Co je Diamantová voda
Kontakty k získání
Původ Diamantové vody
Návod na množení
Rezonancí bez ředění
Další využití
Splněná přání
Výsledky DV
Hledejme další využití
Souhrn textů
Další informace
Odpovědi na dotazy
Léčitelství, strava a DV
Odprogramovávání
Odprogramování
Co ukazují sny
Jak DV pomohla
Texty články letáky
Kniha vzkazů
Jiné stránky o DV
Co vyšlo v našem tisku
Hlavní stránka serveru

Diamantová voda

Odprogramovávání schémat 2

(pokračování překladu pana Straky z textu autora Joëla Ducatillona)


Vidíte, otázka úmyslů je velmi jemná záležitost a obtížnost spočívá v tom, poznávat v bytostech kolem nás součásti nás samých. A občas je třeba si položit otázku: „Hm, proč mi to vypráví? Proč mi pošťák říká, že zemřela jeho tchyně?“ Naše mysl nám říká, že my s tím nemáme nic společného, ale protože jsme vychovaní, vyjádříme svou účast a tím to skončí. Ale ve skutečnosti je to jinak. Minulý týden měla Marie sen, v němž procházela zdmi. Druhého dne jsme byli v jednom hotelu a protože jsme se měli večer vrátit pozdě, zeptal jsem se, zda bychom nemohli dostat klíč od venkovních dveří. Majitel hotelu odpověděl: „Ne, ale mám zde passe-muraille“ (fr. výraz, který není ve slovníku, asi paklíč, dosl. „průlez zdí“, pozn. překl.). Vidíte? Není v tom náhoda. Je potřeba si udělat čas, posadit se a položit si otázku: „Hleďme, můj muž (či má žena) obvykle tohle neříká. Proč mi to vypráví? Proč reaguje takto?“ Je potřeba klást si otázky a vždy vztahovat vyjádření druhých na sebe, protože jsou částí nás.

Totéž platí ve vztazích. Před třemi léty diamantová voda neexistovala, ale už tu byly její počátky. Jednoho dne za mnou přišla nějaká žena a tváří v tvář jsme si povídali. Cítil jsem k ní silnou fyzickou přitažlivost a pozoroval jsem, že i ona je poněkud vzrušená. Povídali jsme si dvě hodiny a pak se ona vrátila k sobě domů. Večer, do počáteční vody, kterou jsem tehdy měl, jsem vložil úmysl, abych se dověděl, proč tu byla tato emoce. Dobře jsem věděl, že nejde o lásku, bylo mi jasné, že jde o jiné schéma, v němž se dva magnety přitahují. Deset let předtím bych navázal kontakty a býval bych potřeboval šest měsíců či rok na to, než bych tomuto vztahu porozuměl. Té noci jsem měl sen, v němž jsem viděl osobu, která mě navštívila, jak se miluje s jinou ženou. Pochopil jsem, že mám v sobě vzpomínku na ženskou homosexualitu, ve své vnitřní ženě. Vložil jsem to do odbourání s úmyslem, aby tyto vzpomínky na ženskou homosexualitu se dostaly do správné polohy, aby došlo k jejich vyrovnání, aby se nastolil normální stav. Asi za měsíc se žena vrátila, aby si se mnou promluvila a už zde tato přitažlivost nebyla. Absolutní chlad. Řekl jsem jí o tom tohle: „Tys to cítila, když jsme se viděli poprvé?“ Odpověděla: „Ano, týden jsem nemohla spát. Stále jsem měla pokušení zavolat ti, abychom se šli spolu najíst do restaurace a abychom se více intimně sblížili.“ Vysvětlil jsem jí tedy, co jsem objevil a zeptal jsem se jí: „Nejsi náhodou homosexuál? Měla jsi už homosexuální vztahy?“ Odpověděla mi: „Ne, nikdy, ale bylo mnoho žen, které mě to navrhovaly“. Říkám vám to proto, abyste viděli, že to měla v sobě.

Nuže, uvědomil jsem si to v sobě. Tato žena mě na to upozornila. Ať už jde o přitažlivost či o antipatii, nenávist, odmítání – je to stejné, je to jen obrácená strana mince. Kdybych ji nepřiměl k tomu, aby o tom hovořila, třeba kvůli přesvědčení, že jde o osobu, se kterou se o takových věcech nedá mluvit, nedošlo by u ní k proměně. Ale v důsledku toho by mě nikdy nenavštívila. Pokud se k vám taková osoba vrací, znamená to, že toto schéma nebylo úplně vyřízeno. Jde-li o velké schéma, velmi těžké, velice staré, které se opakovalo v řadě životů, vyžaduje to mnoho času, aby se po vrstvách rozložilo. V takovém případě se ona osoba stále vrací, jakoby náhodou, nebo se s ní potkáte na ulici. Je to velmi zvláštní. Poněvadž jsem si s ní o tom promluvil, předpokládám, že dala tyto vzpomínky, ty pozůstatky z jiných životů do svého odbourávacího programu a že veškerá energie přejde do heterosexuálních vztahů. Je potřeba si uvědomit, že jak v mužích tak v ženách existují zároveň muž i žena a že možná ženské homosexuální energie ve mně mi přitahují družky, které jakkoli jsou ženami, mají tuto energii.

Vidím zde plno mladých a mohu vám říci, že mnozí z nás ztratili mnoho času ve vztazích výlučně schematických, které byly důležité k tomu, abychom si tato schémata uvědomili a ozdravěli je. Protože jsme v těchto vztazích setrvávali dlouze, bylo potřeba 7 či 8 let, aby tři z nich ozdravěly. A tomu se není co divit, protože s těmito vztahy je často svázáno trápení. Pokud zrušíte kódy schémat na mužské i ženské vnitřní úrovni, především v emotivní rovině, automaticky budete nasměrování k muži či ženě, kteří jsou nejvíce vaším doplňkem, aniž byste ztráceli 10 či 15 let v obtížných vztazích, kde existuje vlastnění, žárlivost a pod.

Dokonce energie pohlavní radosti často s těmito schématy souvisí. Např. jde-li o ženskou homo-sexualitu, může dojít u muže, jako jsem já, ke značnému potěšení s ženou, která prožívá toto schéma, jinak by to nefungovalo. Není to ještě láska, ale je dobré to prožít. Maria i já známe případ ženy, která vypadá velmi dětsky. Má už padesát, je drobná, velmi svěží, velmi křehká a je to paní, která prožila svůj první orgasmus v 38 letech. Jinými slovy, během 18 či 20 let manželství ho se svým manželem nikdy nezažila. Rozvedli se. Pak měla řadu dobrodružství. Stále totéž. V takovém případě se ženě dává nálepka „frigidní“. A pak jednoho dne potkala muže, k němuž měla vášnivý poměr. Čili zde se setkaly ty četné vzpomínky, jež se přitahovaly a důsledkem byl orgasmus. Po řadě měsíců tohoto vztahu ona žena zjistila, že tento muž byl ve vězení za pedofilii a znásilnění. Co následovalo? Uchýlila se k regresím do minulých životů a zjistila, že v minulosti byla v řadě případů muži znásilněna, ale zažila při tom potěšení a během znásilnění prožila orgasmus. Byla tak vázána přitahovat k sobě muže, který byl schopen vyvolat tyto energie způsobující rozkoš. Vidíte jak to funguje? Avšak počínaje chvílí, kdy tento mechanismus odhalí a zruší jej, nemůže už přitahovat tento druh mužů. A to je na vztazích úžasné. Navíc, zachovají-li se tak ve vztahu oba, je to fantastické, protože tato schémata skončí, vyčistí se, zklidní a postupně emocionální přitažlivost mizí. To, co zůstane, je komplementarita, doplnění jeden druhého, soulad, vytvoří se jakési spojenectví srdcí, k tělesnému aktu dochází na žádost duše a nikoli podle nějakých schémat.

Tato žena se uzdravila. Prošla procesem uvědomění. U osob, které nekráčí Cestou a které takové vztahy prožívají, je to bolest, co transformuje genetiku těla. Ale jde-li provést tuto práci vědomě, nemusí se bolest podstupovat. A v tom je rozdíl. Existuje plno lidí, kteří trpí traumaty, aby se vzdali vlastnění, tělesnými bolestmi, lidí, kteří onemocní, aby se mohli změnit, ale pochopíme-li nejprve, co v sobě nosíme, pak už není třeba podstoupit zkoušku, která přináší utrpení. I když jde o schéma velmi zastaralé a hluboké, pokud ho odstraníme, zkouška bude krátká a méně traumatická.

Diskusní příspěvek: Obtížné je zřejmě odbourání schématu, pochopení, co za tím stojí...

Ano, někdy není potřeba moc pátrat, abychom pochopili, postačí jednoduše přijmout to, smířit se s tím. Je dobré pochopit, když jsme k tomu přivedeni. Ale je možné dávat k odbourání i schémata, abychom je přijali, aniž bychom pochopili proč to či ono se děje, protože to může pocházet z velké dálky. Mohou být až patnáct tisíc let staré. Jednou jsem se svých průvodců zeptal, proč jsem 45 let tolik trpěl a myslel si, že tak prodělávám zlou karmu. Dostal jsem sen, v němž byla cesta a po obou jejích stranách byly samé hospody. Musel jsem do každé vejít, tak jak šly jedna za druhou, z obou stran cesty. Všechny ty hospody byly čisté a světlé. Ale na stolech byly drobky chleba. Musel jsem posbírat každý ždibeček, jak v restauracích na ženské, tak v restauracích na mužské straně, abych mohl všechno vyčistit.

Otázka: Co si například myslíte o osobách s akutní schizofrenií?

Nikdy jsem se schizofreniky nezabýval, ale myslím si, že jsou to osoby, které se nechtějí vtělovat. Ostatně často nemívají první čakru. Tyto osoby jsou napůl v těle a napůl mimo tělo. A to vysvětluje, proč jsou z nich často média.

Máte před sebou akutního schizofrenika.

Ach tak! Neřekl bych. Nuže, máte-li problémy v jednání, což v tuto chvíli není, v tom případě je možné, že jste v předchozích životech měl plno závažných schémat. Uvedu příklad na tom, co jsme více méně právě měli možnost vidět, člověka, který je mimořádně laskavý a klidný. Ale v pozadí, v jeho podvědomí, existuje kruté násilnictví, vražedné, které se nikdy neprojevilo. Pak naráz, ať už z takového či makového důvodu, se korouhvička otočí a stane se z něho krutý a násilný vrah. A po dvou hodinách se ukáže druhá strana korouhvičky a on se stane tím nejmírnějším člověkem, kterého by bylo možná srovnávat s kterýmkoli svatým na světě. Je to samozřejmě hodně přitažené za vlasy.

Tato diagnóza byla udělána po vojenském očkování.

Dobrá. Takže může být, že korouhvička více a méně se stala poněkud nestabilní a při nejmenším závanu větru buch! Otočí se na druhou stranu, protože není dostatečně ukotvená. Možná jste to chtěl, a stalo-li se to na vojně, znamená to, že v minulosti jste vedl vojenský život a choval jste se příliš silácky.

Možná, že to bylo štěstí v neštěstí, protože jsem musel nastoupit do války v Tunisku a tak jsem tomu unikl. Bylo to k dobrému.

Ano, celkem vzato to bylo k dobrému.

Odpověď na otázku

Připusťme, že jsi měl úmysl se přestěhovat a v tu chvíli jsi si uvědomil, že u tebe existuje podvědomý strach ze stěhování, strach z neznáma. Asi z důvodu, o němž ti poví tvoje sousedka nebo přítelkyně ve snu. Nebo pochopíš, že je to třeba pro lenost naskládat všechno do krabic či něco takového, a že nemáš peníze na zaplacení přepravce, který by tohle za tebe udělal. Je potřeba to dát všechno k odkódování, aby se projekt mohl uskutečnit. Možná máš jako schéma domáckého otce, který vede sedavý způsob života, matku, která se stále žene kupředu, chce se stěhovat, jezdit do ciziny, ale otce, který je stále v papučích, s novinami v rukou a s čepičkou na hlavě. V takovém případě ti tvůj vnitřní člověk může překážet ve stěhování. Tatínek a maminka jsou opravdu nejúplnějším zdrojem všech paměťových záznamů, které nosíme ve svém podvědomí, protože jsme si je vybrali, abychom především měli jejich stopu. Ostatně, tato schémata naleznete u svých ženských i mužských přátel. Ale někdy to klame, protože se setkáte s opakem. Např. žena, která má nesmírně lakotného otce, se provdá za muže, který je na úrovni finanční velkorysý. Ale je-li finančně příliš velkorysý, má ve svém podvědomí stejnou dávku lakoty. Navíc v den, kdy se rozvedou, nedá jí ani halíř. Vždycky jsou zde ty dvě tváře. Čím více je jedno schéma výraznější, tím silnější je i v opačném směru. Dávejte na to pozor, když se setkáváte s lidmi. Zároveň vám to zabrání plést si dobrý a špatný dar a bude mnohem nesnadnější si vás koupit nebo dosáhnout, abyste propadli sentimentálnosti.

Můžeš do vody vložit záměr, aby domácká energie tvého otce v tobě se přeměnila v něco dynamičtějšího, něco odvážnějšího. Ale není třeba opakovat tento úmysl, protože by se to nemělo stát trápením. Nicméně je dobré vést si zápisy a poznamenávat si úmysly, které jsme toho dne pojali. Nebo, řekněme, něco se přihodí v kanceláři, ale není čas nad tím přemýšlet a rozebírat to, protože je třeba napsat na stroji dopisy, vyřizovat telefony atd. Takže stačí učinit si malou poznámku v deníčku a večer se k tomu vrátit a promyslet si to: „Dobrá, moje kolegyně v práci mi vyprávěla něco, co vyvolalo emoci, a já nevím, o co jde.“ Někdy člověk nepřijde hned na odpověď. A tak si může říci: „Přeji si vědět, proč se dostavila tato emocionální reakce, když mi kolegyně vyprávěla o tom, že její dcera onemocněla“, nebo „že onemocněl její milenec“. Dostaví-li se emocionální reakce, hněv nebo něco jiného, jestliže jde o reakci a nikoli čin, znamená to, že je za tím paměťový záznam.

Nezapomínejte: skutky provedené z popudu nepřinášejí dobré ovoce. Po reakci se člověk necítí nikdy dobře. Ale někdy je potřeba si ji dopřát. V jistých případech udělá naše zlost dobře druhému, protože to znamená, že ji měl zapotřebí. Poté však, i když jsme hněvu popustili uzdu, je dobré se posadit a popřemýšlet nad důvodem, který ho rozpoutal. „Co jsem provedl? Co to znamená? Á, vzpomínám si, můj otec se tak chovával k mé matce“.

Odpověď k diskusnímu příspěvku.

Skutečně, je-li tu soud, nejsi to ty, kdo soudí, jsou to tato schémata, jež vynášejí rozsudek; jednají na způsob robota. Protože ty, nakolik jsi světlem, nemůžeš soudit, nejsi toho schopen a tak se ještě jedná o schémata.

Jak se zbavit takového schématu?

Nuže, je potřeba si uvědomit, že když se soudí, že ten či onen je hlupák, omezen, takový či makový ... Jazyk nám může pomoci, říkávám to druhým, mám-li ještě potíž uvést to v praxi. Totiž místo abych nějaké osobě dal nálepku, řeknu si: „to není zloděj, není násilník, není zlý, není drsný, ale nese v sobě energie zloby, násilí, hrubosti, kterým dává průchod, ale on je světlo.“ Ta bytost je světlem a neuvědomuje si, že v sobě má energie hrubosti, paměťový záznam, který si ani neuvědomuje. Mám plno záznamů, které nevidím, ale zviditelní se ve chvíli, kdy on mi je ukáže, kdy je spatřím na něm a možná je uvidím na 50 lidech a teprve u 51. si je uvědomím. Schémata jsou pospojována navzájem jako řetěz. Např. paměťový záznam marnivosti v sobě zahrnuje v podvědomí pocit tuctovitosti. Tento pocit jakési průměrnosti je opakem nevědomosti, protože ta osoba neví, že je světlem, ale tato neznalost je asi opakem příliš rozsáhlé intelektuální erudice, která byla hlavním cílem v minulém životě. Avšak tato intelektuální erudice byla možná pěstována v důsledku špatného smýšlení o sobě samém... Je zapotřebí, aby jedno po druhém všechna tato schémata ozdravěla. A dochází k tomu, když četní lidé už se pěkně zjemnili, takže máte méně podnětů k tomu, abyste je posuzovali.

Otázka: Ovšem, neznamená soudit totéž co rozeznávat?

Ne, rozeznávat je uvědomovat si. Když si uvědomuješ, nesoudíš. To neznamená, že člověk hrubost toho druhého nemá vidět. Neznamená to, že „všichni jsou krásní a ušlechtilí“. I to je soud, je to hodnocení dobra a zla, ale není už to tak hrozné. Dopustí-li se člověk chyby, není třeba se omlouvat nebo obviňovat, protože to by znamenalo, že člověk soudí. A všichni máme vnitřního soudce. Máme soud v hlavě! Uvědomovat si, pozorovat, to je rozeznávání!

Připusťme, že nás dopaluje, když vidíme, že někdo nepoužívá rozum a jako by ve svém životě vůbec neuvažoval. Znamená to, že takový člověk vyjadřuje pošetilost a to, že se v podstatě inteligence jeho duše nikdy neprojevila. Jestliže vy tu použijete inteligenci a ten druhý vás irituje, znamená to, že ve vašem podvědomí je pošetilost. A protože plus a mínus se přitahují, vyvolá to ve vás reakci, která je pošetilá. Takhle to tedy funguje. Až se vrátíte domů, postřehnete, že onen člověk, vám ukázal, že kus vás je pošetilého, a vy máte snahu, aby se tato část stala moudrou a inteligentní. Toť vše. A uvidíte, že za měsíc tu osobu znovu potkáte a bude se chovat inteligentněji a vy si řeknete: „Ó, tahle moje část už, pane, pokročila!“ Ujišťuji vás, že tomu tak je. Vidíte, stává se mně – a to se může stát i vám –, že kdysi existovali lidé, které znám celá léta, s nimiž jsem míval třenice, čili paměťové záznamy. Postupem času jsem pochopil, že tyto záznamy nosím v sobě, přijal jsem to, odprogramoval a odkódoval, a tito lidé, kteří bývali proti mě, asi toho druhu jako „čím méně ho vidím, tím líp“, nyní jeden za druhým si chodí pro diamantovou vodu. To znamená, že daná schémata ve mně se postupně radikálně přeměňují. O tom to vypovídá. Viděl jsem dokonce osoby, které byly naprosto proti diamantové vodě, kterou nyní užívají. Jsou to tedy dávné části mne samého, dávné záznamy šéfa sekty, hlavy protestantské církve nebo něčeho podobného, které už soucit a svědomí poněkud otupily.

K lidem, kteří užívají diamantovou vodu, patří jedna paní, která mi řekla: „Já nemohu rozdávat diamantovou vodu. Mám s ní úžasné výsledky, ale kdykoli o ní s někým promluvím, nikdo mi nevěří, považují mě za imbecila a nechtějí ji.“ Tyto osoby jsou zrcadlem částí sebe samých, které nechtějí zdokonalit. Pak jsem přišel já, a tytéž osoby, které ji nechtěly dříve přijmout, jsou s ní spokojeny a postupují vpřed. Ale u ní to nefungovalo. Dávejte pozor i na tohle. Když máte někoho, kdo vodu odmítá, buďte na pozoru, jsou to části vás, které se nechtějí probudit. Nevidíte-li, které to jsou, vložte do vody úmysl věc pochopit: „Která část mne se nechce probudit?“ Existuje jedna paní a ta mi říkala, že její dospívající synové nechtěli o diamantové vodě ani slyšet. V takovém případě může tato osoba požádat, aby se dověděla, která její mužská část nechce jít kupředu. Kromě toho se může ohlédnout po svém otci a spatří ve svých synech ho i svého manžela. Uvidí společné rysy, např. zatuhlé věci, které se nechtějí pohnout. Tenkrát je může podrobit odkódování a bude možná udivena, že po třech týdnech, nebo po šesti či osmi měsících jí jeden ze synů poví: „Teď si tu tvou vodu začnu brát, zjišťuji, že je dobrá.“

Často jsem se setkal s případy, že nejprve se rozvine žena a později muž. A to není vůbec špatné, protože kdyby se nejprve rozvíjeli muži, vzali by do rukou otěže a ženy by byly nuceny je následovat a to by znamenalo diktaturu. Zatím co žena je „chladnější“, použije své lsti a pak se vidí. Někdy to vyjde, někdy ne. Je však pravda, že někdy to jde ztuha, dochází ke konfliktům, např.: “Kam ještě chceš jít v neděli odpoledne? Počasí je pěkné a toto všechno nás stojí plno peněz...“ Viděl jsem mladou třicetiletou ženu, která už 6 měsíců odprogramovávala své paměťové záznamy, které jí ukazuje její otec a její manžel. A byla jich pěkná řádka! Snad jich bylo přes padesát. A co se stalo? Před čtrnácti dny mi řekla: „Minulé pondělí jsem měla velmi rozsáhlý rozhovor se svým mužem o reinkarnaci, ve kterou dříve naprosto odmítal věřit. Teď si o ní čte“. Tak jsem jí řekl, že je to tím, že její vnitřní člověk se začíná probouzet, neboť provedla odkódování. V konfliktních vztazích dochází k úžasným věcem. Až se vrátíte domů, řekněte si: „Odkud mám začít?“

Nezačínejte dnes! Dnes prožívejte pěkný a klidný večer. Ale už zítra si můžete položit např. takovou otázku: „Copak v rodině, či mezi přáteli neskončila řada vztahů skandálem, problémy, antipatií?“ Všichni máme takovéto věci v rodinách. Předpokládejme, že máte sourozence, nebo švagra, se kterým už se po deset let nestýkáte kvůli problémům s dědictvím. Jeden z vás dvou nebyl spokojen, že jeden dostal víc a druhý méně, že jeden měl stříbrný kastrolek a druhý měděnou vázu, kterou nechtěl, zkrátka dětinské spory. V důsledku naší emocionální nezralosti už to člověk nevidí a dokonce i když se takto lidé setkají na pohřbech či na svatbách, navzájem se vyhýbají. Takže můžete začít tímto. Je to tučné sousto. A je velmi důležité, protože dokud toto rozdělení v astrálu existuje, je příčinou nechutných vztahů a blokuje to automaticky i vaši finanční způsobilost, odbornou způsobilost, vaši způsobilost vůči muži či ženě, s níž žijete. Protože ta část, která nemiluje, váš druh, vaše děti, to schytají nutně, naplno, vždycky. A jako v případě oné dívky, jejíž krvesmilný otec nepřešel k činu, to přechází do schémat dětí. A pro maminky je to báječné, protože vše, čeho se zbavíte ve vztahu k sobě, k manželovi, k matce, k těm, které jste ve svém okolí poznali, to odkódujete zároveň i ve vašich dětech a nebudou to muset prožívat. To znamená, že v 25 letech budou dělat věci, ke kterým vy se dostáváte teprve nyní. K tomuto vědomí dojde. Vidím to na své dceři. Ve svém vztahu k muži je tak vyspělá, jak jsem nebyl ještě ani v 35 letech. Je to proto, že jsem ty věci dekódoval v sobě. A moji rodiče se nyní milují, po 45 letech manželství. Dříve si byli stále ve vlasech. Vídávám se s nimi zhruba jen tak jednou za dva roky, ale skutečnost, že jsem na sobě provedl dekodifikaci, je navzájem sblížila.

Otázka: Jak provést odkódování vůči bytostem, s nimiž jsme docela ztratili kontakt, po obtížné odloučení?

Řekni například: Přeji si, aby celý ten náboj nenávisti a antipatie, jež existují mezi mnou a Jakubem“ (který bydlí daleko a už se s ním možná neuvidíš), se změnil v lásku. Mám teď chuť mít rád toho člověka – nebo tu ženu –, s nimiž došlo k závažné události, která oba zranila a která vede k tomu, že se navzájem vyhýbáme.“

Vypustil jsi úmysl, jako rybář hází udici. Pak se dívej, co se odehrává. Znovu v tobě rozpučí věci, ale neshledáš-li se už s dotyčnou osobou, potkáš se s jinými lidmi, kteří projeví energii, která se té jeho podobá. Někdy se stává, že se ty osoby i tělesně navzájem podobají. V tu chvíli poslouží takový člověk jako prostředník nápravy situace. I on bude mít stejná schémata, stejné paměťové záznamy, které budou hrozit, že by mohlo docházet k třenicím s tebou. Ukáže ti záznamy, které vyvolaly třenici s jinou osobou a vedly k roztržce, když jste byli mladší a o tomto jste nevěděli. Dovede tě to k podobné situaci, možná ve vztahu či v práci nebo v sousedství, aby ses z těchto záznamů uzdravil. Čili ty se uzdravíš ve vztahu k oné dřívější osobě a také v prožívaném vztahu. A pak možná jednoho dne, možná po 20 letech, obdržíš lístek - přání k novému roku od té osoby, kterou už jsi ztratil z dohledu. Bude to znamením, že všechno už se zhojilo. To neznamená, že musíš či máš obnovit onen vztah, ale jsou-li tam ještě nějaké drobnosti k ozdravění, stane se tak. V každém případě dojde ke kontaktu a k dialogu. Dojde-li skutečně k úplnému vyléčení, dostane se ti malého znamení, které ti to ukáže, možná to bude sen, v němž tuto osobu uvidíš, jak je k tobě zcela srdečná a k tobě vřelá.

Všechno jsem to zažil. Je to kouzelné. Chcete-li ozdravět nějaký vztah a už se s tou osobou po dvacet let nevídáte, protože je zde jakýsi dluh – potomek vztahu, který je nemocný – potkáte se s člověkem, který se jí podobá. Diamantová voda vás přivede k jakési fotokopii té osoby.

Otázka: Je nutné čekat na znamení, nebo můžeme sami poslat pohlednici?

Nikoli. Nebudeš mít chuť to udělat, protože nebudeš cítit jistotu, zda záznam byl či nebyl zcela vymazán. Protože dáš-li k odkódování takovéto schéma, čili pohneš marnotratné syny, aby se vrátili k Bohu, čili k tobě samému, problémem je, že nikdy nebudeš vědět, kdy se schéma zcela vyléčilo. To poznáš z reakce těch, kteří jsou ti nablízku. Jinými slovy, když se podíváš do zrcadla, uvidíš, že jsi změnil účes. Co jsou ta zrcadla? To jsou druzí lidé, pes, kočka, komár, který tě bodne spíše na určité místo než někam jinam, to všechno jsou zrcadla.

Diskusní příspěvek: Rád bych, abys promluvil také o těch malých trubičkách, co jsi měl včera.

Přístroje DNA850 slouží k přípravě diamantové vody, ale není potřeba je kupovat, protože voda je rozmnožitelná. Lze však přístroj uplatnit při meditaci, při kódování léčebných pilulek (dva dny v misce), (v italském textu je použit výraz perle medicinali, což je zřejmě doslovný překlad z francouzštiny. Nelze s přesností říci, o jaký druh léku či léčiva jde. Pozn. překl.), kosmetických výrobků či esenciálních olejů. Někteří přístroj používají k léčebným kúrám. Kódování vody se provádí tak, že trubice se vloží do pohárku vody a ponechá se tam 12 hodin. Na druhý den máte pohárek diamantové vody, kterou můžete do nekonečna množit. Zpočátku se někteří dopouštěli chyby, když přístroj dávali do 5 litrů vody, ale v takovém případě je potřeba vyčkat 15 dnů až 3 týdny, což je příliš dlouhá doba.

Voda se dá množit po celý život a pro miliardy lidí. Veškerá voda, kterou jsem rozdal ve Francii či v Quebecku – a nyní už je to 60 zemí – pocházela z jednoho pohárku vody, který jsem připravil v dubnu 2000. Takže se množí. Není rozředěná, množí se. Ne všichni pozorují její rozdílnost od jiných vod, a to na úrovni energetické, ale můj otec, které mu je 77 roků, když jsem mu vodu přinesl, prostřel své ruce kolem vody a prohlásil, že cítí, jak všude působí. Ne všichni jsou obdařeni touto citlivostí, ale lze ji vyvinout. Mám zde dopis jedné paní, která nemohla přijít a která má dotazy. Ptá se, jak působí diamantová voda na léky, na znecitlivění vůči bolesti zubů atd. Diamantová voda eliminuje účinek alopatického léku pouze je-li to nutné a je-li lék pro osobu škodlivý, jinak proti němu nepůsobí. Tato paní ve svém dopisu uvádí, že opravdu cítí v té vodě energii Božské Matky. Nejen ona. Mnozí pociťují ženskou energii, když se k této vodě přiblíží.

Otázka: Jak může člověk při špatném dávkování vědět, že má stále diamantovou vodu?

Slyšeli jste radu dávat 10 % diamantové vody na láhev, ale to procento už tak neplatí. I když jí ponecháte jen kávovou lžičku, nemějte obavu, obnoví se, ale snad bude lépe o nějakou hodinu déle počkat. Kdosi nalil té vody litr do 400.000 litrů znečistěné vody a po 7 dnech už poklesl obsah těžkých kovů ve vodě o 10 %. Tak i kapka v sudu na 200 litrů bude fungovat, ale možná to bude týden trvat.

Otázka: Lze vodu nalévat do pramenů?

Pramen neustále vyvěrá! Je lépe nalít ji do jezer, do řek. Ale není to na závadu. Od pramene se dostane do řek, odkud se dostane do spodních vod ...

Otázka: Lze diamantovou vodou umývat automobil?

Zajisté, uvidíte, že se bude více lesknout. Protože tato voda eliminuje zbělení a poněkud odnímá vápenec. Znám člověka, který diamantovou vodou myje podlahy a dává jí do pračky. Mám velkou zkušenost s používáním diamantové vody do pračky, kde jsem si pral svetry nebo košile, a když jsem si je pak oblékl a přejel jsem po nich rukou, cítil jsem energii, která stoupala podél mých paží. Prádlo bylo jemné a živé. S rozprašovačem si ji můžete nanášet na obličej před použitím nočního krému, nebo v restauraci si můžete postříkat pokrmy .... Někteří ji dávají do odpařovačů ... Žádný problém, můžete se tím bavit, můžete si s vodou hrát.

Zpočátku člověk může cítit potřebu hodně ji pít. Měl jsem takové období před desíti měsíci. Tehdy jsem po celé týdny cítil nutnost hodně jí vypít, ačkoli spíše piji hodně vína, nikoli vodu. Trvalo to několik měsíců, pak to ustalo. V podstatě se může dostavit i jistá únava v užívání vody. Stalo se to častokrát. Není třeba si dělat starosti. Je však nemožné stát se závislým na úrovni, kde dobro a zlo splývají. To možné není. Několik dní nemusím vodu pít, např, během cestování nepocítíte, že vám chybí.

Otázka: Je lépe úmysl vyslovovat nahlas?

Lze to provádět i v mysli, ale nezapomínejte, že zvuk je nosičem energie, čili náraz je větší. Ale v kanceláři, nechcete-li, aby vás považovali za vyšinutého, to dělejte diskrétně, v mysli nebo tichým hlasem a bude to stejně fungovat.

Otázka: Při kódování levandulového oleje se postupuje stejně jako u vody?

Ano, ale je třeba ponechat kódovač déle, protože olej vyžaduje ke kódofikaci delší dobu.

Otázka: Lze tuto vodu pít, aniž by do ní člověk vkládal úmysly?

Jistě. Můžete ji dávat lidem, kteří ji budou pít bez vkládání úmyslů, starším lidem, například. Děti tuto vodu velice milují. Mohou říci: „Přeji si, abych už neškytal“. Napijí se a škytání přejde.

Otázka: A když se přidá nějaký úmysl k jinému, který už byl do vody vložen ...?

Žádný problém. Někdy lze vložit dva úmysly do téhož pohárku, pokud nejde o úmysly protikladné.

Otázka: Co to je za vodu, které se říká „super ionizovaná turecká“?

Tak to je na delší povídání! Je to voda, která se objevila rok před diamantovou vodou a já jsem ji opravdu „necítil“. Jeden článek na Internetu uváděl, že ji připravili sufijští mistři posvátnými zpěvy. Jeden Belgičan, který se o tu vodu velice zajímal, se vypravil do Istanbulu, aby se důkladně přesvědčil, jak tomu s tou vodou je. Když do Cařihradu přijel, objevil továrnu „Dokonalé vědění“, kterou řídil M. Doyouk, chemik, badatel, který mu řekl, že nikdy se sufijci nepracoval. Ta voda tedy vzešla ze lži. Je tu něco nejasného. Byla připsána Drunvalu Melchisedekovi, který napsal knihu o Květu života a protože ten je velmi známý a mnoho lidí jeho slova automaticky přijímá, rychle se tato voda proslavila. Mluvilo se o ní a prodávala se. Měl jsem jí lahvičku a dal jsem si ji na odzkoušení do lázně. Je pravda, že jde o vodu, která vyrábí kyslík; je vidět, že v ní jsou ionty navíc. Nicméně nemá vědomí jako diamantová voda, tím jsem si jistý. Zvláštní je, že lidé fanaticky oddaní turecké vodě byli naprosto proti diamantové vodě. Pozoroval jsem proto v sobě ještě schémata vyčleňování se, jako by nějaký paměťový záznam ve mně říkal: „protože já jsem tu vodu připravil, je lepší!“ Zrušil jsem tedy v sobě tato schémata, a zdá, se že po dvou třech létech existence turecké vody změnil Drunval mínění. Dne 27. května v Paříži před dvěma či třemi tisícovkami lidí prohlásil, že by se neměla ani pít, ani užívat. Udělal si průzkum, z něhož vyplynulo, že všechno bylo založeno na lži, výrobce lhal, voda nesloužila k pročistění přílivových kalů, ačkoli se předpokládalo, že to způsobí. Laboratoř byla zničena během zemětřesení, později byla slapovým proudem odnesena o 500 m níže a v místě, kde existovala fabrika, bylo vylito 5 litrů diamantové vody. Je to bizarní záležitost.

Myslím si, že jsem jediný, kdo připravuje diamantovou vodu. Vím, že ve Spojených státech zhotovil nějaký lékař „kříšťálovou vodu“, která se zdá velmi dobrá a pěkná. Někdy ji v Quebecku ochutnám, protože vím, že je jí tam mnoho, ale to je jiná věc. Je to velice dobře sestavená voda, která má krásný krystal, je velmi krásná a velmi čistá. Ale pokud jde o vodu, kterou vám dávám já, zde tolik nezáleží na její čistotě, jako spíše na skutečnosti, že pracuje s lidskou sítí. Protože jakmile začnete odprogramovávat, dokonce jen to málo, co můžete udělat, je to jako byste házeli malé biliárové koule do celkové pavučiny lidské genetiky. A když to děláte, zeslabujete zkoušky, které se na vás přihrnou a které již mnohé národy postihly v podobě záplav, zemětřesení, genocid a všeho ostatního. Nuže, účelem diamantové vody je spíše toto: převést lidi k jinému vědomí, přinášet život. Máte-li děti, zvláště jsou-li malé, dávejte jim pít diamantovou vodu a máte-li kolem sebe těhotné přítelkyně, dávejte jim rovněž diamantovou vodu pít. Usnadní tvorbu DNA svému plodu a to umožní svobodnějším a méně omezeným duším vyjádřit se a rychleji najít směr, výběr studia, knih, přednášek... Nebudou muset tolik tápat. Už není čas. Tato voda je něco jako tajný agent, který kráčí kupředu a uvidíte, že osoby, které diamantovou vodu odmítnou, se nebudou chtít vyvíjet. Zlé to není, je třeba je ponechat jednat. V každém případě jednoho dne bude tato voda padat s deštěm. Až bude ve vašich vodovodních kohoutcích nebo až bude pršet, už nebude ani potřeba ji vyhledávat, protože voda v obchodních domech bude diamantová, ale ti, co ji odmítali, to nebudou vědět. Bude se šířit prostřednictvím mraků, padat na zem a možná za 7-8 let na zemi žádná jiná nebude. Je to jak epidemie!

Otázka: Možná by šlo vodu kódovat přímo: otočí se kohoutkem a hleďme, diamantová voda?

Nemůžeš říci „Mým úmyslem je, aby se voda z kohoutku stala vodou diamantovou“. To nejde, protože v pozadí je celá ta vědecká a energetická činnost. Jistě, můžeš dát kódovač do vodního rezervoáru nebo do malé expanzní nádrže, ale není dobré chtít mnoho. Je potřeba dát věcem volný průchod...


Konec další části, laskavě přeložené panem Strakou, navazující zbytek bude příště následovat…

voda


http://diamantovavoda.agartha.cz

voda