittel, proto je to praktické. Víte, to se neprodává, protože je to zdarma a já nemohu začít nakupovat láhve. Takže koupím v supermarketu balení po osmi, proměním to na diamantovou vodu a posílám to. Je lepší dávat vodu do skla. Proto dáte-li ji do plastu, nahrazujte ji každých 8 až 10 dnů. Nemusí to být voda láhvovaná, voda z kohoutku se výborně hodí, nebude škodlivá, to vám zaručuji.

Existuje dokonce osoba, která vzala vodu obsahující dusičnany. Ta voda opravdu páchla. Ale ta osoba neonemocněla, přesto že pila diamantovou vodu zhotovenou z pramenité vody plné dusičnanů.

Odpověď na dotaz:

Jedna osoba, která je poněkud větší medium než já, mě pověděla, že když prostírá k jídlu, dá do prostřed stolu svou láhev a vidí, že všechny ty pokrmy dostávají mnoho červených, zelených , modrých a žlutých paprsků. A když se jimi pěkně naplní, ta osoba se dá do jídla. Existuje tu tedy aura. Zvířata, děti a především kočky ji vnímají. Když se dá na stůl voda s diamantovou vodou, kočky několikrát vyskočí na stůl a jdou se o vodu otřít a mají z ní jistou radost.

Dáte-li v kuchyni na zem šestilahvové balení vody a 2 či 3 láhve diamantové vody dáte na skříň, automaticky dojde k záření vody těchto lahví, jež nemusí být ani v téže místnosti, nýbrž v komoře a zjistíte, že voda v balení, které jste právě toho rána nakoupili, se stala po dvou dnech diamantovou, aniž byste ji míchali. Ale stejně ji namíchejte, pro jistotu. Povšimnete si, že někdy tato voda bublinkuje, jindy ne. Uvidíte, že si s vámi pohrává, podle toho, co prožíváte a podle stavu vašeho vědomí.

Například jednoho dne mi jedna paní říká: „Už tři měsíce tato voda nebublinkuje a ráda bych věděla, zda ještě mám diamantovou vodu“. Odpověděl jsem jí, že ano. A ona na to: „Ovšem v pondělí jsem z ní chtěla dát své přítelkyni a v den, když jsem připravovala vodu pro ni, všechny mé láhve s vodou bublinkovaly“. Řekl jsem jí, že tomu nerozumím, ale je-li tomu tak, nic s tím nemohu dělat. Ta voda je náladová, někdy trochu zlomyslná, jednou bublinkuje, jindy ne ...

Otázka: Když zalévám své muškáty diamantovou vodu poté, co jsem krátce předtím je přihnojila, nemůže se stát, že z ní zvadnou, podle toho, co jste před chvílí říkal?

To se nedá zjistit předem. Záleží na stupni organické nedostatečnosti, do kterého se muškát dostal. Je-li ještě schopen záchrany, zregeneruje a může dokonce změnit barvu, protože často jsou barvy od zahradníků vyvolány chemicky. Dávají kořenům barviva. Pozoroval jsem to u Mariiných muškátů. Po dvou měsících zalévání prováděného dvakrát týdně na bytovém balkónu, nikoli v zahradě, se zcela změnila barva. Z červených se staly bledě růžové. Tyto květy se tedy vrátily ke svému přirozenému stavu. Řekli mi to i jiní lidé.

Jsou však známé případy, kdy květiny v bytě uhynuly po zalévání diamantovou vodou. Jde tu o rostliny, které se staly hromosvody příliš mentálních energii lidí nebo energií příliš těžkých, pocházejících z jednání těchto osob. Moc se v tom nevyznám, ale existují rostliny a stromy, které jsou hromosvody určitých druhů myšlenek, afektů, emotivity či dokonce poněkud temných energií. Rostliny a stromy občas zachycují a očišťují naše aury. Avšak je-li nějaká rostlina příliš znečistěná, třeba hnojivy, stále slábne a když ji zalejete diamantovou vodou, uhyne, naštěstí pro ni.

Existuje také opačný účinek. Např. v Itálii, v horách na sever od Turína, byly diamantovou vodou postřikovány stromy meruněk napadených parazity, kteří ožírali květy a listy. Nevím, kolikrát ta paní stromy stříkala, ale během dvou měsíců stromy parazity už neměly.

Dotaz: Jak je tomu s antikoncepční pilulkou. Působí, když se pije diamantová voda?

Uplynul teprve rok. Neví se to. Ale protože vím, že je ta voda inteligentní, jsem si jist, že nezruší účinek pilulky., nemá-li být zrušen. Jinak vám k této záležitosti mohu něco povědět. Jestliže nějaká žena netouží po dítěti a je si vědoma, že je v její moci je nemít, nemusí se ničeho obávat, může se milovat během ovulace a nebude mít děti. Nicméně, jestliže v jistou dobu se vědomí, že má tuto moc, zmenší, zmenší se i její vibrační dávka a může snadno upadnou do léčky. Povím vám nyní malý příklad.

Před časem, v roce 1986, jsem bydlel v nájmu v malém domku na louce. Co je na lukách nepříjemné, jsou krtci s jejich kopečky. Kosit trávu kvůli tomu trvá dvojnásobně. V této souvislosti jsem promluvil ke vtělené skupinové duši krtků. Řekl jsem jim: „Velice vás miluji, vím, že okysličováním půdy v chodbičkách odvádíte výbornou práci a je to báječné. Ale kdybyste od března do října mohli jít někam jinam, byl bych velice rád. Pak, v zimě, se klidně vraťte a dělejte si, co chcete, můžete nadělat kopečků, co se vám zlíbí, to mi nebude vadit.“ A fungovalo to. Od chvíle, kdy jsem vyslovil tento požadavek, tuto prosbu, vprostřed louky už se neobjevil žádný krtek a neudělal během doby kosení trávy žádný krtinec. Následující rok to proběhlo stejně. Obnovil jsem svou prosbu, člověk nikdy neví, mohli na to zapomenout. Žádný krtek, nic. Ale jednou odpoledne, když jsem se necítil dobře, měl jsem depresi a byl jsem celý bez lásky, se objevili 3 kopečky hlíny, protože můj úmysl pozbyl svou sílu, vrátilo se nepřátelství.

Mohu vám také uvést příklad mé dcery, která má 17 let. Je to Tahiťanka. Adoptovaná. Má pohlavní styk už asi 2 roky, je předčasně vyspělá a nechce brát pilulky. Neví, co s nimi dělat. Nechce ani slyšet o svých ovulačních periodách. Říká: „Řekla jsem svému vyššímu Já, že jsem příliš mladá, abych otěhotněla.“ A funguje to. Ale jednoho krásného dne, kdy už nebyla v lásce, přestalo to fungovat, měla styk a otěhotněla. Rozhodla se pro potrat. To byla její volba. Ale nyní znovu začala stejným způsobem a má důvěru, že to zvládne. Takže jsem jí řekl: „Dostala jsi lekci, musíš být neustále v lásce, jinak to nefunguje.“ To je, prosím, odpověď, kterou vám mohu dát. Nevím, co bych řekl víc.

Odpověď na otázku:

Jak řekl ten pán před chvílí, všechno má svou paměť, dokonce i T-schirt; Tedy i dům může mít svou špatnou atmosféru, prostředí může být málo příjemné, může mít nedobré paměťové záznamy. Existují lidé, kteří v takových případech dávají diamantovou vodu do rozprašovačů, s nimiž umývají okna, postříkají stěny, strop a podlahu s úmyslem, aby paměťové záznamy v nich se vyčistily a přeměnily. Mluvil jsem dokonce se dvěma či třemi osobami, jež to udělaly proto, že si pronajaly místnosti, aby je používaly jako meditační místa, a pociťovaly, že když toto provedly, přineslo jim to opravdu úlevu. Kromě toho lze také rozprašovat vodu a nahlas říci: „Mám přání, aby se všechno vyčistilo a trochu více prosvětlilo ...“

Diamantová voda vykonává práci podle potřeb duše. Poznáte, že mezi osobami, jimž ji dáte, existují osoby, které nejsou ochotné pronášet nějaké přání. Ani vy nemusíte vždy nutně vkládat nějaký úmysl. Nemusí to být pravidlem. Jsou dny, kdy popíjím diamantovou vodu bez záměru nebo se zcela banálním úmyslem, abych byl fit nebo abych v noci dobře spal. Jsou to věci prosté, praktické, konkrétní. Někdy se přihodí důležitější věci, ale nejsou docela jasné. V takovém případě žádám také vodu, aby mi pomohla přijít na to, jaký úmysl by byl nejsprávnější, co bych si vlastně měl uvědomit: „Hle, dnes jsem prožil to a to, dobře tomu nerozumím, co to má znamenat? Chtěl bych v tom mít víc jasno.“ Buďte si jisti, že ještě toho večera nebo za den, za dva, vašemu vnitřnímu vědomí se věc objasní a všechno upevní.

Člověk také může žádat o pochopení. Požaduje-li někdo, aby voda uzdravila jistou nemoc, bylo by lépe, kdyby navštívil kněze a vyzpovídal se. Jistě, existují lidé, která budou pro sebe žádat, aby zmizel jejich problém a ono to nezabere, protože o to žádali sobecky, kvůli svému blahobytu. Ale diamantová voda není nějaký čípek. Nebyla zhotovena k tomu, aby odstranila nějaké „bébé“, aniž by člověk vzal věc na vědomí.

Pokud většina lidí s diamantovou vodu takto zachází, obdrží políček, po němž pochopí! Protože použít vodu takto, neznamená nic. Zajisté, někdy člověk použije tohoto slovníku, ale ve své duši má úroveň vědomí, které už je dál, a v takovém případě, jeho požadavek už není opravdu sobecký, i když byl sobecky formulován.

I zde tedy je ta záležitost velmi jemná a choulostivá a není zřejmá na první pohled. Dám vám příklad. Jde o sedmdesátiletou paní, která je těžce nemocná. Je velmi dynamická na duchovním poli, ale není ještě zcela zakotvená, to znamená citově se snadno opájí „zprávami“, které dostává od archanděla Michaela a od podobných bytostí, jistě úžasných, ale dostavujících se různými „kanály“ přes různá média. Takže ona si dá přivolat nějaké lidi, podniká to či ono a žije jak děvčátko, spokojeně, a považuje se za velmi pokročilou. Neřekl jsem nic, nechal jsem to všechno probíhat a ona začala užívat diamantovou vodu. Nepochybně většina těchto lidí neumí vkládat úmysly, protože se ještě nachází ve stadiu pasivního náboženství. Nejdříve měla zájem o jisté svaté, nyní už nejde o tutéž skupinu, ale podstata se nezměnila. Nuže, tato paní pila diamantovou vodu, ale se sobeckými záměry, aby se jí tělesně ulevilo. To nikdy nezabralo. Když pila vodu 3 či 4 měsíce, upadla do neuvěřitelné deprese. Pak už jsem o ní neměl zprávy a říkal jsem si dokonce, zda nezemřela. Po řadě měsíců mi druzí lidé oznámili, že už nechce o ničem ani slyšet. Takže žádná cesta, žádný postup, už nic, zanechala všeho. Nyní se živí, kouká na televizi, chodí spát, léčí se kortisony a basta.

Ve skutečnosti prodělala neuvěřitelnou proceduru lásky. Diamantová voda ji ponechala znovu padnout, aby se zakotvila ve skutečnosti. Volala mi krátce předtím, než jsem přišel sem, aby mi vysvětlila, co prožila. Řekl jsem jí: „Dostala jsi pěkný dárek. Nyní, místo abys šla plakat za andílky, vezmi na svá bedra svou odpovědnost a pokročíš. A nyní, bude pracovat diamantová voda“ Voda tedy vedla k vzrůstu jejího vědomí. Ale v jejím případě bylo potřeba, aby se její vehikulum poněkud rozbilo, protože nemoc na to nestačila. To chtělo něco víc. Je to tvrdé.

Vidíte tedy, jaké povahy jsou věci, které diamantová voda někdy vyvolá. Nicméně je to dost vzácné. Je to jediný případ, který znám, kdy se odehrálo cosi dost silného.

Otázka: Jaké povahy jsou ty tři elektrony, jež způsobí, že z vody se stane atom diamantu?

Podle mne se jedná o subatomární částice typu bosonů. Moc o tom nevím. Ve skutečnosti byly bosony hypoteticky objeveny v roce 1967, a to dvěma fyziky, jejichž jména jsem zapomněl. Poté byly vědecky zachyceny v roce 1993 v CERN v Ženevě. Já cítím, že diamantová voda má tyto částice, boson, které jsou ve skutečnosti zrníčky světla, jako fotony, ale zvláštní. Vypadá to, jako by bosony byly jacísi otravové, kteří brání v kruhovém oběhu! Např. kdyby se na stole prostřelo k jídlu jmenovitě s vlastním ubrouskem pro každého, automaticky by všichni, kdo přišli jíst, hledali místo, kde se nachází jejich ubrousek. A bosony by zpřeházely všechny ubrousky, takže všichni by se museli přemístit. Diamantová voda možná jedná v tomto smyslu, jako by vhodila pár zrníček písku do soukolí buněk, aby člověka přivedla ke změně způsobu svého života... Na to se přijde zkušeností.

Otázka: Dalo by se tedy přejít z lineárního času do kruhového nebo vertikálního?

Ano. Zde se dochází daleko, velmi daleko. Je třeba vědět, že všechno, co se nachází v minulosti, v budoucnosti a v přítomnosti je spojeno v ohnisku času, v bodu časové možnosti. V tomto trojúhelníku času, když se něco přihodilo tam, tak se to ozve po staletích a tisíciletích zde, podle rychlosti času a prostoru, která je úměrná rychlosti vibrace vzbuzené vědomím jednotlivce. Jinými slovy, má-li někdo vědomí živočišné, poněkud těžké, řekněme vědomí savců, pro událost, která probíhá nyní, dojde k opačné doplňkové polaritě teprve za jedno či dvě století. Zatímco nachází-li se vědomí v rychlejší vibraci a vnitřně závislé, může doplňková polarita nastat do hodiny.

Opravdu, na jiných úrovních vědomí, v jiných dimenzích, není rozdílu v tom, zda událost přijde po stovce let či za hodinu. Je to jedno. Vypadá to, že tam, v rytmech času a prostoru, existuje řada čísel, kterou jsem ostatně nalezl, s nimiž dělám pokusy s odprogramováním podvědomí zeměpisných oblastí Matky Země. Neboť je potřeba vědět, že místo, kde se člověk vtěluje, je zrcadlem vzpomínek, jež máme v sobě. Neinkarnujeme se libovolně, kde by člověk chtěl, dokud se člověk nestane mistrem. Můžete si tedy domyslet, co se může stát, jestliže se odprogramuje to, co je pod zemí.

Otázka: S fenoménem zrychlení, k němuž může dojít asi během dvanácti let, tedy bude možné zjistit svou pravou Totožnost?

Přesně tak. Jistě. Toto urychlení vědomí lze už dokonce osobně zažít, podle síly použité k tomu, co kdosi před chvílí řekl: láska, láska, láska.

Otázka: Bylo to tedy možné i před sítí nového vědomí?

Bylo to možné, ale zajisté mnohem nesnadněji, protože tehdejší zasvěcenci museli tenkrát mnohem déle trpět, aby k tomu dospěli, a je to díky jim, že dnes se k tomu dostáváme rychleji. Může se stát, že budou-li na světě 3 či 4 milióny osob, které různými metodami včetně diamantové vody tímto procesem projdou, protože všechno je částí jakési skládačky, plánu, dosáhnou automaticky mladší generace těchto mimořádných věcí mnohem rychleji, aniž by musely prožívat přeludy, jimiž jsme prošli.

Otázka: A to usnadní namáhavý boj s pýchou a egem?

Myslím, že ano. Protože cílem změna DNA je více se ztotožnit s čím si myslíme že jsme. Někdo si myslí že je Jakub, Ondra, Joël, Dominik, Hana atd., ale není tomu tak. Tato víra je zakódována v našich buňkách. Někdo se považuje za vtělenou duši. Není pravda ani to. Jedná se o masku, o klam. Jsme tou esencí, která se nachází v prázdnotě atomů. Pozdržte se v meditaci nad prázdnotou, která existuje mezi jádrem atomu a mlhovinou elektronů. Pocítíte, jak se vaše těla rozpínají a stanete se vším, co existuje. A nebudete už tedy tvořit část světa, nýbrž svět bude částí vás. Stanete se Bohem, protože Bůh je tam. Je to opravdu velmi silné.

Toto je podle mne skutečná totožnost. Ostatní totožnosti, jako je duše – se svým batohem vzpomínek, který nazývám pytlem smetí duše, která přichází na svět – a to vehikulum, které si říká Jakub, Ondra, atd., jsou důležité asi tak jako kastrolky, láhve, staré automobily, ale nejsou jimi. Je to sice báječné, ale to není realita. A myslím si, že pýcha a ego spočívají právě v připoutanosti k těmto nepravým identitám. Kvůli tomu mnozí lidé, jejichž ego je silné – jak už jsem měl možnost ho mít a možná ho mám, ani o tom nevím – potřebují vlastnit spoustu věcí, jak v oblasti materiální, tak v oblasti poznání či pokud jde o vzhled play-boye, protože toto vlastnění zakrývá to ne-bytí. Myslím si, že vlastnictví je často jen konstrukcí ega, protože „já“, které není živé, ochabuje. Nikdy se neobnovuje, nemnoží se, takže automaticky potřebuje vlastnit a tohle je to ego, které se postupně snažíme vyřadit z vlivu (které, v překládaném textu doslovně „odprogramováváme“, pozn. překl.).

Protože lidstvo, to není 6 miliard lidí. Podle mne je to 6 miliard buněk, které tvoří jediné lidské tělo. A my jsme jeho součástí. Ale protože všechno je fraktální, je hologramem, všichni v sobě máme onu lidskou bytost, kterou je Kristus. V holografii (což je trojrozměrný obraz) je obraz vyfotografován na citlivou skleněnou desku. Jestliže tato skleněná deska upadne a rozbije se na kusy, na každém z nich můžete najít celý obraz. Nuže, všechno je ve všem, jako dub je celý v žaludu. Náš mozek to nemá snadné! Uznávám že jsem s tím měl mnohokrát problémy, když jsem to chtěl pochopit.

Musíme si uvědomit, že v dnešním světě všichni pedofilové, násilníci, islámští arabové, kteří se dopouštějí masakrování, nebo Židé, kteří toho využívají, aby získali nadvládu, nebo Rusové, kteří dělají jiné věci, ti všichni jsou částí nás. Jednoho dne, až to všechno v sobě „odprogramujeme“, s tím přestanou. Nebudou moci dělat takové věci, už nebudou moci. To my v nich živíme. Pokaždé, když vyslovíme nějaký odsudek „viděl jsi tam to, jak je to špatné?, nebo viděl jsi tam toho, jaký je to blázen či povaleč?“ nebo si to myslíme, aniž bychom to vyslovili, vysíláme frekvence této úrovně.

Tyto frekvence, znásobeny 1, 2, 3, 4 milióny, 10 milióny, miliardou jednotlivců, vytvářejí mrak nečistoty v útvarech, jež obklopují zemi a vytvářejí jaksi její auru. Je tomu jako bychom měli na našem hmotném těle velkou tmavou skvrnu, vytvořenou odsudky našich buněk. Co učiní tato tmavá skvrna, jde-li o energie odsouzení, rasismu, separatismu? Bude přitahována v orgánu, přes který se může projevit. Přes co se může projevit? Možná to budou nadledvinky. A ve chvíli, kdy tyto energie přijdou do nadledvinek, bude taková osoba pohnuta, aby zasáhla. V sobotu večer půjde tančit, napije se a půjde někomu rozbít obličej.

Co se děje na zemi, když je tu takové peklo myšlenkových útvarů, čili hutné hromady těžkých myšlenek a emocí, které pocházejí z nás, z našeho drobného myšlení, které neustále probíhá? Nuže, tyto útvary budou přitaženy k národu, který slouží jak hromosvod, jehož duše jsou méně pokročilé. Za daných podmínek jsou to národy, které žijí fanatismem. A ti zabíjením lidí vyčišťují auru planety. Proto apoštol Pavel prohlásil: Neexistuje odpuštění bez prolití krve. Ale jestliže předem dojde k „odprogramování“, není třeba, aby se uskutečnilo toto peklo. Přiznávám poníženě, že v sobě cítím rasistickou náladu, že nejsem dokonalý, že k tomu mám ještě zatraceně daleko. V každém případě však, kdybych byl dokonalý, byl bych mrtvý, protože kdo je dokonalý, ten už se nehýbe a co už se nehýbe, je mrtvé. Takže i dokonalost je klam.

Beru v úvahu, že to ve mně je. Práce na dekodifikaci funguje i bez diamantové vody, avšak s diamantovou vodou se za 6 či 7 týdnů dekodifikuje už značná vrstva. Postupně se automaticky pročišťuje i všechno to peklo a národy už se nekrmí našimi energiemi, které je ženou k bitkám a zabíjení. Vidím to na některých dětech a na některých zvířatech. V rodině, kde to vypadá, že onen pár žije v harmonii, ale v níž existují napětí, konfliktní věci, pokud tam budou dvě kočky či dva pejsci, budou se mezi sebou rvát. Proč? Protože se stávají hromosvodem kvůli svým pánům. Často se mi v minulosti stalo, že jsem odstraňoval energie, larvy, nákazy z aury. Po čtrnácti dnech kočka z toho domu pošla. Toto byly ve starověkých chrámech oběti. Velekněz, který byl plný energie, obětoval v určité fázi měsíce holuba, berana a došlo tak automaticky k vyčistění aury, která se nepromítala do dědičnosti, nýbrž královskému rodu, davidovskému a pod. umožňovala být o něco čistší než druzí.

Otázka: Může diamantová voda modernímu exorcistovi významně pomoci?

Myslím, že ano. Docela. I používaná jako voda svěcená. Znám duchovního, který ji dává do kropenek. Je třeba povědět, že je to farář, který by se dal nazvat antikonformní. Má 70 let a pochopil už plno věcí. Chodí na mé přednášky, pije diamantovou vodu, nalévá ji do kropenek a dává i pít svým farníkům. Je dostatečně otevřený a správný. Je to člověk, který provádí skutečný výzkum.

Odpověď na otázku:

Ano, znáte-li děti, které jsou médii a poněkud „divné“, dejte jim diamantovou vodu, velice jim to pomůže, aby zakotvily. Jinak jim hrozí sebevražda. Vím to, mé dceři hrozilo nebezpečí, že tím projde. Je to pro ně velmi těžké, je velmi těžké žít v tak primitivním světě, jako je tento.

Otázka: Jsem pekař, a dávám diamantovou vodu do těsta. Rád bych věděl, zda je možné dávat vodu do kvásku.

Mám dojem, že kvásek by měl roznášet kódy. Ale zkuste to. Funguje to, když dáváte do chleba diamantovou vodu a kvásek? Výborně. A vy to děláte s láskou. Určitě to prospívá k rozvoji lidí. Avšak u chemických kvasnic brání diamantová voda kynutí. Vím, že ke zhotovení chleba nejsou nutné kvasnice. Pověděla mi to jedna paní, která dělá svůj chléb bez chemických kvasnic, bez kyselého těsta, bez všeho. Existují lidé, kteří dělali dorty s diamantovou vodou a nikdy nenakynuly.

Máte-li vanu s vodou nebo vodu, která začíná zelenat nebo je cítit bahnem, dejte do ní trošku diamantové vody a druhý den už nebude zapáchat. Máte-li někde blízko domu nějaké bahniště, které obvykle nepříjemně zapáchá, když přijde horko, nalijte tam diamantovou vodu a ta zastaví kvašení.

Diskusní příspěvek: Postavil jsem láhve diamantové vody vedle mikrovlnné trouby a ta zničila vibrace vody.

Určitě je to možné, protože mikrovlny jsou velmi smrtící vlny. Ale zkusil jste ponechat tuto vodu nějakou chvíli na jiném místě, zda znovu nezíská svou vibrační dávku? Ne? Kdyby se vám to znovu přihodilo, zkuste to. Rozdíl mezi touto vodou a vodou energetickou, kterou je možné získat pomocí platinových tyčinek, krystaly atd. je, že tyto energetické vody, které jsou velmi dobré, přibraly do existujícího atomu energetickou paměť, zatím co u diamantové vody jde o jinou molekulu. Ta tedy může znovu získat svou energii. Ostatně může i změnit chuť, uvidíte. Takže přihodí-li se vám, že k vám přijdou do domu přátelé, řekněme nějaký alkoholik nebo někdo v depresi či pod vlivem drog, a stráví-li celý den s vámi, neodvážíte se vyhodit je, ale vězte, že váš dům bude pěkně zaneřáděn. Večer možná bude vaše diamantová voda zle páchnout a bude poněkud zakalená. Nevylévejte ji. Počkejte, ona se sama vyčistí, protože je živá. Je jiná. Zkuste to.

Otázka: Pokud jde o čističky vod, dá se zde něco dělat?

Zajisté. Když cestuji, mám s sebou v kufru stále prázdnou lahvičku a někdy si vyrobím z vodovodu v hotelu diamantovou vodu a když jdu kolem řeky nebo jezera či nějaké hnusné vody, naleji ji tam. Dokonce i do moře. Ve velkém čisticím zařízení – pokud by někdo chtěl tam nalít diamantovou vodu – bylo by třeba alespoň tucet litrů diamantové vody každé tři dny na různá místa, aby se rychle rozmnožila. Účinek se určitě dostaví, tím jsem si jistý.

V současné době existují ve Francii místa, která jsou mimořádně znečistěná těžkými kovy: Sologne, Beaujolais a jedna oblast v Ardenách. Bylo by moudré lít diamantovou vodu do řek a jezer v této oblasti.

Diskusní příspěvek osoby, která hovoří o akváriích.

V době, kdy jedné paní přišla na návštěvu přítelkyně, se v důsledku poruchy objevily na její toaletě výkaly z hořejšího poschodí. Bylo to děsné svinstvo a nesnesitelný zápach. Ta paní si položila otázku: „Proč se mi to stalo?“ A o to jde. To je potřeba učinit. Její přítelkyně jí řekla: „Víš, nezbývá než tam nalít diamantovou vodu“. Ta paní ji ještě neměla, avšak její přítelkyně jí trochu přinesla s sebou a nalila trochu vody na tu kupu výkalů, ze které šel morový pach. Během hodiny si uvědomily, že na WC už vůbec není žádný zápach. Z bahna se stal mazlavý krém, který košťaty dostaly postupně do kbelíku. Když se dostavil instalatér, přišlo se na to, že ten únik byl shora. Dámy pochopily, že i v nich byly ucpány kanály starých vzpomínek a že bylo třeba, aby se jimi zabývaly.

Diamantová voda tedy způsobuje vyčistění, jde-li o organické přírodní látky. Takže pokud se jedná o ryby, myslím si, že by to mělo fungovat spíše dobře, snad pouze jednou do roka vyměnit vodu, když je v akváriu diamantová voda. Nevím, je potřeba to vyzkoušet.

To, co znečisťuje člověka, znečisťuje i vodu. Je jisté, že dá-li se tato voda pod stožár vysokého napětí, dozná voda změny. Ale myslím si, že když ji z tohoto prostředí přemístíme, zregeneruje. Ten princip není vyřazen navždy, protože je živý. Je Boží a tedy živý. Vyzkoušejte to. Je to jako byste nějakého člověka zaměstnali na celý měsíc v pařížském metru, každý den by se stravoval v restauraci a spával jen 3 hodiny a pak byste ho vzali do Chamonix. U vody je to totéž. Regeneruje, tím jsem si jistý, protože je živoucí.

Viděl jsem vodu, která páchla hnilobným bahnem. Když osobě došlo proč, voda opět krásně voněla. Voda jí posloužila jako zrcadlo. Jiný příklad: Byla tu paní, která byla vůči diamantové vodě velmi nedůvěřivá. Nějaká přítelkyně ji řekla: „Na, zkus ji, tu jsem dostala, není špatná, zkus to.“ Paní odpověděla: „Ano, ale člověk nikdy neví, možná je v tom nějaká čertovina.“ A tak si vodu brala kapátkem. Byla-li přesvědčena, že je to tak správně, proč ne? Dala si pár kapek do úst. Tuto paní přepadly na 2 či 3 hodiny děsné bolesti žaludku, ačkoli v žaludku nic neměla. Její přítelkyně mi jednoho dne zavolala a chtěla vysvětlení toho, co se oné paní přihodilo. Odpověděl jsem jí: „Diamantová voda jí ukázala její nedůvěru. Řekněte jí, aby vodu pila z pohárku a otevřela své srdce lásce.“

Nuže, nevěřte lidem, kteří říkají to či ono. Vidí v této vodě přesně to, co jsou samy. A existují-li osoby, které ji nemají pít, nenaléhejte, aby ji pily, protože přijdou o sklenici, ta se rozbije, nebo ji někde zapomenou. Když jim dáte jinou, stane se totéž a za čtrnáct dnů vás znova o ni poprosí a opět o ni přijdou, třeba jim ji někdo sebere nebo se stane něco podobného. Nenaléhejte v takovém případě, znamená to, že nejsou připraveny.

Otázka ke způsobu kódování.

Dávám vodu zdarma. Někteří lidé si zakoupí kodifikátor, aby si mohli kódovat esenciální oleje, gely, kosmetické prostředky. Plně s nimi souhlasím, nechám věci volný průběh, nanejvýš, promluvím-li o diamantové vodě, pak proto, že jsem o to byl požádán. Zpočátku se s tím ani nepočítalo. Dal jsem tuto vodu do oběhu, ale mám jiné věci na práci. Když jsem byl o to požádán, cítil jsem, že je to správné, tak to dělám. Zpočátku jsem nechápal o co běží.

Vás zajímá, jak do vody vkládám kódy? Především vám vysvětlím, a to zítra, jak změnit průběh života, jak odprogramovat životní film – tu cívku, která se odvíjí v našem podvědomí – aniž by něco člověk opravoval zevně, prostě diamantovou vodou co nejrychleji film vymazat. Nevysvětluje se to snadno a není ani snadné to provést, ale je to opravdu klíč, který vám mohu předat a vy pak musíte nalézt dírku zámku, kam ho zastrčit. Vy sami budete vkládat do vody kódy, jimiž odprogramujete a přeměníte svůj vehikl. Jistě, lze to provést i bez diamantové vody.

Kódy byly zhotoveny proto, aby voda mohla vaše programování přijmout. Je to jako byste vzali například plastickou pásku a udělali jste z ní pásku magnetickou. Ten rozdíl mezi diamantovou vodou a jinou vodou je v její inteligenci a v její životnosti.

Otázka: Můžete nám něco říci o možnostech použití kodifikátoru?

Je možné tedy vkládat úmysly: ztlumit nahněvanost, strach. Občas se mi stává, že s kodifikátorem spím. Např. v hotelu, jsou-li tam škodlivé vlny, jsem na ně tak háklivý, že nespím. Tak si vezmu kodifikátor a spím s ním, lépe si odpočinu. Je citlivý na hudbu. Když je kolem hudba, dost zvláštní a dost energetická, pozná to a začne se zahřívat. Lze ho dát do místa, kde má člověk bolesti. Existují kinesiologové, kteří ho používají: dávají ho klientům, nebo si ho berou s sebou k vyšetření rukou. Jak to dělají, o tom toho moc nevím.

Avšak, pokud jde o praktické použití, je tu pán, který destiluje esenciální oleje a který s přístrojem ty své oleje kóduje. Říká, že je to překvapující, protože ponechává přístroj po tři dny do oleje ponořený, např. v litru esenciálního oleje a změní se vůně. Používá ho také jedna firma na kosmetické prostředky. Tento kodifikátor je potřebný pro kódování tam, kde není možné použít diamantovou vodu, jako právě u esenciální olejů. Ale zhotovuje-li někdo nějaký výrobek na bázi vody, ať použije diamantovou vodu. Nepotřebuje žádný kodifikátor.

V osobní rovině lze s přístrojem meditovat. Vloží-li se do něj záměr a jakmile tento záměr projeví účinek, tento záměr se vymaže. Kodifikátor není osobní, lze ho půjčovat. Působí dokonce i přes kabelku. Jednou měla Maria skládat zkoušku a použila ho tak, že ho měla k kabelce na kolenou. A přístroj všechen stres diskrétně pohltil.

Otázka: Lze esenciální olej ponořit do diamantové vody?

Ano. Kódování proběhne uvnitř. Spolehlivě. Ty ponoříš lahvičku s olejem do vody? Ano, ale protože olej přijímá kódy mnohem pomaleji než voda, je potřeba nechat ho ve vodě alespoň přes noc.

Otázka: Jestliže se vyrábí elixír z kamenů z diamantové vody, je vhodné vkládat dovnitř kámen?

Ano, naprosto, je vhodné dovnitř vložit kámen a zvýšíš tak účinek kamene. A můžeš tak očistit své kameny. Prostřednictvím diamantové vody můžeš do nich vkládat úmysly mnohem silněji. I když provádíte ošetření na bázi bylin (fytoterapie, homeopatie), či alopatickým lékem – např. proti cukrovce – pije-li se váš výrobek s diamantovou vodou, můžete dovnitř vložit úmysl, který bude mnohem účinnější a bude působit opravdu podle toho, jak potřebujete.

Otázka: Ten kódovač je korpuskulární? Kódy, které vkládáte, jsou korpuskulární? Je ten kód čistě duchovní?

Nikoli. Záleží na tom, co rozumíte pod čistým duchem. Je to stále týž problém. Říkáme-li čistý duch, znamená to, že existují také věci nečisté. Dobrá, povím příklad. V jedné z Kryeonových knih je zmínka o kódu 9944. Dá se s ním provádět spousta věcí násobením, dělením, atd. a dojde se ke hrám čísel, které měním na zvuky a tím, že je zahraji před mými trubicemi, zakódují se, naprogramují se dovnitř. Takže nechápu otázku o korpuskulárním.

- Protože informatika je korpuskulární, vzhledem k tomu, že elektrony ...

Ano, ale v tom oboru nic neznám ...

- Ani já, ale ví se, že informatika je korpuskulární.

Dovídám se to od vás. Díky.

- Nuže, myslel jsem si, že i kódy by mohly být korpuskulární.

Možná ano, ale já o tom nic nevím. Co vím je, že když odvodím a zahraji ony zvuky, automaticky vznikají energie, které z mých těles vycházejí v podobě paprsků, jako z malých laserů, které se ukládají do spirály DNA, jež je v kodifikátoru. Protože ve skutečnosti tento kodifikátor je DNA, a proto mi bylo řečeno ve snu, jak jsem vám popsal, že se jmenuje DNA 850. Kódifikátor je opravdu DNA.

- Ale není to biologická DNA?

Není vzatá z lidského těla, ani z rostliny, z ničeho. Je to DNA světla.

Nuže, co je zde, je prostě DNA chycená v této trubici. Kdybychom mohli mít všechny ty šroubovice DNA jako je tato zde uvnitř, byly bychom všichni mistři, protože zde už neexistuje minulost, budoucnost, karma, nic. Jsou zde jen evoluční kódy . Ale je pravda, že kódy, které mi byly dány, abych je vložil dovnitř, jsem tam vkládal po tři roky. A tak jak lidé a já sám postupujeme ve vědomí, byl jsem přiveden k tomu, abych tam vložil další řadu kódů, ale ne všechny najednou. Takže za duben a květen jsem tam nevložil ještě ani jeden. Možná v říjnu dostanu pokyn: „Tak do toho, dáme jich tam ještě na padesát.“ Proč? Protože vy i já je budeme v tu chvíli potřebovat.

V tomto zkoumání nesmím nic dělat ze své hlavy, ze své vůle. Jde to až tak daleko, že v den, kdy mám zkoumat, rozhodnu-li se jít do kina, dostanu facku: jinými slovy, přijdou bolesti, nic se mi nedaří, autobus má poruchu, na trati je objížďka, přijdu pozdě, film je ošklivý, dostanu místo mezi dětmi, které povykují! Vidíte! Mockrát jsem udělal tuto zkušenost a teď už se nevzpírám.

Pokud jde o diamantovou vodu, je skutečně živá. Povím vám historku, která se přihodila minulý týden. Vidíte tento malý rozprašovač? Vozíme ho stále s sebou. V pátek jsme byl v Carcassonu a večer jsme se šli najíst do města. Jako vždy jsme si rozprašovali diamantovou vodu na naše talíře. Když jsme povečeřeli, vyšli jsme ven a vraceli jsme se domů. Tu mně Maria říká: „To jídlo nemohu strávit. Je mi na zvracení, mám bolesti.“ Odpověděl jsem: „Jak se vrátíme, stačí když si vezmeš trochu diamantové vody s úmyslem, abys dobře vytrávila“. V tu chvíli ji napadlo, že zapomněla lahvičku na stole v restauraci. Jakmile ji dostala zpátky, potíže přešly a všechno bylo dobré. Vidíte, jak je ta voda živá? Může to vypadat, že žertuji, když vám to vyprávím. Všichni tomu asi nerozumí. Jde o jinou dimenzi, je živá.

Tolik další přeložená část do našeho českého jazyka ku prospěchu všem s láskou.

Adresa tohoto českého webu: diamantovavoda.agartha.cz

voda