Co je Diamantová voda
Kontakty k získání
Původ Diamantové vody
Návod na množení
Rezonancí bez ředění
Další využití
Splněná přání
Výsledky DV
Hledejme další využití
Souhrn textů
Další informace
Odpovědi na dotazy
Léčitelství, strava a DV
Odprogramovávání
Odprogramování
Co ukazují sny
Jak DV pomohla
Texty články letáky
Kniha vzkazů
Jiné stránky o DV
Co vyšlo v našem tisku
Hlavní stránka serveru

diamantová voda

Diamantová voda

Joël Ducatillon

http://net.addr.com/eaudiamant/

diamantová voda

Vítejte na stránkách o Diamantové vodě, kterou již od konce roku 2003 s potěšením užíváme a také zdarma šíříme. Jsme stále více překvapeni jejími podivuhodnými účinky a proto se i zde chceme podělit o základní informace s vámi, i o to, kde tuto diamantovou vodu získat, neboť jiné stránky v našem českém jazyce o Diamantové vodě dosud neexistovaly.


Obrovský zájem na Slovensku a kobalt - přečtěte si:

článek


Článek Aleny Horké, nejnovější zkušenosti uživatelů, krystaly z DV, termíny prezentace DV na ezot.festivalech v únoru a dubnu 2006:


diamantová voda

Co je diamantová voda

Diamantová voda je dar pro nás a pro celou planetu. Čím více lidí Diamantovou vodu využívá a předává dál své osobní zkušenosti, tím rychleji bude potenciál Diamantové vody užitečný. Každý člověk, který s Diamantovou vodou na sobě a ve svém okolí pracuje, prokazuje neocenitelný přínos k transformaci a přeměně naší planety.

Nejedná se zde o diamantovou vodu tradovanou v přírodním léčitelství, tedy vodu, do níž se vkládají surové, případně broušené diamanty. Tento postup byl známý např. z léčitelského umění Hildegardy von Bingen. Zde se jedná o nově vyvinutou Světelnou vodu, která obdržela identické jméno, ale zásadní rozdíl je v tom, že je schopna sama se neomezeně reprodukovat (viz Množení).

Jak bych vám ji přiblížil já osobně?

Podstatné jsou léčivé účinky Diamantové vody. Díky vloženým informacím – „kódům“ do její energetické struktury je schopna navracet zdravotní výkyvy a problémy do normálu i tím, že navyšuje vibrace těla, nemocného místa, orgánu, a navíc poškozený vzorec na úrovni DNA a paměťových buněk opravuje. Mám osobně několik překvapivých zkušeností a nejbližší přátelé v mém okolí rovněž. Pravdou však je, že tato voda nepůsobí jenom na hmotné – zdravotní úrovni, ale komplexně. Vnímám ji jako katalyzátor životních okolností a událostí, zkrátka, začnou se vám dít, a přicházet věci, události, mohou se měnit vztahy v rodinách, to, co se dlouho neřešilo, nyní najednou přichází. Jakoby voda urychlovala transformaci a naši přeměnu. Ono to tak je. Diamantová voda navyšuje naše vibrace a napojuje nás na vyšší vědomí. Starší paní, která se věnuje józe přes 35 let a vodu jsem jí poskytl, mi brzy překvapená sdělila, že se cítí jako odhmotněná. Usmíval jsem se, protože konečně někdo tak hezky definoval i mé osobní pocity. Člověk je zkrátka jakoby více nad věcí, nad malichernými a nízkými problémy, mění se uvědomění. Potěšující byly osobní upřímné zkušenosti blízkých, například když jedna starší paní mohla pomocí Diamantové vody zakrátko vyléčit své dceři silný ekzém. A přímo úžasná je možnost vkládání úmyslu a pozorování, jak rychle a jakým způsobem se nám záležitost pro vložený úmysl řeší. Předpokládá se zde duchovní zralost, přání si pozitivních úmyslů (ono by to opačně ani nefungovalo, zneužít se tato světelná Diamantová voda nedá), a velikou výhodou je, že Diamantová voda, napojena na pátou dimenzi, řeší i vhodnost a optimálnost následné projekce úmyslu do našeho života v rámci toho, co je pro nás vhodné prožít, nebo čím projít z hlediska životních situací a jednoduše řečeno, z hlediska naší karmy a toho, co jsme se sem na zem přišli v tomto vtělení naučit. Podobně jako andělé a léčivé víly nás mohou vésti za ruce, abychom se vyhýbali zbytečným bolestem, nemocem a nadbytečným prožitkům, z nichž se učit zkušenosti již nepotřebujeme, vnímám vyšší moudrost a pomoc při užívání Diamantové vody a vkládání úmyslů. Je to skutečně veliký láskyplný dar, jedna z krásných pomůcek našeho života, nebo cest k osobní transformaci, pokroku, poznání a navýšení svých vibrací a očištění se, nejen zdravotně, a proto všem Diamantovou vodu jen a jen mohu vřele doporučit a cítil jsem nutnost, dát k dispozici tyto informace v našem jazyce na internet, abyste se o ní dozvěděli i vy, a využil jsem možnost místa na našem serveru www.agartha.cz, abychom měli zaručenu funkčnost placených stránek, na rozdíl od neplacených a s nežádoucí reklamou.


Kde se vzala Diamantová voda ?

To je název vcelku negativního tištěného článku Klubu psychotroniky a UFO Plzeň, na který tu musím úvodem reagovat a připomenout několik zásadních informací a naše postoje k Diamantové vodě a jejímu šíření, přestože se vesměs budu opakovat, protože se o těchto záležitostech opakovaně zmiňuji již na jiných částech těchto stránek.

Tohoto UFO Klubu jsem si vážil již proto, že se snaží objektivně posuzovat všechny paranormální jevy na pokud možno ryze odborném a vědeckém vysvětlení a vyloučit jakákoli lehkomyslná řešení, ať již jde o údajná pozorování objektů UFO, kruhů v obilí a jakýchkoli jiných pozorovaných anomálií. O to více mne překvapil jejich zaujatý a omezený postoj k Diamantové vodě s naprostým ignorováním jakýchkoli dosažených výsledků, snad jen proto, že neznají princip vody nebo její schválenou atestaci.

Tu a tam se objeví i nejeden skeptický a kritický mail, nejen pochybující o původu a účincích vody, ale o její bakteriální čistotě a podobně. Proto nezbývá, než reagovat ihned úvodem těchto stránek, protože koho zajímá pravda, měl by hledat a posuzovat nezávisle informace především u zdroje a tím jsou v naší zemi, bohužel, zatím stále jen tyto mé stránky.

Úvodem odpovím co nejjednodušeji a nejpříměji a prosím, aby různí tazatelé, kritici a pisatelé článků braly tyto informace s celým kontextem materiálů na těchto stránkách na vědomí a nepřekrucovali je po svém.

Když jsem měl možnost ochutnat a začít používat Diamantovou vodu, byl jsem nadšen tím, jak čistila mé tělo, jak odcházely některé kožní problémy atd, což jsem mohl osobně pozorovat postupně i u nejbližších přátel a jejich zvířat - u těch mě o to více mile překvapilo, že nemůže jít o žádné placebo. Ihned mne napadlo, že by bylo vynikající, snažit se získat více informací o vodě přímo od jejího tvůrce, pana Ducatillona, informace jsem postupně na zahraničních webech našel a pan Straka je laskavě překládal. Tyto přeložené informace jsem postupně umisťoval beze změny textu na tyto stránky, aby byly k dispozici všem hledajícím a aby byla Diamantová voda dostupná veřejnosti včetně maxima informací a zdarma.

To je jediný záměr, podělit se o tuto zajímavou a fungující vodu s co nejvíce lidmi, proto jsem vytvořil tyto stránky.

Běžnému materialistovi, realistovi a skeptikovi přijde na mysl otázka, zda máme rozum, když tomu věříme a šíříme takovou věc a zda v tom není něco skrytého a jiného a zda to není závadné.

V dnešní hmotařské a nebezpečné teroristické době tyto postoje celkem chápu, ale podivuhodné uzdravující účinky této vody naštěstí převládly nad obavami z očekávané kritiky a za publikováním přeložených informací na webu a šíření této vody správným a bezpečným způsobem si PLNĚ STOJÍM, protože žádné nebezpečí tu naprosto nehrozí, koneckonců osobně ji užívám od roku 2004 denně a jedině s pozitivními výsledky. Dodám, že mi dva roky Diamantová voda stojí (denně užívána a doplňována) na skříni v kuchyni na světle, často na slunci, a je stále v pořádku, vy si ji pro klid v duši dávejte do temna a chladu ledničky... Navíc, právě ony radostné výsledky, jaké vedle uzdravení Diamantová voda přináší, bohatě stačí na to, aby se obhájila sama.

Kdo se zajímá o fyziologickou a bakteriologickou čistotu získaných vzorků vody, tomu lze ukázat negativní výsledky testů vody. Je to sice nesmysl už z principu, protože lidé si dále zodpovídají a šíří vodu svoji a sami ze svých vodních zdrojů - vlastního kohoutku nebo studny, ale přesto jsme testy vody podstoupili a jsou po bakteriologických a dalších měřitelných stránkách negativní a vpořádku, co se týče vody šířené Alenou Horkou v Brně (má atestaci na svůj zdroj vody). U dalších lidí vodu nabízejících a šířících je to samozřejmě na zodpovědnosti každého dotyčného, jakou vodu nabízí.

Přesto nabádáme na těchto stránkách ke správnému bezpečnému šíření = převařování vody a uskladnění v chladnu lednice a ne na sluníčku v teple. Také k množení vody auricky a ne přímým ředěním, viz info na tomto webu.

Je samozřejmé, že vodu je třeba šířit s přímým svolením zůčastněných a ne ji tajně někomu nalýt do studny, jak se bohužel stalo. Na místě snad následovalo i šetření policií, což je správné, protože dotyčný, byť s čistým a dobrým úmyslem si nemůže dovolit cokoli vylévat do cizí studny. S takovým jednáním NEsouhlasíme a NEneseme logicky zodpovědnost za fanaticky jednající nadšence, byť pro dobrou věc. Lidé jsou často bohužel nepřejícní až zlí a není divu že po zjištění, že jim kdosi cosi vyléval do studny, volají policii, udělají rozbor, možná pro důraz a potrestání nedovoleného jednání vezmou vzorek zkažené zelené vody z bečky na dvoře a při rozboru se samozřejmě objeví nežádoucí bůhvíjaké organismy a bakterie jejich nevábné bečky, nádrže na dešťovku...

Proto prosím, VY, JEŽ VODU ŠÍŘÍTE, uvědomte si tato rizika a především nutnost správného a vědomého bezpečného šíření, samozřejmě i za cenu, že vody nerozšíříte zdaleka tolik, kolik byste rádi v dobrém udělali. Berte na vědomí svobodnou volbu každého jednotlivce, každý je zodpovědný za svůj vývoj, své zdraví a mnoho lidí se bohužel chce spíše v poznání a využívání nových, lepších a přímějších alternativ a cest loudat, nebo je z nevědomosti a jiných pohnutek odmítá a stačí mu ku spokojenosti stav, ve kterém se nachází, a je to jen a jen jeho osobní volba, na níž má právo. Vy nesete zodpovědnost každý osobně za bezpečné a nezávadné šíření vody se souhlasem, ne za lidi, kteří ji odmítnou.

I z duchovního nejvyššího hlediska, není správné každého chtít mermomocí uzdravit, pokud s tím dotyčný nesouhlasí. Cesta mnohých vede právě skrze nemoci, na nichž se mají naučit nějaké zkušenosti, u někoho jsou nemoci spojeny s karmickou odplatou atd, a chtít je uzdravovat stůj co stůj, proti jejich vůli a vědomí, v pořádku není. Správným cílem tedy je, decentně a rozumně veřejnost o této alternativní pomůcce informovat.

K podstatě vody, jež má podle autora co dělat s pátou dimenzí, máme informace pouze ty přeložené od autora vody, pana Ducatillona. Vznikly pochybovačné dotazy, jak můžeme publikovat o zázračné vodě, když neumíme vysvětlit pátou dimenzi a podstatu vody. Já se ale ptám, zda je lidstvo nacházející se v třírozměrném světě, schopno čtvrtý a pátý rozměr pochopit. Mimo jiné, mám zasvěcení Reiki třetího stupně a jsem nadšený, kolika lidem jsem mohl prostřednictvím energií Reiki pomoci, i na dálku. Věřte, že neřeším otázky, jak je možno mentálně vyslat energii k někomu, aby mu pomohla, jací že trpaslíci tu energii dopraví na správnou adresu. Nečekám roky na přesné vysvětlení, než to začnu používat. Jsem rád, že to funguje, že to pomáhá a s radostí těchto možností využívám, i když plně nerozumím přímé podstatě a nevěřím, že bych v blízké době plně porozuměl, nebo se odněkud dobral přesného vysvětlení, nám pochopitelného. Stejné je to s Diamantovou vodou a dalšími alternativními léčebnými postupy. Jsou tu k naší pomoci, možná z jiných, vyšších světů nebo dimenzí, ale ... díky Bohu za ně, pokud hmatatelně pomohou od bolesti a trápení, byl by hřích toho ku prospěchu všech nevyužívat. Ale kdo chce nejdříve počkat na vysvětlení páté dimenze, je to jeho právo, záleží na každém.

Plzeňským UfoKlubem pomlouvaná Kolegyně Alena Horká, z upřímného nadšení, často popisuje různé detaily a souvislosti s Diamantovou vodou do veřejně publikovaných článků v časopisech Medium a jinde a docela chápu, že mnohé skeptiky totálně odradí informace typu, kolik uzdravujících kódů voda obsahuje, jak souvisí s pyramidami a egyptskými symboly a řeknou si, co je to za blázny, nebo jaký je v tom skrytý záměr?! Pro běžného hmotařského konzumního člověka jsou její články docela šokující a pak nastane nutnost vše podat jemnějším a správným způsobem a učinit krok na vysvětlenou, jako tento dodatek k původnímu úvodu stránek.

Pod jejími články bývám podepsán i já. Ale jako technický autor webu, jehož adresa tam je také vždy uvedena. Často články společně nestihneme konzultovat před vydáním a pak proniknou na veřejnost informace jako např. o vztahu vody k pyramidám. Takové informace bych osobně nepublikoval do veřejných médií, dokud nejsou jednoznačně ověřeny, potvrzeny a zadokumentovány. Další otázkou jsou krystaly, které Alena za pomocí Diamantové vody pěstuje. Pokud blízkost krystalů, nebo jejich vibrace zprostředkovaně působící přes fotografii pomáhají, Bůh tomu žehnej... Autor Ducatillon se o krystalech nezmiňuje a Alena Horká si darované peníze od lidí za zarámované fotografie krystalů ponechává na další náklady, jež s tím má.

Ve zveřejňování zázračných až na laický pohled fantasticky přehnaných jednotlivých účinků vody, kdy skutečně rychle a překvapivě pomohla jakoby zázračným zásahem, zůstávám spíše zdrženlivý, zdrženlivý právě s přihlédnutím k běžné veřejnosti, která to nemusí unést a správně pochopit bez vzniku pochyb a zaujetí, a s ohledem k chápání materialistů, kteří co nedokáží starými fyzikálními vzorečky, to pro ně neexistuje a kdo říká a dokazuje že ano, je kacíř, i přes hmatatelné výsledky. Proto jsem narozdíl od Aleny ve vyjadřování při publikování zdrženlivější, přestože osobně mohu potvrdit často přímo zázračné léčebné účinky Diamantové vody, nejenom na sobě!

Není třeba běžný lid dráždit nebo odradit šokujícím článkem, ale jemně a s pochopením jim pomáhat objevit novější možnosti této doby. Diamantová voda tím, jak uzdravuje, umí šokovat. Doslova. Ale to se vymyká dosavadním běžným zkušenostem průměrného člověka, znalého pouze nechvalnou běžnou zdravotnickou péči, a ten, ať již z nepochopení, ze strachu a nebo z konkurence, místo aby věc uznale a s pokorou pochválil nebo vyzkoušel, raději odsoudí a podrobí nejpřísnější kritice, nebo přímo zpochybní, zesměšní a nařkne z magie, hromadné otravy, atd, jak jsme již zažili. A tak to bývá u všeho nového a překvapivě lepšího a proto jsem ve zveřejňování konkrétních situací a případů, jak voda zázračně pomohla, zdrženlivější. Komu má pomoci, tomu pomůže. To nikdo neovlivní ani nezabrání. A pravda je, že v nejhorším, negativní reklama je také reklama a cesta, jak se o této vodě dozví i bezpočet upřímných lidí. Sama si najde cestičku k lidem, kteří její pomoc právě potřebují a hledají.

Diamantová voda je tu, ZDARMA, je testovaná, nezávadná a kdo má zájem, toho poléčí a někam posune. Kdo se rozhodne pro jiné metody své léčby, cesty nebo vývoje a transformace, je to každého svobodná volba.

Jediným a čistým cílem je, bezpečně šířit tuto vodu všem, kdo mají o to upřímný zájem a proto a jenom proto, jsem sestavil i tento web o Diamantové vodě, sám jsem jí vděčný za mnohá uzdravení.

Fyzicky je Diamantová voda po stránce složení neutrální. Za to vám logicky NEmohu ručit já po celé republice, ale vždy ten, z jehož kohoutku nebo zdroje vodu přebíráte. Měl by vám každý poradit, že si ji můžete převařit, protože bod varu ani mrazu Diamantové vodě na funkčnosti nevadí. Pokud je dotyčný zároveň léčitel, psychotronik, možná vám poradí, abyste si sami vytestovali svým kyvadlem, zda je pro vás tato voda zrovna vhodná a jaké dávky. Jde tu jen o to, že většími dávkami by mohlo nastat razantnější čištění a dění věcí, což není vždy ideální a žádoucí.

Na jiných rovinách (mimo měřitelnost běžnými fyzikálními přístroji a detektory) Diamantovka obsahuje vibrace a informace navíc, díky nimž člověka i prostředí a krajinu léčí a čistí, pomáhá urychlení vývoje a transformace. Není tu nic skrytého, a na těchto stránkách se z přeložených textů autora vody, pana Ducatillona, dozvíte potřebné maximum. Nemůže obsahovat negativní kódy již z principu, viz texty autora na tomto webu.

Pokud něco nechápete a chcete se zeptat, odpovím vám rád v duchu autorových přeložených informací, za sebe a v duchu našich osobních zkušeností, sezbíraných od konce roku 2003.

Mnoho dotazů bylo na stránce se vzkazy a diskuzí a trpělivě jsem stále a opakovaně na vše odpovídal a na většinu svých dotazů najdete v Diskuzi - knize vzkazů - jistě odpověď. Pokud ne, napište mi.

Snad tolik zatím na vysvětlenou upřímě hledajícím, zbytek třeba osobně, také chceme poznat nebo pozvat samotného pana autora Ducatillona, který má již možná novější informace a my o nich ještě nevíme.


Na těchto stránkách je vysvětleno vše, co se nám zatím podařilo získat a přeložit. Pro další hlubší otázky, na něž skutečně nenaleznete odpověď na těchto stránkách, kontaktujte přímo paní, zastupující tvůrce Diamantové vody - Joëla Ducatillona:
Fax: +32 2 646 0658
e-mail : isabelle2004@free.fr


diamantová voda