Co je Diamantová voda
Kontakty k získání
Původ Diamantové vody
Návod na množení
Rezonancí bez ředění
Další využití
Splněná přání
Výsledky DV
Hledejme další využití
Souhrn textů
Další informace
Odpovědi na dotazy
Léčitelství, strava a DV
Odprogramovávání
Odprogramování
Co ukazují sny
Jak DV pomohla
Texty články letáky
Kniha vzkazů
Jiné stránky o DV
Co vyšlo v našem tisku
Hlavní stránka serveru

Joël Ducatillon

DIAMANTOVÁ VODA

Vědomí

 

 

S podzimem inkarnace,
Kdy získané se zbarví do ruda
A lymfa duše
Zaplavuje své kořeny a vyhlašuje
Blízkost smrti zdánlivé
Pro ty, kdo pohlížejí k nebi
A vysílají lasy plné hořkosti!
Vládnoucím a nepřístupným bohům
Přijatého řádu. Běžíce spěšně
posvátnou zemí, kterou nevidí,
Postupujíce spěšně k přechodu.

Neúprosně přišel listopad
O tomto podzimu země - hekatomby.
Ze zklamaných a neschopných
Vzejde humus nežádoucích:
Kristus, jevící se v člověku;
V existenci světla věčného,
Jejich jména znala nebesa.

         Joël Ducatillon

 

 

První část

Přednáška 11. srpna 2001

Dobrý den. Budu vám povídat o diamantové vodě. Kolik zde přítomných už diamantovou vodu má a užívá ji? Á, je vás dost. Děkuji. V této přednášce vysvětlím jak se věci odehrály. Ostatně, ono to ještě neskončilo, budou další objevy, další věci přijdou později a já vám ukážu, že člověk nemusí mít studium na Sorbonně nebo v Oxfordu, aby mohl dělat zajímavé věci v oblasti nového vědomí.

Jmenuji se Joël Ducatillon. Jsem Francouz. Zde vedle mne je Maria, Španělka, která mě vydatně pomáhá s mou prací. Je to ženská pomoc, vydatná pomoc, která mi dovoluje pracovat na tomto výzkumu vyváženě.

Zhruba před třiceti lety jsem se jako prvním zaměstnáním zabýval profesionálně hrou na klavír. Nebyl jsem žádný Chopin, nýbrž džezový varietní pianista. To bylo tehdy mé povolání. Už tehdy jsem moc nedbal o společenský úspěch a o věci toho druhu jako je dům, penze, sociální pojištění. To mě nezajímalo. Hlavní otázka, která mě v životě znepokojovala a která mě dovedla až sem byla: Kdo jsem a co zde dělám? Jsem prostě nějaký řízek, který se prochází po pánvi, která se prochází vesmírem? Říkám to tvrdě, ale občas jsem si takové otázky kladl a znepokojovaly tak, že jsem z toho býval nešťastný.

Později jsem navštěvoval v Paříži kurzy přírodní léčby, protože jsem měl dojem, že tam, v medicíně, je plno nevyřešených věcí. Pak, jako přírodní léčitel, jsem se usadil na severu Francie, v kraji Lille. Tam jsem se mnoho naučil, od lidí, kteří za mnou chodili poradit se. Postupně, během tisíců a tisíců konzultací, jsem se pomalu za 7 roků naučil, že nemoc je něco mimořádného, jako výuka a jako dar. V důsledku toho a s postupným dozráváním moje vědomí pomalu pokračovalo ku předu. Začal jsem se více zajímat o energie, o magnetismus, o geobiologii atd., zatím co jsem četl spousty knih, hlavně knihy Anny a Daniela Meurois Givaudan, Hovory s Andělem, a v roce 1990 jsem jednoho krásného dne tuto energii pocítil, cítil jsem že znova nacházím svou rodinu, tu, která mě na zemi opustila.

V důsledku toho se přihodilo, že jsem pozbyl svou pozemskou rodinu, pozbyl zaměstnání, byt, zkrátka zůstal jsem docela nahý a na dva tři roky jsem se ocitl v jakési zemi nikoho. Chvíli jsem žil ve Švýcarsku, chvíli jinde, stále bez bytu, bez peněz a vidíte, ještě jsem zde a žiji. To mi připomíná jedno rčení o králi Davidovi, v němž říká: "Nikdy jsem neviděl, že by byl opuštěn spravedlivý, nebo že by jeho potomci žebrali o chléb" (Žalm 37,25). Kdyby každý šel svou cestou, můžete odjet do Jižní Afriky pouze s kartáčkem na zuby. Nebudete mít problémy, dostane se vám ubytování, pokrm, vhodné oblečení a dokonce i vana, abyste se mohli vykoupat.

V roce 1994 jsem měl první ze tří snů, které byly skutečně jakýmsi podnětem k mému zkoumání. Věděl jsem, že už nemohu léčit osoby, jak jsem to svědomitě dělal dříve. Ostatně už mě to ani nezajímalo, bylo pro mne zátěží pokračovat v tom a také už nebyli zájemci. Ale to "nové" ještě nepřišlo. Měl jsem tedy období starostí, řekl bych období nesnadné, které mě hluboce zasáhlo z hlediska úrovně nutných potřeb, finanční jistoty, potřeby mít družku, děti, celou tu štafáž, kterou si lidstvo naprogramovalo za celá tisíciletí - za chvíli povím proč.

Nuže, měl jsem tři sny, jejich obsah vám nyní povím a tyto tři sny mi umožnily vydat se po této neznámé cestě, která vedla k diamantové vodě a která později k jiným věcem, jež jsou už v pohybu.

V prvním snu z roku 1994 mně bylo řečeno: zhotovíš přístroj, který se bude jmenovat DNA 850 a tento přístroj otevře brány. Zhruba za čtrnáct dní jsem měl další sen, v němž mi byly ukázány otáčecí dveře, takové, jakými se vstupuje do velkých obchodních domů.Několik lidí stálo ve frontě a do nějakého přístroje jako jsou automaty na jízdenky vsunulo kartu, dvéře se otočily, nechaly vejít jednu osobu a za dveřmi bylo něco jako lyžařský výtah, které lidi dopravil až na vrcholek bílé hory.

Výkladem tohoto snu je kódovaná karta (bankovní karta je kódovaná karta), která umožňuje odblokovat buněčnou paměť, aby osoby mohly být dovedeny k vědomí svého vyššího Já s mnohem menší námahou, potížemi a zkouškami.

Ve třetím snu mně byla ukázána navštívenka s postříbřeným podkladem, na níž bylo zlatě napsáno: Steel, Storm, Staelhe. A bylo mi řečeno: To je název tvého výzkumu. Nuže, steel znamená v angličtině ocel. A ocel se skládá z železa a uhlíku. Víte, že naše hmotné tělo, naše DNA, sám atom hmotného těla, je uhlík. Jsou některé hvězdy, některé planety, na nichž existují lidská pokolení vzniklá na bázi křemíku. Ale my zde, jsme na bázi uhlíku, jehož číslo je 666. To vám něco připomíná, že? To je číslo šelmy, totiž šelmy, do níž jsme vtěleni. Jsme vylepšení savci, nebo poněkud zmenšení andělé ...

Storm v angličtině znamená bouři. Jedná se tedy o energii spirály, jako je DNA. A pokud jde o staelhe, teprve o dva roky později jsem se dověděl, že znamená hvězdnou energii. Nechtějte vědět více. Já to ještě nevím. Možná to má vztah k souhvězdí Orion, ale nemohu to potvrdit, je to jen domněnka.

Co jsem s těmi třemi sny udělal? Nemyslete si, že jsem nějaký mimořádně citlivý "vodič". Ani si nemyslete, že jsem nějaký mimořádně obdařený vysokoškolák. Do školy jsem chodil do svých 16 let. Ale v tomto výzkumu jsem se dal vést. Kým? Osobami jako jste vy, které mi pověděly: "vezmi si a přečti si tamtu knihu" nebo "koukni tam na to", "dávej pozor, se ti říká o autobusu" a tak jsem měl zprávy z úst všech a skutečně se mi podařilo dostat se ke knihám o kvantové fyzice, ke knihám, které se zmiňují o Plankově konstantě a o všech těch věcech, o nichž jsem věděl jen minimum. Ale stačí to, netoužím po intelektuální obezitě. Vzal jsem si z toho jen to, co jsem potřeboval. Zde a nyní.

Jeden milý přítel mě vyzval, abych bydlel u něho. Tak jsem nalezl místo, čas a klid, protože jde o výzkum, který se neprovádí intelektem. Ten se provádí přes postupná zrození. Jinými slovy, pokaždé když jsem musel něco objevit, musel jsem něco v sobě změnit, než jsem to našel. Ale abych našel, co mám změnit, na to jsem někdy potřeboval i dva tři měsíce.

Bylo to, jako by se vzpomínky musely proměnit, stát se průhlednými, abych mohl přistoupit k onomu poznání, které mám už z Atlantidy, protože v Atlantidě už byl tento výzkum proveden.

Jistě, poté co jsem prožil tento druh porodu, je zde něco, co náhle přichází a v onu chvíli mám vodítko, které mě dovoluje jít ve výzkumu dále. Vím také, že výzkum je řízený, že jsou zde bytosti v kosmických korábech z onoho světa, bytosti kristovské, které mi pomáhají a vedou mě. Ale nikdy neprováděli práci místo mne. Jinými slovy, dostanu drobný údaj a pak pracuji. Ostatně mě se to tak zamlouvá. Raději pracuji takto než bych se stal nebeským papouškem, který na zemi vysílá nebeské věci.

Tyto bytosti, které pracují, všechny neznám. Podle mne je to skupina, k níž patří Mere a Sri Aurobindo. Ostatně vy jste dnes zde, abych tak řekl ve stínu energie Mer. Protože nesmíme zapomínat, že na počátku století tyto bytosti jako prvé mluvily o buněčném rozšifrování, o nadhmotných věcech, o nadvědomí o novém pokolení, která v nové době zalidní tuto zemi. A my, jsme velká embrya, zárodky tohoto nového pokolení. Přejdeme od člověka savce k člověku kristovskému. Nacházíme se v onom nesnadném období dospívání, protože jednou nohou stojíme ve světě starém a jednou v novém světě a je to velmi nepohodlné. Sri Aurobindo i Mere byli oba vychováni ve zcela ateistických rodinách, což jim zabránilo propadnout pocitovému mysticismu, se kterým se často u osob na cestě setkáváme. Nechci tuto cestu kritizovat, chci jen upozornit, že se může stát léčkou, protože je to jako lít nové víno do starých měchů, čili vkládat nové poznání do starých funkčních schémat, pocházejících z naší náboženské minulosti. Je správné projít i tímto, ale nesmí se zde člověk zastavit. Je třeba jít mnohem dál, protože jak to vidím já - a možná diamantová voda lidi vede k tomuto - Bůh je všude, ve všech atomech, ve všech elektronech, ve veškeré existující hmotě. My sami jsme částí Boha a Bůh je částí nás.

Tato historie oddělení vede k pokusům o pocitový mysticismus jako o náhradu za neradostný život zde na zemi. Je zajímavé zde žít, ale nesmí člověk zůstat jen u toho. Je třeba jít dál, přeměnit samo tělo, kosti a dřeň na světlo, na nové vědomí. Existují lidé kteří se mnou nesouhlasí, ale tohle je to, co žijí a netvrdím, že mám pravdu. Nuže, přijmete to nebo nepřijmete, budete to žít nebo nebudete, všechno je správné.

V důsledku tohoto výzkumu se v roce 1996 zrodil první přístroj. Bylo to válec z plexiskla, v němž byla spirála energie. Nazval jsem ho pračkou. Mohli jste ho dát do místnosti plné výskajících dětí a postačilo nahlas požádat: "Vyjadřuji úmysl, aby tato místnost byla klidnější, pokojnější" a za deset sekund všechno skončilo. Psi si šli lehnout, děti přestaly plakat a bylo cítit energii, jak jiskří, jak sestupuje podél těla.

Teprve po roce či po roce a půl vznikl malý přístroj ze skla, jako tento, co vidíte zde. Malá velice prostá skleněná trubka, zcela obyčejná, kterou zhotoví foukač skla. Tento přístroj je druh umělé DNA světla. Jasnovidci zde vidí spirály světla a jsou zde obrazce, které se vtiskují dovnitř, jako v DNA. Jistě, aby mohly být vtisknuty, musel jsem provést všechnu tu práci vztahující se ke změně vzduchu, který je uvnitř, stejně jako práci v oblasti geometrie a matematiky. V každém přístroji je přibližně na 900 kódů, což představuje velkou práci s kódováním.

Když se tento přístroj zrodil, pochopil jsem tehdy sen s kódovanými kartami. Měl jsem tedy nápad pohrát si s čísly a nalézt v nich odpovědi. Čísla jsou rytmy časo-prostoru. Přirozeně, časoprostor je klam, tak jako čísla. Ale v tuto chvíli jsou nám ještě potřebné. Můžete tedy v krychlích, dvanáctistěnech, v trojúhelnících, v čtyřstěnech, v dvacetistěnech spatřovat rytmické obrazy časoprostoru, jež se projevují v dimenzi, ve které žijeme a můžete také vidět, že ta čísla tam nejsou náhodou. Navíc, za každým číslem je zvuk.

Protože jsem hudebník, odehrávalo se to záměrně. Protože energie mnou procházela již od 10 či 11 roků. I to se odehrávalo záměrně. Vyhledával jsem sled čísel, který jsem převáděl na hudbu a tu jsem řádně soustředěný hrál na syntetizátoru. V důsledku toho se hvězdné a jiné energie, které jsem neznal, zaznamenávaly ve skle. Ale aby se to mohlo stát, bylo napřed zapotřebí, abych trubici vložil do oscilačního obvodu.

Znáte oscilační obvody Lakowského? Lakowski prováděl pokusy s prstenci z mědi, ocelí, atd., jež bylo možné dávat kolem rostlin a povšiml se, že se vyléčily z nemocí a že zesílily. Laboratoř CERN (Evropské centrum pro jaderný výzkum) v Ženevě používá urychlovač částic, který, jako by náhodou, je z ocelového kabelu o obvodu 27 km. 27 je 3 x 3 x 3. Je to číslo kvantového skoku.

Pokusím se říci to jednoduše. Co je to kvantový skok? Když stoupáte po schodech a najednou už zde není zeď, už tu nejsou schody, není tu výtah, kterým by se člověk dostal do vyššího patra a najednou, když dosáhnete konce schodů, se ocitnete na první schodku následujícího poschodí, tehdy jste udělali kvantový skok vědomí, a také kvantový skok ve hmotě.

Když jsem zhotovil tento oscilační kruh mající obvod 27 cm, stačilo mi slovně pronášet mantru před zavěšeným kruhem se skleněnou trubkou uprostřed tohoto kruhu. A jakmile jsem tuto mantru vyslovil, zjistil jsem, že z vnějšího kruhu vyšel paprsek světla, směřoval do středu trubice a vrátil se zpátky k vnějšímu kruhu, s frekvencí několika tuctů či stovek za sekundu a to vytvořilo jistý "break" na úrovni vzduchu, který je v trubce. Kolem 40 % vzduchu v trubici se přeměnilo při tom na krypton. Krypton je těžký plyn, který tak jako neon, argon či freon se nachází také v světelných lampách, je to plyn, který podržuje v paměti zvuky.

Později určitě přijdou fyzici, kteří v tomto směru provedou zkoušky s magnetickou rezonancí atd. Mým úkolem není dokázat, co provádím, nýbrž předat to. Nemám žádný vědecký základ, žádný důkaz toho, co vám říkám a nepotřebuji mít pravdu.Nikdo tedy nebude moci tvrdit, že jsem se mýlil!

Když jsem tedy zhotovil tyto trubice, vůbec jsem nevěděl, že poslouží k výrobě vody, ale navzdory tomu jsem dostal zprávy a znamení. Bylo mně řečeno: "Bude to možná voda ...." a v měsíci říjnu 99 se zrodila první "diamantová voda". To už bylo v mých trubicích nejméně 700 kódů. Ale tehdy ještě nebyla rozmnožitelná. Bylo třeba dát pár kapek do vody, vyslovit úmysl a napít se. Věci docela dobře pokračovaly.

V měsíci listopadu pak jsem byl pozván do Paříže, abych vysvětlil tento výzkum skupině osob. Byli to vesměs Židé, kteří studovali Kabalu. Ptal jsem se, proč jsem byl pozván, proč mě život dovedl na toto místo a pochopil jsem že mám vložit kódy židovského jazyka. Přišel jsem na to po čtrnácti dnech, když jsem se vrátil domů. Koupil jsem si knihu o hebrejské abecedě, Říše nádhery od Marie Elia. Po přečtení jsem začal provádět výpočty kolem těchto písmen. Stalo se, že jako výsledek jsem měl 144 kódů 12 x 12, jež byly přidány do mých přístrojů. Tehdy se přístroj vložil do sklenice vody, počkalo se 12 hodin a dosáhlo se pohárku diamantové vody, kterou se mohla množit a bylo možné se o ni dělit se všemi.

Tak vypadá zhruba historie diamantové vody. Brzy vás nechám pokládat otázky, protože určitě když takto mluvím, na mnoho věcí zapomenu a vy mě to připomenete. Stalo se to tedy až v měsíci dubnu 2000, kdy se voda dala rozmnožovat díky oněm hebrejským kódům. Cítím nyní povinnost vám říci důvod těchto hebrejských kódů. V Atlantidě, zhruba před třiceti, čtyřiceti tisíci lety, jsme všichni prošli manipulací DNA. Možná jste slyšeli, protože nyní se to ví, že v té době jsme měli 12 šroubovic DNA - někteří říkají 36. Nyní máme pouze dvě. Zdá se, že tato skutečnost, že máme pouze dvě šroubovice DNA, nás ponořila do systému vědomí dobra a zla. Pro ty, kteří si chtějí trochu s námi zahrát, je velmi snadné manipulovat s námi díky opratím dobra a zla, tak jako řídíme vůz s koňmi.

Zdá se, že mnozí z nás, a já sám v každém případě, jsme nevědomky, naivně, nedobrovolně či dobrovolně přispěli k této manipulaci, protože v té době, i když tu byla pokročilá technologie na bázi krystalů na bázi mezihvězdných výměn, atd. jsme byli velmi naivní:"Celý svět byl krásný a ušlechtilý!" A není náhodou, že jsem nyní veden k tomuto výzkumu, protože nějakým způsobem jsem se na tom podílel.

Zdá se tedy, že v tomto životě a po nemálo životech, jsem byl připraven provádět zařízení, prostředky, aby lidské bytosti, jimiž jsme - mohly mít genetický terén příznivý pro události, které nyní v 2012 přijdou a které už začaly. Proč? Protože má-li se člověk stát Kristem, stává se Kristem tělo a skutečně se proměňuje celé tělo až po prsty nohou. Není-li genetika připravená, tělo shoří. Mně je to jasné, tak vidím skutečnost, ale neříkám, že to tak musí být.

Ve snu mně bylo řečeno, že musím zachránit všechny, kteří se ztratili v poušti Negev, to je role, kterou mám sehrát jako vysílač. Poušť Negev se nachází na jihu Izraele. Tam byl pohřben Abrahám. Poušť Negev představuje bytosti ve vztahu k IS RA EL, jež pochází z ISISI, uprchlé z Atlantidy, RA, uprchlého z Atlantidy a ELOHIM. Jde tedy o to pomoci všem těm, kteří kvůli informačnímu viru implantovanému do jejich DNA měli zcela zablokovanou ženskou sexualitu ve stádiu savců, na úrovni systému plazů.

Velký problém, který způsobil, že jsme zůstali poněkud primáty - to říkám tak trochu ze zdvořilosti - je skutečnost, že byla implantována ženská sexualita jak do mužů, tak do žen. Byl použit druh viru, protože všichni kolonizátoři, kteří chtějí ze Země vytvořit úrodnou půdu pro otroctví, moc dobře vědí, že ve chvíli kdy se uskuteční naše ženská sexualita, budeme schopni přejít do antihmoty, přenášet se na dálku a materializovat chléb, který požíváme. Dobře vědí, že už nebudeme potřebovat přitahovat nebo být přitahováni, čili už nebude existovat antipatie, utrpení, neštěstí a budeme mocní.

Ti, kteří se ztratili v poušti Negev, jsme my všichni. A je to kvůli této energii druhu plazů, že chceme být majiteli lidské bytosti, protože ta se zdá být naším synem, naší manželkou či manželem, nebo naším příbuzným, naším bratrem, naší sestrou. Čím více je zde nyní "m" můj, má, mé, moji, tím je člověk vzdálenější od pravdy, neboť ve skutečnosti na zemi existuje pouze jediná bytost, jediný Člověk s více než šesti miliardami buněk. A možná dvojnásobek či trojnásobek buněk, jež jsou nevtělené, tvoří energetické tělo onoho lidstva, kde žijí živí i mrtví, jež vůbec nejsou mrtví.

Myslím, že tento výzkum byl proveden, aby odkryl poznání na této úrovni. Prvními osobami, které obdržely diamantovou vodu, byly lidé, kteří byli na přednášce v Plazac v Dordogne. Tam, kde Anne a Daniel Meurois Givaudan značně aktivizovali a otevírali vědomí. V té době jsem vodu ještě prodával v malých lahvičkách a lidé ji pak rozmnožovali. Díky těmto penězům jsem se mohl vydat do Kanady, do Quebecu, a dělat jí reklamu. Od 1. června začala být zdarma.

Dnes můžeme říci, že zhruba v 60 zemích jsou malé skupiny nebo jednotlivci, kteří diamantovou vodu užívají. Jsou dokonce na Tahiti, na Novém Zélandu, v Austrálii, ve Spojených státech. Jedna nemocnice v Mexiku vodu používá pro nemocné. Existují v Turecku, řada je jich v Polsku, v Rumunsku, v Bulharsku, v Rusku, v Japonsku, Číně, Africe v Abidžanu na Kap Verde, v Indii, v Amazonii ... Vidíte, rozšířila se aniž bych hnul prstem. Já si sedím ve svém pokoji, pokračuji ve svých výzkumech a lidé přijdou, obdarovávají se jí, dělí se o ni. Ostatně ti, kteří ji nemají, mohou si sem pro ni přijít a já jim poradím, aby se o ni podělili s druhými. Občas lidé říkají: "Ano, ale dávám přednost mít ji přímo od vás, než od svého souseda či přítele, protože nevím, zda jsou stále v pořádku a do vody by se mohly dostat špatné energie". V tomto případě vám zaručuji, že to není možné. protože tato voda je na rovni páté dimenze. Něco vám o tom povím.

Není to voda, která vás vyléčí, která vám způsobí úlevu, která uspokojí sobecké potřeby blahobytu, dobrého zdraví či štěstí. je to voda, která se chová jako zrcadlo. Je to vaše zrcadlo. Je-li ve vašem srdci plno lásky - a ona je ve všech vašich srdcích - ale je skrytá, zahalená škraboškami a vy ji nevyjadřujete, ani v tomto případě vám voda nepůsobí, zůstane bez účinku. Když ti, kdo horlí pro proutkaření, budou chtít změřit vodu Lecherovou anténou, výsledkem bude nula. Nezjistí zhola nic. Ve skutečnosti to, co nalezli ve vodě, jsou oni sami. Protože když je člověk ve třetí dimenzi, tam existuje dobro a zlo. , tam jsou proti sobě postaveny dva předměty. Říká se 1 plus 1 = 2. Ve čtvrté dimenzi, jsou-li dva předměty, mají tyto dva předměty mají jeden vztah společně, který ti, kdo mají dostatečnou jasnozřivost, vidí. Takže 1 plus 1 = 3. Ale v jiných dimenzích , které příliš neznám, jdou věci ještě dál. Dva předměty mají vztah mezi vnitřky, mezi vnějšky, každý s úrovní, na které se nachází, s vnějškem, s hloubkou, s výškou. Takže 1 plus 1 = nekonečno. Zde matematika už nic neznamená.

Povím vám, proč v páté dimenzi dobro a zlo jsou tak trochu jako "kladný" a "záporný" vodič elektrické svítilny, jež jsou jak chyceni do pasti v bublině, kde už není vzduch, čili žádná mentální programace a světlo prochází mezi nimi dvěma automaticky, aniž by se dotkly. Dotknou-li se, je to zkrat na počítadle: To je válka v Kosovu a Jeruzalém a Arabi. proč? Protože se dotýkají: oni nepustí Boha mezi sebe. Oni vyplní tento prostor svými karmickými vzpomínkami na minulost a jejich emocionální reakce jsou tím vším nabité. Takže to vytváří kontinuitu Pokračování) místo kontiguity (paralelního průběhu) a důsledkem je rozpolcenost, což je válka. A totéž platí pro nemoc našeho těla. Ale dovolíme-li životu, aby oživoval květy, myšky, mikroby, komáry, včely, koťata , malé děti... automaticky přijde světlo a to je pátá dimenze. V tu chvíli plus a mínus stávají motorem a výživou tohoto světla.

Víte proč je po tisíce let tolik problémů na tomto světě? Proto, že je snaha konat dobro. Hleďte: čím víc se chce vykonat dobra, tím více se přitáhne zla. Chce-li někdo udělat deset kilo dobra, přitáhne se tím deset kilo zla. Má-li to Být dvacet kilo, protože si lidé myslí, že je příliš zla, dostane se deset kilo zla navíc, A půjde to tak důl, až se všechno zhroutí. Právě se blížíme ke zhroucení systému. Zbývá ještě 10 12 let do zhroucení, ale už je to v plném proudu. Jsme v apokalypse, ve Zjevení. Všechno bude zjeveno.

Uvedu nyní nějaký příklad. Znám dva tři případy jako tento, který se týká osoby, jež si pamatuje předchozí životy, v nichž praktikovala černou magii. Zabývala se temnou energií. Netvrdím, že je to špatné. Ta osoba měla takovou zkušeností projít. Tento člověk nemůže pít diamantovou vodu. Když přiblíží pohárek k ústům, buď ho přepadne chuť zvracet, nebo se pohárek rozbije, nebo se tomu člověku udělá zle. Je téměř jisté že přizná-li v sobě tuto temnou vzpomínku, pak bude moci vodu pít. Ale dokud ji nepřijme, nestane se to.

Také se přihodilo, že jistou osobu navštívila jednoho dne temná a děsivá bytost. Druhého dne, když šla hledat svou sklenici s diamantovou vodou, aby se napila, byla voda cítit bahnem. Tato osoba na to provedla úkon přijetí. Uvědomila si, že přišla-li k ní bytost téhle kvality, znamená to, že s tím měla něco společného. Sotva tento úkon přijetí provedla, voda začala vonět po růžích. Došlo k naprosté změně.

Další zkušenost se týkala jedné nemocné s AIDS v Torinu v Itálii zhruba před třemi čtyřmi měsíci. Jedna paní mi sdělila: "Uvnitř kavárny jsem potkala transsexuála.Mluvila jsem s tou osobou a ona mi vyprávěla, že má aids a že je odsouzená. Řekla jsem jí: chceš-li mám doma vodu, která by ti mohla pomoci. Připravím ti ji, počkám až zavoláš a můžeš si pro ni přijít." Vyměnili si telefonní čísla a tato paní čekala. Nejprve dva dny, pak týden, tři týdny, žádná zpráva. Pokusila se telefonicky se spojit s touto transsexuální osobou. telefon byl hluchý, nikdo neodpovídal a paní si pomyslela, že se něco přihodilo. Potkal jsem tuto paní v Torinu dva měsíce po této události. Stále měla ve své kuchyni tuto sklenici a říkala si: jednoho dne přijde a já ji tu sklenici dám. Paní se mne zeptala: Jak to, že na dně té sklenice je skoro centimetrová vrstva sádry?" Vidíte, věci tohoto druhu zpočátku nechápala, Protože nemocná aids byla ochotná tuto vodu pít, je možné že kvůli tomu se urychlil její odchod. Víte, že když někdo na tento druh nemoci umírá, nebývá na druhé straně vždy vyléčen. Jeho aura je nezdravá, rozbitá na kusy. Tato láhev vody automaticky způsobí uzdravení této bytosti v záhrobí.

Vězte, že existují lidé, kteří vám poví: "Tato voda je negativní". Nechejte je být, taková je jejich pravda. Ale vy jím můžete stejně odpovědět, že podaří-li se jim uznat v sobě negativitu, kterou jim voda ukazuje jako učitel, jako zrcadlo, v tu chvíli se všechno změní. Viděl jsem radioestesisty a také jiné lidi, kteří provádějí měření s Lecherovou, anténou celé udivené, že kdykoli vodu měří, není nikdy stejná. A já jim říkám: "To je normální, Protože vy se rozčilujete, ona vám to ukazuje". Jednoho dne jistý člověk, nepochybně znamenitý a vzdělaný, se mně zeptal, zda si může vodu změřit. Byly tam sklenice diamantové vody a diamantové vody pro rostliny. Ta byla zhotovena pro rostliny, zeleninu, stromy. Je podobná té druhé, s tím rozdílem, že přístroj pro ni je větší, přidal jsem do něj 48 kódů pro kořeny, listy, květy, semena, tak jak jsem byl požádán, abych to udělal.

Tomu pánovi jsem odpověděl: "Ano, pane, ale pozor, budete měřit sám sebe". Pohlédl na mne způsobem, jako by chtěl říci: "Co mi to povídá ten mladíček?" Je to pán, který může mít kolem osmdesáti roků.. A já jsem řekl: OK. Proměřil vodu a říká mí: Ó, la, la, je to neuvěřitelné, má anténa není dost vysoká, tak je ta voda silná". Pak změří druhou a říká: Toto je pro mě dešťová voda, je tak špatná jako voda z kouhoutku".

Vidíte ten paradox? Velmi diplomaticky jsem mu naznačil, že je to proto, že tuto vodu nepotřebuje a že ona mu to ukázala. Co mu ukázala? Ukázala tomu pánovi, a to říkám bez jakéhokoli posuzování, že všechno to, co učinil pro své přirozené zdraví - což je báječné a nutné, zvláště uvědomíme-li si dobu, ve které začínal, 40. a 50 léta - opravdu se nedotklo jeho vnitřního života. Voda mu to ukázala.N nevím, v jakém stavu je nyní. Podle mne ji nemusí brát, ale je to také jeho pravda.

Také si někdy všimnete, že velmi staré osoby nebudou chtít si vodu vzít, protože intuitivně, i když jsou otevřené zkoumání kým jsou a kam se ubírají, voda správně usoudila, že nestojí za to, aby se jejich tělo proměňovalo, protože každopádně zemřou a převtělí se do "nové země". Zatím co pro mnohé z nás platí příslib, za předpokladu, že se naše vibrační úroveň dostatečně zvýší, že nezemřeme a budeme během událostí odneseni ze země a vrátíme se sem proměněni. Mluví o tom apoštol Pavel, mluvili o tom mnozí jiní a já věřím, že diamantová voda je prostředkem k této proměně.

Ostatně tato diamantová voda se nyní šíří v mnoha zemích. Byla dána do mnohých moří, jezer a řek a ručím za to, že když vstoupíte do jezera, do něhož byla dána diamantová voda, kdo je poněkud citlivější, zeptá se a ihned cítí jak sestupují energie. Tato voda je tam. Např. vložíte-li do diamantové vody květy zakoupené u prodavačů, květy, které byly pěstované s chemickými výrobky, jak se to dnes dělá, nevydrží dlouho, protože nejsou živé. Naopak, dáte-li do ní květinu ze své zahrady, která byla pěstovaná přirozeně a s láskou, vydrží mnohem déle. Můžete do ní dokonce vložit větvičky malin a ony vyraší, rozkvetou a vytvoří maliny ve vaší váze, u vás doma.

Vidíte, ta voda je něco, co ničí a přeměňuje všechno, co není živé, v každém případě podobu toho, co není živé. Tomu je potřeba dobře porozumět. Nespoléhejte na zdání. Pije-li např. diamantovou vodu dítě a do čtrnácti dnů onemocní angínou, lidé řeknou: "Od té doby, co bere diamantovou vodu, trpí rýmami, má vyrážku, atd." Ale je to pozoruhodné, čistí se, proměňuje se, protože činnost žláz a nervového systému vzrůstá. Existují lidé, kteří mluví o známém a řeknou: "Od té doby, co bere diamantovou vodu, nemá chuť pracovat, chce změnit zaměstnání. Jak je to možné?" Je tomu tak proto, že jeho duše velice trpěla svým buněčným robotismem, který ho nutil chovat se jak automat kvůli strachu, kvůli obavám o peníze, kvůli tomu, co by řekli druzí.

Je žádoucí, aby tuto vodu pili všichni, ale především mladí, zvláště mladé ženy, háklivé na to, že mohou přijít do jiného stavu, protože při narození, když matka pila diamantovou vodu, dítě vyjde z dělohy jako by vycházelo z kina. Jinými slovy srdce nezvýší tep, dítě se nevyděsí a je šťastné, že vychází. Nemá onen panický strach vstoupit do světa, strach, že se bude zcela zmítat. Proč je tomu tak: Protože DNA už se změnila.

Co je DNA? V současnosti sestává ze dvou šroubovic, které při rozvinutí dosahují až 2 metrů délky. Na jedné šroubovici je pouze 10 % - tedy 20 cm prostoru, na nichž jsou zakódovány 4 báze: A C G T (adenin, citosin, guanin a timin). Tyto čtyři báze se mohou kombinovat do různých řádů, jež mohou vytvořit slova mající 20, 50, 100 a 400 písmen. Tato slova jsou zprávami a jsou vyzařována do velmi malé hladiny DNA (RNA), která je pohyblivá a která zprávu přijímá a uskutečňuje. Pak ho posílá do ribosomu buňky a tento ribosom vytvoří gen s touto zprávou.

Co je to gen? Je to identifikační kód. Nuže, naše tělo, naše buňky jsou jako diskety a naše tělo - fyzické, psychické a emocionální -, je jako počítač se šesti tisíci miliard buněk - nevím, jak je spočítali, ale je to tak, jak říkají - kde jsou miliony a miliony programovacích disket, jež udílejí příkazy buňkám mozku, srdce, jater atd. Uvědomujete si tu složitost a zároveň tu jednoduchost? Je to něco úžasného. Nicolas Tesla kdysi řekl: Jsme počítače, stroje na volnou energii a duše se vtělují přes tyto stroje zhotovené matkou Zemí, aby rozpínali tělo Boha přes neznámo". Proč to uvádím? Protože 90 % šroubovice DNA nekóduje nic, a dosud vědci vždy tvrdili, že se jedná o "odpad DNA", čili o DNA, která k ničemu není. Jinými slovy Stvořitel zhotovil smyšleninu, vložil do ní miliardy šroubovic, které k ničemu nejsou. Proč nám to tvrdí? V tom to právě vězí. V této části, která nic nekóduje, se nacházejí fraktálové geometrie, které pozmění způsob, jímž databáze v kodifikační části budou pracovat.

Přes to přese všechno na tyto fraktálové geometrie vědci přišli a občas se v některých časopisech o tom objeví články. Právě přes tyto fraktálové geometrie může duše uvnitř přenášet do genetiky svou karmickou zátěž (dosl.:svůj karmický ranec), své vzpomínky, jež se vtiskují do buněk. A tudy učitelé a vyšší Já, eventuálně andělé - málo záleží na jejich druhu a úrovni vědomí, komunikují s vibrujícími těly a přenášejí zprávy geometrickým jazykem.

Věřím tomu, že bytosti, které nepatří k našemu světu husté hmoty, a mohlo by se o nich říkat, že jsou tedy z antihmoty, neodpovídají jazykem sestávajícím ze slov a čárek, z příčestí minulých a příslovcí, ale jazykem geometrickým. Je třeba říci, že celému poznání se dá geometrická podoba, vyvolá se její pulsace směrem k adresátovi a ten rychlostí světla obdrží poznatek, který se přizpůsobí jeho vědomí. V takovém případě odpadá riziko, že se bude znalost vysílajícího opakovat. Rozumíte? Čili odpadá riziko vztahu vyučující-žák. Jeden vnímá ve svém vědomí svůj poznatek, ale nikoli ten druhého. Jinými slovy, není už psem, který jde sbírat drobky, jež se mu hodí. Zažili jsme to a bohatě jsme toho využili.

Když jsem přišel do krajiny Revel (horní tok Garonny, Francie), začal jsem pracovat na sobě a totéž udělala i Maria, protože jsme si uvědomili, že v této krajině jsou staré paměti, které nosím i já v sobě, na sektářství mezi učením katolickým a protestantským. A toho odpoledne, kdy jsem přišel, mi to způsobovalo nemalou bolest. Zde, v Motesquieu-Volvestre si uvědomuji v kraji vzpomínky, v nichž je velká, tuhá a asketická střídmost, která na druhé straně dává možnost uvolněné radosti ze sexu a stravy atd. Je to velmi zřetelně v tomto kraji cítit. Vy, kteří v této krajině bydlíte, když pijete diamantovou vodu a když - dokonce nevědomky - transformujete tyto ještě přítomné vzpomínky, dostáváte se do souzvuku se všemi ostatními lidskými bytostmi, které jdou stejnou cestou a jimiž jsou pekař či rolník stojící na rohu, pošťák, děti, starci a automaticky pomáháte k přeměně této pozemské paměti.

Vidíte, za diamantovou vodou je všechno toto a ještě mnoho jiného. Letos, v roce 2001, obdržela diamantová voda nové kódy. Měly byste vědět, že když vkládám nové kódy, i když máte vodu z minulého roku, přenesou se nové kódy i na ni. Není potřeba znovu si vyžadovat vodu ode mne. Žádný problém. Často však mi některé citlivé osoby zavolají telefonem a říkají: Víš, Joeli, voda má jinou chuť, chutná po mědi - anebo je sladší či čerstvější, cos udělal?" Tak jim vysvětlím, že den předtím jsem přidal dalších 10 či 15 nových kódů. A druhý den to lidé cítí, protože v této dimenzi není třeba vyměňovat vodu, nové kódy se automaticky přidají, jak v kódovacích přístrojích, tak ve vodě. To se tedy děje také s vodou, která bude vylita do jezer a do řek a která se bude do nekonečna proměňovat. Myslím si, že když se zvýší u vody její vibrační hladina, a tedy i u té, kterou máte v těle, jako je krev, lymfatické šťávy a mimobuněčné a mezibuněčné tekutiny, automaticky se sníží poruchy, jež mohou být vyvolány potravinami, léky, ovzduším atd. Vidíte, to je aktuálně jeden z účinků vody. Existuje příklad, který mohou shlédnout na Internetu ti., kdo tuto možnost mají a chtějí se na něj podívat: jeden pán nalil 1 a půl litru diamantové vody do nádrže se 400.000 litrů vody v jedné atomové elektrárně. Tato voda je znečistěná stříbrem 110, kobaltem 60, cesiem, kadmiem, atd., všechno jsou to těžké kovy, jež jsou opravdu nebezpečné. Poté, co tam nalil diamantovou vodu, vodu v nádrži promísil a o 7 dnů později provedl spektrometrickou analýzu. Myslím si, že spočívá v tom, že se do vody vysílají vlny a podle odezvy, která se zaznamená graficky, je možné spatřit jaké kovy a jaká znečistění ve vodě jsou. Byl udiven, protože během 7 dnů 10 % těžkých kovů naprosto zmizelo. Jsem si jistý, že kdyby se udělal rozbor znovu po měsíci či po dvou, pokud by se do nádrže nepřidávala další znečistěná voda, nebylo by tam naprosto nic, voda by byla čistá.

Takže je tu ještě i dekontaminační účinek. Voda zpočátku nebylo pro toto určena, ale věřím, že když se zvýší vibrační úroveň vody, a také vašich vnitřních šťáva jako je krev, lymfa a mimobuněčné i mezibuněčné tekutiny, automaticky se sníží poruchy, jež může způsobovat kontaminace potravin, léků, vzduchu, atd. Je to současně další účinek vody.

Existují lidé, kteří se mě ptají: můžete vědecky dokázat, že tato voda má účinky? Je to druh otázky, na kterou obvykle neodpovídám. Říkám lidem: "Dejte ji prověřit zvířatům, ta nelžou". Máte-li koně, které mají k dispozici kbelíky, z nichž v některém bude diamantová voda, budou do sebe strkat, aby se dostali k takovému kbelíku. Totéž se děje u psů a u koček. Když se této vody napijí, už nechtějí jinou vodu, např. ze studny nebo z misek pod květináči. A platí to i pro rybičky v akváriu a pro ptáky. Pro mě je to důkaz, že tato voda obsahuje něco jiného. Podle mě je to voda plná lásky a inteligence, která odpovídá potřebám uživatelů, jak mi bylo sděleno ve snu.

Promluvme si trochu o úmyslech, ale nejdříve bych vám chtěl něco říci. Od měsíce ledna byly do vody vloženy kódy, které mají poněkud vztah k fyzice. Jinými slovy kódy vitamínů, hormonů, minerálů. Kromě jiného 36 kovů z Mendělejevovy tabulky. Ty nejběžnější znáte, jako je vápník, draslík, fluor, hořčík, selen, kadmium atd. Provede-li se chemický rozbor této vody, zhotovené z nějaké v obchodech prodávané vody či z kohoutku nebo dešťové, kovy v ní neobjevíte, kromě těch, které v dané vodě jsou a které jsou uvedeny na etiketě láhve s minerální vodou, ale existují v podobě kódů, jako informující voda. Tak např. chybí-li vašemu tělu železo, bude pátrat v počítači vody a vyrobí svůj atom železa podle nalezeného kódu. Budete tedy mít atom železa nebo vápníku či vitamínu B12 či B1, který je váš, který jste si sami vytvořili na úrovni vašeho vědomí.

Měli jsme případ osob, které trpěly chudokrevností nebo odvápněním a které nyní už neberou žádné léky nebo doplněk stravy. Poté, co dva tři měsíce popíjely vodu, jejich analýzy byly bezvadné. Ale i zde dávejte pozor. Byli to lidé, kteří měli k vodě láskyplný vztah. V páté dimenzi se nebere nic na léčení. To se děje ve třetí dimenzi. V páté dimenzi se člověk onou věcí stává, miluje ji, má k ní vztah. Například, jste někde hluboko v lese a vážně se říznete nebo vás uštkne had. Povoláte-li přírodní elementály, andílky, elfy, projevíte jim lásku a vaše aura nějak nepříjemně nepáchne žárlivostí, ziskuchtivostí, klamem, jež někdy v sobě nosíme dokonce nevědomky, můžete si být jistí, že během deseti minut se vaše rána zcela zahojí. Několikrát jsem tuto zkušenost učinil, i když šlo o jiné osoby, a zavolal jsem přírodní elementy. V tomto smyslu vodu přijímejte.

Nečiňte si, prosím vás, o této vodě představu jako o něčem zvlášť svatém, protože by to znamenalo dělat rozdíl mezi touto vodou a veškerou ostatní, a to by nebylo správné, to by neodpovídalo lásce. I ta druhá voda je stejně posvátná. Řekněme, že diamantová voda je poněkud živější. Není to všelék, ani žádný zázračný objev. Byla vytvořena k tomu, aby rozšířila vaše poznání pokud jde o vaši cestu v tomto zrození. Má vás dovést k tomu, abyste byli rychleji vedeni ve vašich vztazích, rozhodnutích týkajících se vaší vnitřní i vnější situace podle bodu, k němuž jste na své cestě dospěli - tedy je-li vám 15, 40 či 70 roků - a podle toho, co bylo či nebylo dosaženo. Ale vězte jedno: tato voda vám nedá prožívat věci, které byste nemohli absolutně snést, věci příliš tvrdé. Naopak, zmírní zkoušky, usnadní iniciační proces, abyste mohli kráčet s menším utrpením a především rychleji.

Ke kódům vitamínů, minerálů atd. byly přidány kódy vztahující se k souhvězdím. Já vlastně nevím proč, snad proto, že jsou mezi námi duše, které pocházejí z Orionu, z Plejád a tak trochu odevšad, a že až přijde čas - čas spíše osudových událostí - budou znovu připojeny ke svému příbuzenstvu, s nímž jsou spřízněny. Existují i kódy, které se vztahují k Platonovým tělesům s jistými geometrickými vzorci a především k esenci života (vidět v plánu dál do předu). Esence života, bez čísel, která jsou v plánu, je systém, plán, který se nachází v egyptských pyramidách, ale i v mayských pyramidách v jižní Americe. Byl to Drunvalo "Melchisedek", autor knihy Staré tajemství Květu života (existují dva svazky), který to pro lidstvo odhalil. Prováděl výzkum, který trval 15 let a objevil, že tento plán obsahuje téměř sama geometrická tělesa: dvanáctistěn, dvacetistěn atd., včetně kreseb složení atomu a dokonce první buňky při oplození. Tento plán se nachází v mnoha rostlinách, květech, plodech.

Loni jsem byl obdařen objevením čísel plánu esence života. Povšimli byste si, že jdou od 1 do 37. Jestliže znásobíte 37 x 18, obdržíte 666. Znásobíte-li 37 x 27, kvantové číslo, obdržíte 999, což je číslo atomu uhlíku povýšené na jiné vědomí, zvané diamant. Ti, kteří se chtějí pobavit malým počítáním, uvidí, že jsou zde značně překvapující věci, zvláště číslo 19, které je uprostřed, které je potenciálním zárodkem každé události zde a teď, v minulosti i v budoucnu. Výzkum pokračuje a vše vám vysvětlím později, protože jsem to ještě nepochopil.

Takže 19 je 12 + 7. Pobavte se s tímto květem života, a máte-li možnost číst Drunvalovu knihu, jen abyste si udělali malou představu, pochopíte spoustu věcí. Díváte-li se na tento plán bez číslic a díváte-li se na něj tak trochu pozorněji, uvidíte, že každý průsečík čar vytváří pole merkaba, čili dva čtyřstěny vsunuté do sebe. Postupně jak odprogramujete své vehikulum od všech vzpomínek zaznamenaných ve vašich přihrádkách, nechtě se vytváří barevná koule, mající 9 pásů barev - nejde už o 7, nyní je jich 9 - z nichž jsou 2 barvy neexistující na zemi, které jsou ve skutečnosti zobrazením dvojitého čtyřstěnu. Takže, představte si pyramidu o třech stěnách a druhou, která má špici dole, vsuňte jednu do druhé, jako Davidovu hvězdu, jako Šalomounovu pečeť, avšak trojrozměrnou, a tento dvojitý čtyřstěn se otáčí neuvěřitelnou rychlostí kole 7 nebo 14 různých os. A jako u ventilátoru, nevidíte už lopatky, vidíte prostě kruh.

To je merkaba, nakolik jsem dodnes pochopil. Za rok vám možná povím víc. Merkaba umožňuje létání, pomáhá pohybovat se v dimenzích, ale také v minulosti a budoucnosti, aniž by člověk potřeboval Concorde nebo nějaký velmi speciální technologický proces. A já vím, díky jasnovidcům, kteří mě provázejí - patří k nim i má dcera -, že toto merkaba se postupně vytváří. Určitě existují doby učení a metody jak učení rozšířit a rozvinout. Pokud mě se týká, není to nic pro mě, jsem na to příliš líný! Počkám, až se to udělá samo. Mou metodou je spíše láska: milovat, milovat, milovat, ostatní přijde samo, nehodlám se snahou přetrhnout.

Hle, tento květ života tedy velmi přispěl k poslednímu kódování diamantové vody. Nyní, i když nepřidávám kódy, zdá se, že přibývá lidí, kteří tuto vodu pijí, a čím více narůstá i četnost, zvyšují se vibrace a voda umožňuje pracovat na celé energetické osnově.

Zmíním se o síti a pak mi můžete dávat otázky. Co je to energetická síť? Například, existuje-li v Japonsku dvojice zvláštního druhu vážek a jsou-li obě tam a neexistuje už jiná dvojice, země je plná jejich energetické frekvence, jejich energetické sítě. Síť je jako pletenina, jako pavučina, které přispívají k tomu, že jejich přítomnost, jejich množení a jejich zkušenost ve zrození ovlivňuje celou flóru a celou faunu a dokonce všechny lidské bytosti na planetě. Neuvědomujeme si to, ale je tomu tak. Dejme tomu, že se později objeví další vážky na jiných místech planety, aniž by došlo k rozmnožení, nýbrž jen zrnka světla se shlukla a začala tvořit další dvojici. Avšak jestliže mateřská dvojice této energetické sítě zahyne a přeruší-li se energetická síť, zmizí celá rasa. Kvůli tomu býváme často dotazováni po zmizení určitého druhu zvířat nebo jistého druhu stromů. Např. jsem slyšel, že ve Francii už téměř nejsou jilmy. Je to proto, že v některé části byla porušena síť, možná to způsobil radar, možná mikrovlny, možná znečistění prostředí auty nebo letadly, nevím. Postačí, že síť byla porušena a všichni lidé, všechna zvířata a vegetace, jež patří k této frekvenci, začínají mizet z této planety. To je důvod, proč v současnosti lidé hrají velmi nebezpečnou hru s vlnami, zvuky a světlem, - jako je projekt HAARP na Aljašce, protože všechno toto začínají rozbíjet.

Naopak, pokud jde o síť lidskou, i když někdo nejde duchovní cestou a nemá velké možnosti, protože nedošel moc daleko v jiných životech, je pro náš vývoj důležitý. Tak jako je důležitý třeba náš malíček. Když si ho zlomíme, nepřekáží nám to ve čtení knihy, ale svou důležitost pro tělo má, není horší než zbytek těla. Ve chvíli, kdy určitý počet lidí bude tuto vodu nějaký čas pít, a nejen to, nýbrž budou číst knihy, budou se snažit zlepšit své chování, vylepšit své podvědomí, zdokonalit své myšlení, automaticky to ovlivní celé lidstvo a přispěje to k tomu, že události, které přijdou, budou méně kruté a méně dramatické. (Bylo to řečeno 11. srpna 2001, měsíc před atentáty v New Yorku.) Ale celá záležitost bude méně bolestivá i pro duše, které nejsou ještě schopné se probudit, protože začaly chodit do školy později, jako děti, které jsou dnes v mateřské škole. Není jejich vinou, že se narodily později. Takže v duších je i toto a je zapotřebí s tím počítat.

Já věřím, že voda - a také jiné věci, protože není jen toto - byla učiněna k tomuto účelu: jakmile se "rozšifrujete" až po buněčnou úroveň, "rozšifrováváte" zároveň celé lidstvo. Ujišťuji vás, že to platí na 100 %. Vidím to, je to velmi, velmi silné. Tak tohle je energetická síť.

Nyní se zmíním o vegetační vodě. Objevila se v srpnu 2000. Jedné květnové noci mě byla ukázána kniha, ve které bylo velmi podivné písmo, které na této planetě neexistuje. Byl tam text, který říkal: Pozemská vegetace vytváří energetickou síť, která je pronikána ve své podstatě svým prostředím, jako převrácený hologram. Hned jsem pochopil, že mám provést výzkum pro vegetaci. Vytvořil jsem tento druhý přístroj a vytvořil jsem 48 dodatečných kódů. Vezme-li se běžná pitná diamantová voda a vloží-li se do ní na dvanáct hodin tento kodifikátor, stane se vegetační diamantovou vodou. Může se i pít, bez problémů, nevyroste vám z nosu petržel.

Brzy na to spatřila Maria v meditaci zvláštní druh bujné liány někde u Amazonky, a zdálo se, že je potřeba jít zalévat tuto rostlinu diamantovou vegetační vodou, Řekl jsem si, že budu muset jet do Amazonie. Ta myšlenka se mi moc nelíbila, protože komáry nějak nemiluji, a hlavně jsem měl mnoho práce. Pak, bylo to v září, mě vyhledala jedna paní a řekla mi: "Tak jsem měl 1. odejet do Amazonie a zůstat ta po tři měsíce u jednoho kmene šamanů, ale neodjela jsem, protože jsem obdržela zprávu, která mi sdělovala, abych počkala, protože tam mám něco donést". A když se jí stalo, že náhodou uviděla v domě své přítelkyně spis, který pojednával o diamantové vodě, pochopila, že to je ta věc. Takže přišla ke mně a určitě od 1. listopadu je mateřská rostlina zemské vegetační sítě pravidelně zalévána diamantovou vodou. Jde o rostlinu jagube, což je liána, a jejím ženským protějškem je chakronie či raina (což v portugalštině znamená královna). Z těchto dvou rostlin se zhotovuje onen slavný nápoj nazývaný Ayahuasca, po němž se člověk dostává do změněného stavu vědomí, pod šamanským dozorem, protože může být velmi silný a umožňuje ovlivňovat DNA rostlin. Místní šamani nápoj nazývají had. Had promlouvá a říká jim: Když mě tím jistým způsobem připravíš, mohu tam té osobě pomoci z té či oné nemoci., nebo z toho či onoho problému, který má se svou minulostí, se svými dětmi, se svými rodiči, atd. Viděl jsem spisy na tento námět. Je to mimořádná záležitost.

Dá se říci, že od 1. března 2001, tedy po 120 dnech se zemská vegetace nyní nachází ve frekvenci páté dimenze. Z toho důvodu už není potřeba diamantovou vegetační vodu používat, ta druha postačí. Jistě, chce to čas, aby se to odrazilo ve hmotě, ve hmotných atomech stromu a rostlin. Ale co to znamená? Znamená to, že nám to pomůže, aby všechno ovoce, luštěniny, seno, jež požírají krávy, byly živé. Jinými slovy, všechno co vyraší "deformované" - neuvádím názvy - zemře. V současnosti mám bio-zemědělce, chovatele koz, slepic, atd., kteří používají diamantovou vodu a dávají ji pít zvířectvu a množí si ji vodou z kohoutku, a jiné, které se starají o zahrady a polnosti a zavlažují je diamantovou vegetační vodou. Je ovšem jisté, že jestli zemědělec, který používá chemická hnojiva, protože doposud nemohl jednat jinak, - a není to jeho vina, byl k tomu vychován jako my ostatní k jiným věcem - se dopustí nemoudrosti, že zavlaží celé své pole, nevyprodukuje nic. Jestliže jsou tam lidé, kteří se nacházejí v takových podmínkách a kteří používají tuto vodu, ať to odzkoušejí na 1 m2 a uvidí, co se stane, jinak může dojít k pohromě.

Když se voda nalije do jezer, řek, atd., vzhledem k tomu, že se množí, je jisté, že později se odpaří a spadne jako déšť a v této podobě hrozí nebezpečí, že postupně zničí neživé plodiny. Neexistují rizika pro chovy, ale na nemocný dobytek působí. Tak například v Sologne, kde má mnoho koní rakovinu, protože pijí vodu z řek a rybníků, jež obsahují množství těžkých kovů - o nich jsem vám již řekl - již dva měsíce pijí ze svých napáječek diamantovou vodu a dostali obrovské exémy. Ta rakovina odchází přes pokožku. Během šesti měsíců či roku ser uvidí, jak se to vyvíjí. Závisí to na stáří rakoviny. Ale u zvířete, které není nemocné, nejsou žádné problémy.

Ve Vosgách existuje kocour, jemuž jeho paní neuvažovala dávat diamantovou vodu. Ale protože ji dala do konve na zalévání rostlin, kocour sám si chodil namočit do konve packu, aby si umýval oči, protože už tři týdny či měsíc měl oční katar a oči se mu slepovaly. Trpěl nachlazením. A tak si lízal packu a umýval si několikrát denně oči a do 8 dnů se vyléčil.

Když někam vyléváte vodu, záleží na důvodu. Jestliže jdu vylít vodu do jezera a říkám si: "úžasné, všechna chemická pole vyhnijí, to je báječné", tam jsme to netrefili. Děláme-li to s obavou, že se to stane, ani tehdy to není ono. Cítíme-li, že voda nás volá, ještě jí trochu přidáme a pozorujeme, co se stane. Jde o to vždy přinášet život. Protože za daných okolností je spíše lepší, že není co jíst, než pokračovat ničením lidstva prostřednictvím OGM ... OGM je manipulace. Do DNA lze vkládat programování. V proteinové buňce lze provést počítač a injektovat vám do ní vakcínu: nikdo to neuvidí. takže z kosmické lodi je možné vám vštípit mentální program. Už se to děje nejméně dva roky.

Voda nemůže působit bez souhlasu předmětné osoby, která má být uzdravena eventuálně se jí má pomoci. Navíc, osoba musí vodu pít, aby měla výsledky. Nelze do vody vložit úmysl pro někoho jiného, kromě malých dětí, psa, kočky nebo např. osoby mentálně hendikepované, která se nemůže vyjádřit. Ale v takovém případě se to cítí, zatím co v radionice lze ještě uplatnit vliv. Avšak diamantová voda přesahuje svět vlivu. Radionica je dobrá, je jako kladivo, které zatlouká hřebík, ale kladivem lze také někoho zabít.

Věda je stále na postupu, ale věda vyučovaná na univerzitách a objevující se ve vědeckých časopisech je jen drobečkem, který nám ráčí udělit. Navzdory tomu pozorujeme, že stále kráčí vpřed, protože od roku 1943-45 vysoká věda už udělal větší pokrok, než si dokážeme představit. Vědci na vysoké úrovni již objevili časové tunely. Umějí už cestovat do budoucnosti a do minulosti. A znají vertikální čas. To všechno je v proudu. již existují v tomto směru spisy. Ale zastavují se v roce 2012. Tam je zeď. (Viz : www. wingmakers.com).

Pokud jde o úmysly, nevkládejte je do láhve, nebylo by to k ničemu, protože v každém případě po 3 hodinách se úmysl automaticky smaže. Vkládejte úmysl do poháru před sebou. Nahlas, kromě případu, že jste v kanceláři a máte obavu, že vás budou považovat za slabomyslného. V tom případě to proveďte diskrétně. Soustřeďte se a řekněte: mám takový a takový úmysl. Co se v takovém případě stane? I když promlouváte ke svému dítěti nebo se obracíte na svého souseda, existují energie, které vycházejí ze solárního plexu a zaznamenávají se ve vodě v podobě barevných bublinek, které jasnovidec spatří. Tyto barevné bubliny se navzájem nesmísí. Když pijete vodu posíláte do intronické oblasti vaší DNA zprávu, která v ní postupně změní databázi a způsobí že vzpurné buňky začnou poslouchat krále či královnu, jimiž jste.

Je možné vyjádřit úmysl bez diamantové vody. Výhodou diamantové vody je, že se zachová jako trubadúr, který jde a všem buňkám oznamuje: "Slyšte, slyšte, král teď rozhodl, že ho musíte poslouchat, být pozitivní a souhlasit s ním, abyste sebrali a spojili síly." Je to mnohem silnější a rychlejší. Vložíte-li do diamantové vody úmysl, který by dříve vyžadoval rok na uskutečnění, už během 7 týdnů - a někdy mnohem dříve, záleží na šíři problému, který se má vyřešit a na jeho stáří - dosáhnete výsledku. Výsledek bude v situaci, kterou máte řešit, aniž byste museli něco měnit v chování osoby, která stojí naproti vás, aniž byste cokoli museli měnit v sobě, protože v této dimenzi už neexistuje dobro a zlo, už nejste v soudu, protože nic už není lepší nebo horší, tedy není co opravovat. Ani není potřeba někomu říkat: "Starej se o své věci". S tím je konec, protože řekne-li se to, člověk už není v lásce. Je to těžké. Ještě to neumím!

Mám zde knihu, která právě vyšla, Poselství vody, kde jsou fotografie krystalů zmrzlé vody v 5. dimenzi. která dělá krystalky jako sníh. To Japonec Masuru Emoto provedl tyto snímky z mikroskopu, a když této vodě hrajete před zmrznutím hudbu, nebo se do ní vloží barvy či nápisy, např. napíšete na skleničku Hitler nebo Matka Tereza a pak zhotovíte snímky krystalů, tehdy jsou naprosto rozdílné, podle slov napsaných na skleničce, jež tuto vodu obsahuje. Řeknete-li vodě: "nemám tě rád, jsi blázen, zabiji tě" nebo řeknete-li "Miluji tě, jsi krásná" objeví se zcela rozdílné krystaly. Je tu fotografický záběr poté, co bylo vodě řečeno: "Udělej to - do it" : je vidět krystal, který je celý zkřivený a vypadá téměř ďábelsky. Vidíte, co se stane, když někomu rozkážete. Jinými slovy, do aury té osoby a do jejích tekutin se zavede destrukce. Fotografie to dokazují! Je to však i ničení nás samých, protože druhý člověk je částí nás.

Všechno má paměť. Vlastně, co je to paměť? Ke to vibrace, kterou atom, buňka shromáždí během své inkarnační zkušenosti. Pro mě je pamětí toto. Tato paměť má nutně mysl a také emoce. Emoce vede k reakci: mysl ovládá reakci nebo ji kontroluje, záleží na tom.

Řeknete-li dítěti: "Radím ti, udělat si v pokoji pořádek", to už není rozkaz, je to rada. V takovém případě jde o lásku, protože přenášíte na dítě strukturu vědouce, že toto dítě, i když má dobré světlo, krásnou intuici a pěkné, báječné a spontánní stránky mládí, se vtěluje nicméně ve světě, kde existuje tvar. Tělo má tvar. Existují zákony, zákonů tíže se nemůže nedbat - leda že použijete letadlo, ale pak se poskvrníte. Ale jde-li o radu, jste v lásce, protože dítěti například radíte, aby si uklidilo pyžama nebo ustlalo svou postel, abyste ho naučili pořádku. Zde už nejde o dobro a zlo. je to jiná věc. Není to akt, který děláte, že je důležitý, je to pohnutka, která vás nutí to provést. A proto jsou děti báječné, protože se vzpírají, když věci nejsou udělány z lásky. Automaticky. Nikdy se nezmýlí.

Tolik prozatím překlad ochotného a laskavého pana Straky z Brna, jakmile se podaří získat další překlady a informace, s radostí je sem přidáme...